EuropaGospodarka

Gospodarka Ukrainy skurczy się prawie o połowę, a Rosji „tylko” o 11%

Z raportu opublikowanego przez Bank Światowy wynika, że gospodarka Ukrainy skurczy się w 2022 roku o niemal połowę. Natomiast rosyjska gospodarka mimo szeroko zakrojonych sankcji straci „tylko” ok. 11 procent swojego PKB.

Gospodarka Rosji skurczy się o ponad 11 procent

Bank Światowy oszacował, że PKB Rosji spadnie w 2021 roku o 11,2% w wyniku nałożenia szerokich sankcji przez zachodnie państwa. Przed wybuchem wojny, rosyjska gospodarka napędzana była w dużej mierze wydatkami konsumpcyjnymi. Oczekuje się, że w tym roku konsumpcja prywatna spadnie aż o 8,5%. Deprecjacja krajowej waluty, zakłócenia w handlu, masowe wycofywanie się firm oraz wysoka niepewność spowodują, że poziom inwestycji spadnie o 17% w obecnym roku.

Wykres 1. Prognozy tempa wzrostu realnego PKB Rosji (%).

Ekonomiści Banku Światowego ocenili również sytuację sektora finansów publicznych, bilansu handlowego oraz gospodarstw domowych. Z ich prognozy wynika, że saldo obrotów bieżących będzie dodatnie (+9,8% PKB), ponieważ spadek eksportu (-30,9%) równoważy się spadkiem importu (-35,2%). Ze względu na wzmożone wydatki z budżetu państwa w reakcji na kryzys oraz spadek aktywności gospodarczej, rosyjski sektor instytucji rządowych i samorządowych skończy rok ze znacznym deficytem (-1,9% PKB).

Warte odnotowania jest pogorszenie się sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych. Przewiduje się, że odsetek ludności rosyjskiej o dochodach poniżej oficjalnej granicy ubóstwa (14 USD dziennie) wzrośnie z 11% w 2021 roku do 12,8% w 2022 roku. W ujęciu liczbowym jest to wzrost o 2,6 mln osób. Natomiast wskaźnik ubóstwa według skali Banku Światowego (5,5 USD dziennie) wzrośnie z 2,0% w 2021 do 2,8% w 2022 roku, co oznacza wzrost o ok. milion osób.

Zobacz także: W wyniku inwazji gospodarka Ukrainy może skurczyć się nawet o 50%!

Gospodarka Ukrainy skurczy się prawie o połowę

Niestety, barbarzyński atak Rosji zbiera potężne żniwa humanitarne oraz gospodarcze w Ukrainie. Śmierć tysięcy cywilów, masowe migracje oraz zniszczenia infrastruktury to straty, które wywołała inwazja rosyjskich wojsk. Według szacunków Banku Światowego ukraińską gospodarkę czeka recesja na poziomie aż 45,1%.

Wojna w Ukrainie zablokowała handel kanałem morskim, który odpowiada za połowę całej wymiany handlowej oraz za 90% eksportu zboża. W związku z powyższym wymianę handlową czeka załamanie. Podobnie jest w przypadku inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych oraz wydatków konsumpcyjnych. Rosyjskie ataki zniszczyły znaczną część infrastruktury oraz spowodowały exodus ukraińskiego społeczeństwa. Na stan 31 marca aż 4 mln osób wyemigrowało z kraju.

Zobacz także: Polska zbuduje na granicy z Ukrainą suchy port? Trwają rozmowy dotyczące usprawnienia eksportu

Wykres 2. Prognozy tempa wzrostu realnego PKB Ukrainy (%).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego

Jeszcze bardziej potężne będą skutki społeczne. Prognozy wskazują, że odsetek ludności ukraińskiej o dochodach poniżej krajowej granicy ubóstwa wzrośnie z 18% w 2021 roku do 70% w 2022 roku. Opierając się na międzynarodowej granicy ubóstwa na poziomie średniego dochodu (5,5 USD dziennie), Bank Światowy prognozuje, że ubóstwo w Ukrainie wzrośnie z 1,8% w 2021 roku do 19,8% w 2022 roku. Należy zaznaczyć, że kolejne 59% ukraińskiego społeczeństwa będzie narażone na ubóstwo. Gospodarka Ukrainy potrzebuje „drugiego Planu Marshalla”, o którym coraz częściej dyskutuje się na forum międzynarodowym.

Czy uchodźcy z Ukrainy znajdą w Polsce pracę?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker