Bezpieczeństwo EkonomiczneEnergetyka

UE przygotowuje się do redukcji zużycia gazu o 15%

Zmniejszenie dostaw gazu z Rosji wygenerowało znaczący problem dla państw starego kontynentu. Obawa o zapewnienie dotychczasowego zapotrzebowania skłoniła urzędników z Brukseli do wprowadzenia ograniczeń w zużyciu tego surowca aż o 15% do 31 marca 2023. Konsekwencją tych działań może być zmniejszenie chłodzenia latem i ogrzewania zimą dla wielu budynków w Europie.

Mimo iż sezon wakacyjny w pełni, urzędnicy z Komisji Europejskiej już zaczynają wprowadzać nowe legislacje związane z obecną trudną sytuacją na rynku energetycznym. Inwazja Rosji na Ukrainę wymogła zmiany, które Komisja Europejska rekomenduje wprowadzić już od zaraz. Dotyczy to obowiązkowych ograniczeń w zużyciu gazu. Unia Europejska musi liczyć się z ryzykiem dalszych cięć dostaw „błękitnego paliwa” z Rosji, a prawie połowa państw członkowskich już została dotknięta zmniejszoną dostawą. Jeśli odpowiednie działania zostaną podjęte z wyprzedzeniem, pozwoli to zmniejszyć zarówno ryzyko jak i koszty dla Europy w przypadku dalszych zakłóceń, jednocześnie wzmacniając europejską odporność energetyczną.

Nowy plan na oszczędzanie

Dlatego Komisja Europejska proponuje nowe narzędzie legislacyjne i europejski plan ograniczenia zapotrzebowania na gaz. Ma to na celu zmniejszenie jego zużycia w Europie o 15% do następnej wiosny. Administracja publiczna, gospodarstwa domowe, właściciele budynków użyteczności publicznej, dostawcy energii i przemysł mogą i powinni podejmować działania na rzecz oszczędzania gazu. Komisja przyspieszy również prace nad dywersyfikacją dostaw, w tym wspólne zakupy tego surowca, aby zwiększyć możliwość pozyskiwania przez UE alternatywnych źródeł. Kolejnym ważnym filarem oszczędzania energii jest redukcja zużycia na cele grzewcze i chłodnicze. Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie do rozpoczęcia kampanii uświadamiających w celu promowania ograniczenia ogrzewania i chłodzenia na szeroką skalę oraz do wdrożenia unijnego komunikatu dotyczącego poszanowania energii. W związku z tym państwa członkowskie mogą nakazać ukierunkowane obniżenie ogrzewania i chłodzenia w budynkach obsługiwanych przez administrację publiczną.

Unijne rozporządzenie lekarstwem na problemy z gazem

Rozwiązaniem, które proponuje KE, jest nowe rozporządzenie Rady Europejskiej w sprawie skoordynowanych środków redukcji popytu na gaz, oparte na art. 122 Traktatu. Wyznaczyłoby ono cel dla wszystkich państw członkowskich polegający na zmniejszeniu zapotrzebowania na gaz o 15% w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Nowe przepisy umożliwiłyby również ogłoszenie, po wcześniejszych konsultacjach z pozostałymi państwami, „Unijnego alertu” w sprawie bezpieczeństwa dostaw, nakładając na wszystkich członków obowiązkowe ograniczenie zapotrzebowania na gaz. Państwa członkowskie powinny zaktualizować swoje krajowe plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej do końca września, aby pokazać, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel redukcji. Co więcej, co dwa miesiące powinny także składać Komisji sprawozdania z postępów. Kraje UE wnioskujące o solidarne dostawy gazu będą musiały wykazać środki, które podjęły w celu zmniejszenia popytu na rynku krajowym.

Pozytywny efekt domina w drodze do redukcji

Aby pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu niezbędnego obniżenia zużycia, Komisja Europejska przyjęła również plan ograniczenia popytu na gaz, który określa środki, zasady i kryteria skoordynowanej redukcji. Plan skupia się na zastąpieniu gazu innymi paliwami oraz ogólnej oszczędności energii we wszystkich sektorach. Ma on na celu ochronę dostaw do gospodarstw domowych i innych użytkowników, a także zawiera wytyczne, które państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę przy planowaniu ograniczeń, gdyż energia zaoszczędzona latem to energia dostępna na zimę. Szybkie podjęcie planowanych kroków zmniejszy również negatywny wpływ na PKB dzięki uniknięciu nieplanowanych działań w sytuacji kryzysowej. Zaproponowany przez Komisję Europejską plan ograniczenia zapotrzebowania na gaz opiera się na konsultacjach z państwami członkowskimi i przemysłem. Dostępnych jest wiele środków umożliwiających zmniejszenie zużycia tego surowca. Przed rozważeniem ograniczeń państwa członkowskie powinny wyczerpać wszystkie możliwości zastępowania paliw, nieobowiązkowe systemy oszczędności oraz alternatywne źródła energii. Tam, gdzie to możliwe, należy przestawić się na OZE lub czystsze, mniej emisyjne źródła.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker