GospodarkaPolska

ORLEN zrealizuje ekspansję w Austrii. Koncern przejmie ponad 200 stacji

ORLEN szybko i skutecznie wykorzystuje korzyści płynące z połączenia z Grupą Lotos i PGNiG. Fuzje znacząco zwiększyły potencjał rozwojowy i inwestycyjny Grupy. Przykładem tego jest finalizowany właśnie zakup przez ORLEN 266 stacji paliw w Austrii, działających pod marką Turmöl. W efekcie tej transakcji spółka znajdzie się wśród trzech największych sieci paliwowych w tym kraju, posiadając aż 10 procent udziału w rynku detalicznym.

ORLEN stanie się ważnym graczem na rynku paliwowym w Austrii

Wkrótce ORLEN przejmie 266 nowoczesnych stacji paliw w wyniku nabycia od Grupy Doppler 100 proc. udziałów w spółce Doppler Energie, będącej operatorem sieci stacji paliw w Austrii. Stacje działające obecnie pod marką Turmöl są zlokalizowane w całym kraju i należą do jednej z najpopularniejszych sieci w państwie, osiągającej stabilne wyniki finansowe. Blisko połowa nabywanych stacji to obiekty samoobsługowe, które umożliwiają klientom zakup paliwa i płatność za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Na ponad 130 stacjach można zrobić zakupy, a na ok. 80 skorzystać z oferty gastronomicznej. Dodatkowo 25 stacji wyposażone jest w panele fotowoltaiczne.

Co więcej, spółka, którą przejmie ORLEN, udostępnia także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom z 35 punktami ładowania w 29 lokalizacjach. W ramach transakcji ORLEN przejmie również spółkę Austrocard, która oferuje karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii.

Zobacz także: Grupa ORLEN utworzyła nową spółkę — ORLEN Projekt Česká republika

Analizowana transakcja zostanie sfinansowana z zysków wypracowanych przez Grupę ORLEN. Jej finalizacja nastąpi zaś m.in. po otrzymaniu zgód urzędów antymonopolowych i planowana jest na przełomie 2023 i 2024 roku. Wówczas liczba stacji paliw należących do polskiego koncernu wzrośnie z obecnych 3156 do 3422, a udział zagranicznych stacji w całej sieci sprzedaży zwiększy się z aktualnych 39 do 44 proc.

ORLEN korzysta i będzie korzystał z szeregu korzyści płynących z fuzji

Rozwój Grupy ORLEN w segmencie detalicznym to efekt połączenia spółek paliwowo-energetycznych oraz uwalnianych w jego wyniku synergii. Przy czym co warto zaznaczyć, korzyści płynące z połączenia z Grupą Lotos i PGNiG nie ograniczają się jedynie wspomnianego obszaru działalności Grupy ORLEN. Na koniec pierwszego kwartału br. zrealizowane zostały również synergie w obszarach handlu ropą i gazem, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw o wartości blisko 400 mln zł. Usprawnione zostało także zarządzanie Grupą ORLEN poprzez konsolidację działalności obszarów księgowości i HR, spółek usługowych, np. serwisowych i projektowych, a także rozszerzenie zakresu działalności centrów usług wspólnych.

Zobacz także: PKN ORLEN podpisał umowę kupna gazu od Sempra Infrastructure

Co więcej, efekty synergii będą również widoczne m.in. w obszarze zarządzania finansami, np. poprzez zwiększenie możliwości pozyskiwania finansowania w obcych walutach na rynkach zagranicznych. Z kolei w obszarze logistyki możliwe będzie m.in. obniżenie kosztów operacyjnych ponoszonych na rzecz przewoźników oraz dzierżawców cystern kolejowych poprzez wspólne planowanie i zarządzanie dystrybucją paliw. Pełną realizację zakładanego celu umożliwi uruchomiony już kompleksowy program budowy wartości Grupy ORLEN – PMI (Post Merger Integration), który jest ściśle powiązany ze Strategią Grupy ORLEN do 2030 roku i zakłada transformację oraz integrację wszystkich segmentów działalności spółki. Program został przygotowany zgodnie ze światowymi praktykami przez czołowych specjalistów PwC, wspieranych przez międzynarodowych ekspertów branżowych.

Zgodnie ze słowami Wojciecha Słowińskiego, partnera Strategy& z Grupy PwC, w najbliższych latach zostanie wdrożone ponad 160 projektów integracyjno-transformacyjnych, które mogą wygenerować ponad 20 mld zł korzyści. Będą one obejmowały wszystkie segmenty działalności Grupy ORLEN. Realizacja tych projektów umożliwi m.in. wykorzystanie najnowszych technologii, podniesienie  bezpieczeństwa, wprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych, optymalizację zasobów, wdrożenie innowacji, poprawę efektywności, a także pozyskiwanie nowych, wartościowych pracowników. W wielu obszarach można spodziewać się, że uzyskane korzyści będą jeszcze wyższe, np. w petrochemii, w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji rozwojowych.

Zobacz także: Do rafinerii Grupy ORLEN popłynie ropa z norweskich złóż

Nowoczesny koncern prowadzi szybką ekspansję nie tylko w Austrii, ale i w całej Europie

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, stworzono nowoczesny koncern, który w szybkim tempie umacnia swoją pozycję w Europie. Grupa ORLEN planowała do 2030 r. zbudować w regionie sieć ORLEN liczącą 3,5 tysiąca stacji paliw, a po wejściu na rynek w Austrii zdecydowanie szybciej uda się zrealizować te strategiczne założenia. Takie przyspieszenie jest możliwe dzięki budowie silnego koncernu w wyniku połączenia ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG. Jako jedna grupa koncern ma znacznie większe możliwości, także finansowe, by osiągnąć cele założone w strategii, również w obszarze sprzedaży detalicznej.

Ponadto Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN wskazał, iż łączne efekty synergii wynikające ze zrealizowanych fuzji zostały przeliczone i są one dwa razy wyższe, niż zakładano przed połączeniem. We wszystkich obszarach działalności szacowane są na 20 mld zł. Zgodnie z zapowiedziami koncern chce, aby w ciągu 10 lat środki wspierały realizację nowych projektów rozwojowych połączonej grupy, w tym przede wszystkim zwiększających wartość Grupy ORLEN oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu.

Grupa ORLEN kontynuuje ekspansję w Niemczech

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker