Polska

Dywidenda Orlen 2022 – ile przypadnie na jedną akcję?

Dywidenda PKN ORLEN za 2021 r. wyniesie, zgodnie ze strategią, 3,5 zł na jedną akcję, a na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 1,5 mld zł. Taką decyzję podjęli akcjonariusze koncernu, przychylając się do wcześniejszej rekomendacji Zarządu PKN ORLEN. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 3 października 2022 r. 

Dywidenda Orlen 2022 – czego można oczekiwać?

Grupa ORLEN w 2021 roku osiągnęła najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 11,2 mld zł. Z kolei zysk operacyjny EBITDA LIFO uplasował się na poziomie 14,2 mld zł, po eliminacji odpisów aktualizujących wartość majątku.

Zobacz także: Fuzja Orlenu z Lotosem. Trwa przenoszenie majątku Grupy LOTOS do PKN ORLEN 

W wypracowaniu rekordowych wyników największy wkład miały obszary petrochemii, energetyki i rafinerii. Natomiast sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa na stacjach w Polsce odpowiadała za 13% zysku całego koncernu. Koncern w 2021 roku umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Solidne fundamenty finansowe umożliwiły zwiększenie nakładów inwestycyjnych do 9,9 mld zł i kontynuację strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć w zero- i niskoemisyjne źródła energii. Zaproponowana w marcu br. przez Zarząd PKN ORLEN wysokość dywidendy za 2021 rok została przyjęta przez ZWZ Spółki. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 27 lipca 2022 r., a dniem jej wypłaty 3 października 2022 r.

Zobacz także: Spółka ORLEN Upstream rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z własnych złóż gazu ziemnego

Orlen uruchamia nawodne stacje na Mazurach, nad morzem oraz nad Zalewem Zegrzyńskim

Polecane artykuły

Back to top button