Polska

Ilu Polaków nie pracuje i nie szuka pracy? Jak wypadamy na tle Europy?

Bezrobocie w Polsce wzbudza wiele emocji. Część osób zwraca uwagę, że na rynku pracy jest dużo osób, które mogłyby podjąć pracę, ale tego nie robią. Ilu Polaków nie pracuje mimo bycia dyspozycyjnymi? Dzięki najnowszym danym Eurostatu możemy poznać więcej szczegółów.

Dzięki nowym danym Eurostatu może zobaczyć jak wygląda struktura niepracujących w Polsce. Europejski Urząd Statystyczny podzielił się informacjami nt. tzw. niewykorzystanej siły roboczej. To ta część siły roboczej w wieku 15-74 lat, która mogłaby pracować, a z jakiegoś powodu tego nie robi. Statystycy dzielą osoby które tworzą tę niewykorzystaną siłę na cztery podgrupy.

Pierwszą są oczywiście osoby bezrobotne zgodne z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy. To ta sama statystyka co bezrobocie BAEL. Bezrobotnym według tej definicji jest osoba która jest w wieku 15-74 lat, nie pracuje w okresie badanego tygodnia, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni i jest gotowa do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu badania.

Zobacz też: Duże zatrudnienie w rolnictwie hamuje rozwój. To również problem Polski

Drugą kategorią są osoby które poszukują pracy, ale nie są w stanie jej chwilowo podjąć. Ich liczba jest w Polsce bardzo niewielka, ponieważ stanowią jedynie 0,2% siły roboczej. Trzecią kategorią są osoby, które pracują na część etatu. Są to często studenci czy marki, które nie mają czasu na pracę na pełen etat.

Ostatnią, najciekawszą grupą są osoby, które są dyspozycyjne, ale nie podejmują pracy. Mogą to być osoby które po prostu nie chcą pracować, bądź nie muszą. Mogą to też być dawni bezrobotni którzy stracili nadzieję na znalezienie pracy. Bardzo duży odsetek takich osób zanotowano we Włoszech, gdzie stanowią aż 10% siły roboczej.

Jak wypadamy na tle UE? We wszystkich czterech kategoriach jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce. Biorąc pod uwagę całą niewykorzystaną siłę roboczą, to lepiej wypadają jedynie Czechy i Malta. Niższe nezronobei zanotowano jedynie w Czechach.

Eurostat

Ilu Polaków nie pracuje i nie szuka pracy?

Biorąc pod uwagę osoby bez pracy, które jej nie poszukują, nie mamy czego się wstydzić. Jedynie 1,3% siły roboczej została przypisana do tej kategorii. To plasuje nas w ścisłej unijnej czołówce.

Odsetek ten też stopniowo spada. Oznacza to, że wbrew popularnemu poglądowi, że wprowadzenie 500+ spowodowało, że z rynku uciekło wiele osób i zaczęło żyć na zasiłkach. Danych tych nie widać ani biorąc pod uwagę ogół populacji ani przy podziale na płeć. Liczba takich osób stale spada.

Pokolenie które wchodziło na rynek pracy w PRLu ma problem z zatrudnieniem

Podsumowując, Polska skutecznie zmniejsza poziom bezrobocia, a liczba pracujących się zwiększa. Warto w tym miejscu dodać jeszcze inną ciekawą statystykę. Jest nią rosnąca stopa zatrudnienia w Polsce, którą chwalą się rządzący. Okazuje się, że gdy rozbijemy zatrudnionych na kohorty wiekowe, to duży wzrost widoczny jest głównie w grupie osób między 55 a 64 rokiem życia. Oznacza to, że jedynie w tej grupie nastąpiły duże zmiany, a w przypadku młodszych osób wskaźniki są prawie takie same jak 10 lat temu. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że dekadę temu grupa osób w wieku 55-64 lata, była grupą 45-54 lata. Okaże się wtedy, że wzrost nie następuje w przypadku tych samych roczników, a jest jedynie skutkiem wchodzenia do danej kohorty młodszych osób o większej stopie zatrudnienia.

Osoby ze wspomnianej kohorty wiekowej miały w czasie transformacji ustrojowej poniżej 30 lat. W przypadku roczników starszych jest jeszcze gorzej. Jest więc prawdopodobne, że to właśnie grupa ofiar (które nie poradziły sobie w odnalezieniu się na rynku pracy po radykalnych reformach) tego okresu jest głównym powodem niższych wskaźników zatrudnia w naszym kraju. Osoby z następnych roczników mają już znacznie wyższy poziom zatrudnienia, co oznacza że samo przejście przez te pokolenia które przeżyły transformację ustrojową, na emeryturę spowoduje, że stopa zatrudnienia wzrośnie. Nie będzie to jednak mówić dużo o sytuacji na rynku pracy, ponieważ w przypadku innych grup wiekowych zmiany będą bardzo niewielkie.

Niezależnie od tego sytuacja na polskim rynku pracy stale się polepsza, a bezrobocie jest obecnie najniższe od 1990 roku.

Bezrobocie w Polsce spadło. Tak niskiego bezrobocia nie było od czasów komunizmu

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker