Polska

Inwestycje energetyczne w Polsce w obszarze rynku mocy – wizja na kolejne lata

Inwestycje energetyczne w Polsce nabierają rozpędu. Grupa ORLEN zakontraktowała ok. 1,13 GW obowiązku mocowego na aukcji głównej na rok dostaw 2027, przeprowadzonej dnia 15 grudnia br. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spośród 28 zakontraktowanych jednostek Grupy ORLEN, osiem jednostek uzyskało kontrakt 7-letni, a jedna kontrakt 5-letni. Aukcja zakończyła się z ceną zamknięcia mieszczącą się w przedziale 406,35-372,51 zł/kW/rok. Szacunkowe przychody Grupy ORLEN z tytułu zawartych umów mocowych mogą wynieść łącznie przez 7 lat co najmniej 737,23 mln zł.

Inwestycje energetyczne w Polsce

Pozostałe obiekty Grupy ORLEN zgłoszone do aukcji głównej, które uzyskały umowy roczne: CCGT Włocławek (PKN ORLEN SA), Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo (Energa Wytwarzanie SA), Elektrownia Wodna Włocławek (Energa Wytwarzanie SA), silniki tłokowe (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA) oraz kilkanaście jednostek redukcji popytu, czyli tzw. DSR (Enspirion Sp. z o.o.).

Zobacz także: Orlen Asfalt i ZDW Katowice prowadzą badania nad obniżeniem o połowę hałaśliwości nawierzchni drogowych

PSE S.A. poda do publicznej wiadomości wstępne wyniki tej aukcji w terminie trzech dni roboczych od dnia aukcji. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłosi Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

Zobacz także: Fukuoka w Japonii oprze transport publiczny wyłącznie na wodorze!

Podstawowym celem rynku mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie długoterminowym. W ramach mechanizmu dostawcy mocy otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy oraz jej dostarczanie w okresach, gdy rezerwa w systemie jest poniżej wymaganego poziomu. Wynagrodzenie z rynku mocy zabezpiecza przychody dla istniejących źródeł wytwórczych oraz poprawia opłacalność przeprowadzanych modernizacji i inwestycji w nowe źródła wytwórcze.

Podpisano porozumienie o współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker