EuropaGospodarka

Dla młodego Polaka ubóstwo nie jest zagrożeniem? Znacznie mniejszym niż w innych państwach

Według najnowszych danych Eurostatu młodzi Polacy zagrożeni ubóstwem stanowią mniejszy odsetek niż ich rówieśnicy w UE

Ubóstwo jest jedną z tych rzeczy, które wszystkie państwa na świecie w mniejszym lub większym stopniu starają się zwalczać. Również znaczna większość ludzi uważa przytoczone zjawisko za negatywne. Aby móc mu skutecznie zapobiegać potrzebne są badania pokazujące aktualny stan ubóstwa wewnątrz własnego państwa oraz w innych, aby ocenić czy wprowadzone polityki są skuteczne. Jak wskazują najnowsze dane Eurostatu, młodzi Polacy zagrożeni ubóstwem stanowią mniejszość w porównaniu do młodzieży z innych państw Unii Europejskiej.

Młodzi Polacy dotknięci deprywacją materialną i społeczną

Z danych przedstawionych przez Eurostat wynika, że w 2021 roku około 6,1% młodzieży w przedziale od 15 do 29 lat zamieszkałej w państwach Unii Europejskiej doświadczyło deprywacji materialnej i społecznej. Jest to wynik nieznacznie lepszy w porównaniu z ogółem populacji UE bez podziału na wiek. Wyniósł on 6,3%.

Czym jest wskaźnik deprywacji materialnej i społecznej? Powstał w celu zbadania liczby osób, które deklarują brak możliwości realizacji swoich podstawowych potrzeb oraz zakupienia lub pozyskania w inny sposób niezbędnych do życia przedmiotów. Są to takie rzeczy jak dostęp do internetu, możliwość utrzymania mieszkania czy przeznaczenia środków na nieprzewidziane wydatki.

Zobacz także: Płaca minimalna w Polsce rośnie. Możemy kupić za nią więcej niż Hiszpanie za swoją

Według badań najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Rumunii, wynik w tamtym kraju osiągnął 23,1%. Mówi to o tym, że praktycznie co czwarty młody człowiek doznał deprywacji. Trochę lepsza sytuacja jest w przypadku Bułgarii, której 18,7% młodzieży doświadczyło omawianego problemu oraz Grecja z wynikiem 14,2%. Zauważalnie negatywnie od pozostałych państw UE odstają również Węgry oraz Hiszpania.

Deprywacja materialna i społeczna młodzieży w UE

W najlepszej sytuacji pod tym względem okazała się być Estonia zamykająca stawkę. Pozostałymi państwami, które wypadają względnie dobrze, na tle pozostałych są również: Austria, Finlandia, Słowenia, Chorwacja, Niderlandy, Cypr, Czechy, Szwecja, Polska oraz Luksemburg.

Młodzi Polacy zagrożeni ubóstwem — czy będzie ich więcej?

Inną dość poważną sprawą jest wskaźnik przedstawiający poziom zagrożenia ubóstwem wśród młodzieży od 15 do 29 roku życia. W tym przypadku chodzi o ludzi, którzy dysponują relatywnie niskimi dochodami na tle społeczeństwa, w którym żyją. Poziom zagrożenia ubóstwem określa się na podstawie ekwiwalentu dochodu, który jest miarą pozwalającą porównać gospodarstwa domowe, które różnią się pod względem liczby członków.

Zobacz także: Oto skutki rządów PiS: wyższy PKB, niższy dług, bezrobocie i ubóstwo [BADANIE]

Osoba zagrożona ubóstwem to taka, której ekwiwalentny dochód nie przekracza 60% krajowej mediany dochodu ekwiwalentnego do dyspozycji.

Przytoczony wskaźnik uwzględniający młodzież z 2021 roku, średnio dla całej Unii Europejskiej wyniósł aż 20,1%. Jest to zauważalnie więcej niż średnia dla całej populacji bez względu na wiek, która wyniosła 16,8%.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem młodzieży w UE

Co interesujące młodzież najbardziej zagrożona ubóstwem występuje w Danii, Grecji i Hiszpanii. Rumunia jest dopiero na czwartej pozycji. Pozostałymi państwami z zauważalnie wysokimi wynikami na tle Unii Europejskiej są Włochy, Szwecja oraz Bułgaria. Najlepiej wypadają Czechy, Słowenia oraz Irlandia.

Polska zajmuje 16. pozycję na 27 państw wspólnoty. U nas odsetek młodzieży zagrożonej ubóstwem wynosi 15,8%. Jest to wynik większy o 1 p.p. niż w przypadku całej populacji kraju, jednak wciąż plasuje się znacznie poniżej średniej UE.

Zobacz także: Ukryty dług coraz bardziej popularny w Europie. Niemcy liderem

Zagrożenie ubóstwem w państwach UE

Jak możemy zauważyć na wykresie dotyczącym zagrożenia ubóstwem ogółu populacji państwa, najgorzej pod tym względem wypada Łotwa, Rumunia, Bułgaria oraz Hiszpania. Najmniej zagrożonym ubóstwem społeczeństwem w UE są Czechy, Finlandia i Słowenia.

Mimo obecnie dobrej sytuacji Polski pod względem deprywacji materialnej i społecznej oraz zagrożenia ubóstwem warto przytoczyć słowa analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego zawarte w ich tygodniku:

(…) jak szacuje Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska), w 2022 r., w związku z pogorszeniem globalnej sytuacji gospodarczej oraz wysoką inflacją, ubóstwo skrajne mogło wzrosnąć w Polsce z 4,2 proc. do 6,5 proc. Już w listopadzie 2022 r. Komisja Europejska podkreślała, że gwałtowny wzrost cen energii w latach 2021-2022 negatywnie wpłynął na siłę nabywczą europejskich gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach (przy szacunkowym wzroście ich kosztów utrzymania średnio o 12 proc.). Szczegółowe dane na temat poziomu ubóstwa opublikuje w czerwcu GUS.

W 2022 roku skrajne ubóstwo w Polsce wzrosło o ponad 50%! Eksperci alarmują

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker