Polska

Imigranci są bardziej pracowici od nas

Imigranci w naszym kraju należą do najbardziej pracowitych wśród wszystkich państw OECD

Imigranci w naszym kraju należą do najbardziej pracowitych wśród wszystkich państw OECD. Co ciekawe, imigranci są bardziej pracowici od Polaków.


OECD opublikowało najnowsze dane dotyczące migracji w państwach członkowskich. Możemy z nich dowiedzieć się nieco na temat podstawowych wskaźników w 2020 roku.

W jakim celu przyjeżdżają do Polski imigranci?

Głównym celem przyjazdu do Polski w 2019 roku była praca. To właśnie w tym celu przyjechało do Polski aż 60% rezydentów długoterminowych (51 700 osób). Do rodziny przyjechało 13% imigrantów, a w celach edukacyjnych 6%.

Przyczyny imigracji do Polski

Cele przyjazdu imigrantów do Polski

Jeżeli chodzi o kierunki imigracji, to chyba nikogo nie zdziwi, że zdecydowana większość przyjechała do Polski z Ukrainy. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini. Podium zamykają mieszkańcy Indii. Największy przyrost w 2019 roku nastąpił wśród Ukraińców i Gruzinów. Ubyło za to Rosjan, Wietnamczyków, Chińczyków, Koreańczyków czy Turków.

Skąd przyjeżdżają do nas imigraci.

Imigranci są bardziej pracowici od Polaków

Co może nas cieszyć — dane OECD są kolejnymi, które potwierdzają bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów w Polsce. Kilka miesięcy temu pisaliśmy o tym w kontekście unijnych danych. Według Eurostatu stopa zatrudnienia wśród Polaków w wieku 20-64 lata wynosi 73,5% i jest niższa niż u imigrantów z innych państw Unii Europejskiej (77,6%) jak i wśród imigrantów spoza UE (78,2%). I pod tym względem jesteśmy naprawdę niezwykli, ponieważ tylko w Polsce i Litwie to imigranci spoza UE są grupą z największą stopą zatrudnienia. W kilku państwach najbardziej aktywni zawodowo są imigranci z UE, ale przeważnie to obywatele danego państwa mogą poszczycić się największym odsetkiem pracujących.

Dane OECD wskazują, że stopa zatrudnienia wśród Polaków wyniosła w 2020 roku 68,6%, co było wynikiem o 0,5 pp. gorszym od średniej OECD. Z kolei wśród obcokrajowców było to aż 77,4%, co było jednym z najlepszych wyników wśród wszystkich państw rozwiniętych.

Pozytywną wiadomością jest też bardzo niska stopa bezrobocia, która zarówno w przypadku imigrantów jak i autochtonów była jedną z najniższym wśród całej stawki. To pokazuje, jak dobra jest obecnie sytuacja na rynku pracy w Polsce.

Zatrudnienie i stopa bezrobocia wśród obywateli i obcokrajowców w państwach OECD

Praca imigrantów to duże korzyści dla nas. Z analizy Pawła Strzeleckiego, Jakuba Growieca i Robert Wyszyńskiego wynika, że aż 13% wzrostu PKB Polski w latach 2013-2018 zawdzięczamy migrantom za wschodniej granicy.

Zobacz też: Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker