Gospodarka

Forum Ekonomiczne 2022: Europa w obliczu nowych wyzwań

XXXI Forum Ekonomiczne zostało zainaugurowane w Karpaczu omówieniem najważniejszych punktów raportu SGH i FE. W 2022 roku hasłem przewodnim wydarzenia jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”.

Forum Ekonomiczne 2022 – inauguracja

Forum Ekonomiczne 2022 zostało zainaugurowane przez wstępną prezentację corocznego raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. Uwzględniono w nim 11 tematów istotnych z perspektywy gospodarczej. Zawarto i przeanalizowano tematy takie jak m.in. gospodarka w obliczu COVID-19, wpływ inflacji na rynek pracy i wzrost gospodarczy, rynek mieszkaniowy czy transformację energetyczną. W skład zespołu przygotowującego publikację weszło 64 autorów i współpracowników SGH, 4-osobowy Komitet Redakcyjny, 11 recenzentów i kilkadziesiąt osób pełniących funkcję wsparcia.

Zobacz także: Gospodarka Europy w potrzasku! EBC znajduje się między młotem a kowadłem

Badania pierwotne i wtórne prowadzone były w ostatnich miesiącach. Początkowe ożywienie po pandemii zostało stłumione przez wojnę za wschodnią granicą, która wpłynęła na prognozy i oczekiwania dotyczące gospodarki.

Najważniejsze ustalenia raportu – Europa w obliczu nowych wyzwań

Eksperci podkreślili obecność trudnych warunków gospodarczych, które objęły swoim zasięgiem wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Wspomniano przede wszystkim o kluczowym wydarzeniu, którym była wojna w Ukrainie. Na wielu płaszczyznach zaburzyła ona postrzeganie rynku, znacząco wpłynęła również na same prognozy. 

Autorzy raportu wspomnieli o zorientowaniu się na dwie główne tezy. Pierwszą z nich była ocena potencjału inwestycyjnego, a więc wpływ trudnego otoczenia makroekonomicznego na decyzje przedsiębiorstw czy osób prywatnych. Po drugie, uwzględniono tzw. gospodarcze NATO, a więc konieczność zredefiniowania łańcuchów dostaw czy współpracy międzynarodowej. Głównym celem badania, wskazanym przez autorów, była ocena dylematów, z jakimi musiały się skonfrontować kraje UE w obszarze polityki gospodarczej i zdrowotnej w trakcie pandemii COVID-19. Autorzy wskazali na konieczność dokonania wyboru pomiędzy ochroną życia ludzkiego, a utrzymaniem poziomu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Jak zapewniono, wielokrotnie był to czas trudnych decyzji. 

Analizowano również strategię przyjętą przez państwa UE-27 przy wykorzystaniu dwóch współczynników poświęcenia. Po pierwsze ekonomicznego i zdrowotnego (covidowego). Pierwszy z nich miał wyrażać odwrotną zależność między stopą bezrobocia a stopą inflacji. Drugi natomiast ukazuje związek pomiędzy relatywną liczbą nadmiarowych zgonów w wyniku pandemii COVID-19, a spowolnieniem wzrostu gospodarczego, a więc skalą recesji. 

W raporcie SGH przedstawiono również wyniki świadczące o wpływie szoku koronawirusowego na znaczne przyspieszenie inflacji, zwłaszcza w drugiej, antycypowanej fazie pandemii, tj. w 2021 roku. Co więcej, zjawisko to objęło kraje zarówno „starej”, jak i „nowej” Unii. 

Zobacz także: Ukraina i Polska utworzą rurociąg do transportu olejów roślinnych

Te głównie wyzwania, z którymi przyjdzie zmierzyć się Europie w ciągu zbliżających się kilkunastu miesięcy to przede wszystkim reperkusje pandemii oraz wojny w Ukrainie. W niepewnych warunkach gospodarczych prognozy pozostają niestabilne, jednak warto już teraz podejmować decyzje, które mogą okazać się kluczowe w perspektywie nadchodzących lat.

Jak powiedzieli autorzy raportu podczas konferencji:

[Raport] ma umożliwić liderom biznesu, przedstawicielom administracji rządowej, samorządowej i trzeciego sektora efektywniejsze podejmowanie decyzji w czasach ogromnych globalnych zawirowań spowodowanych najpierw pandemią COVID-19, a od lutego 2022 r. wojną w Ukrainie i związanymi z tym kryzysami.

Raport SGH i FE to jedna z najważniejszych i najbardziej obszernych publikacji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na konferencji pojawiły się również sugestie, aby w przyszłych latach odejść od komparatystyki państw EŚW i rozszerzyć zakres. Bardziej szczegółowe i rozlegle omawianie konkretnych punktów podczas paneli i debat w Strefie SGH. Materiały można znaleźć również w mediach społecznościowych.

W trakcie całego sympozjum zaplanowano ponad 300 wydarzeń, głównie debat i paneli eksperckich z udziałem przedstawicieli świata biznesu i polityki. Oprócz rodzimych specjalistów , na Forum mają pojawić się również postaci takie jak była prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarovic, minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykola Solskyi czy deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Kira Rudyk. 

W Karpaczu poruszanymi tematami będą m.in. rynek nieruchomości w niestabilnych warunkach rynkowych czy kwestie zdrowia Polaków. Zapraszamy do śledzenia relacji na naszej stronie internetowej.

Polityka monetarna na obecne czasy. Kto ma rację w tym fundamentalnym sporze? [OPINIA]

Polecane artykuły

Back to top button