Polska

ESG w biznesie coraz popularniejsze. Nowe instytucje, nowe stanowiska

Grupa ORLEN powołała Pełnomocnika Zarządu i Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju odpowiedzialnego za realizację celów ESG. Do głównych zadań nowego organu korporacyjnego będzie należała analiza ryzyk i szans związanych transformacją energetyczną i zmianami klimatycznymi oraz podnoszenie standardu komunikacji z inwestorami i otoczeniem biznesowym w kwestiach środowiskowych. Na czele Rady stanie Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju.

ESG – powołano Pełnomocnika Zarządu i Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

Powołanie Rady jest odpowiedzią na oczekiwania inwestorów i otoczenia biznesowego dotyczące standardów raportowania środowiskowego Grupy ORLEN oraz wsparciem dla skutecznej realizacji strategii neutralności emisyjnej koncernu. Sformalizowany nadzór nad kwestiami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem jest również kluczowy z punktu widzenia realizacji celów ESG wpływających na warunki finansowania pozyskiwanego przez koncern. Rada wpisuje się w wytyczne TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosure) dotyczące raportowania oraz wypełnia europejską dyrektywę CSRD, która zacznie obowiązywać w 2024 roku.

Zobacz także: Polski eksport rośnie w siłę. Coraz więcej państw na całym świecie korzysta z naszych świątecznych produktów

W Radzie zasiadać będą przedstawiciele koncernu z obszarów strategii i innowacji, zarządzania finansami, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zarządzania ryzykiem. Do szczegółowych zadań Rady należeć będzie przede wszystkim identyfikowanie i monitorowanie szans i ryzyk klimatycznych. Organ będzie zajmował się również analizą i raportowaniem oddziaływań klimatycznych, w tym ich wpływem na wyniki i sytuację finansową oraz planowane wydatki inwestycyjne. Rada będzie odpowiedzialna również za publikację informacji o odporności strategii koncernu na różne scenariusze klimatyczne oraz opracowywanie KPI finansowych i niefinansowych w zakresie dekarbonizacji, zużycia wody i bioróżnorodności.

Zobacz także: Wschodnia Obwodnica Warszawy zagrożona! Batalia sądowa trwa od lat

PKN ORLEN realizuje strategię neutralności emisyjnej, w ramach której do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Do głównych projektów dekarbonizacyjnych należą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, paliwa alternatywne i wodór, recykling, zwiększanie efektywności energetycznej aktywów rafineryjno-petrochemicznych oraz inwestycje w technologie wychwytu, składowania i utylizacji dwutlenku węgla.

Polski koncern zwiększy wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker