EuropaGospodarka

Aż 39 proc. dzieci w UE z rodzin o niższym wykształceniu żyje w deprywacji materialnej!

W Polsce jest to tylko 9,1 procent.

Z raportu organizacji Save the Children wynika, że jedna czwarta dzieci w Unii Europejskiej jest zagrożonych ubóstwem. Deprywacja materialna szczególnie dotyka dzieci pochodzące z rodzin o niższym wykształceniu. Aż 39% dzieci w UE z rodzin o niższym wykształceniu żyje w deprywacji materialnej.

Na początku marca organizacja Save the Children opublikowała raport dotyczący ubóstwa dzieci w krajach Unii Europejskiej. Okazuje się, że ok. 25 proc. dzieci w UE jest zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Najwyższe wskaźniki zaobserwowano w Hiszpanii i Rumunii – odpowiednio 33,4 i 41,5 proc. Raport ukazał zatrważające dane dla największej gospodarki UE – Niemiec. Organizacja oszacowała, że 2 mln dzieci żyje w tym kraju w ubóstwie. Są to głównie dzieci ze środowisk migrantów i uchodźców.

Ubóstwem i wykluczeniem społecznym są szczególnie narażone dzieci pochodzące z rodzin o niskim wykształceniu. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w 2021 r. aż 39 proc. dzieci, których rodzice mają co najwyżej średnie wykształcenie, doświadczało deprywacji materialnej (taką sytuację definiuje się jako „brak możliwości zaspokojenia potrzeb uznanych w warunkach europejskich za podstawowe, ze względu na problemy finansowe” (GUS)).

Zobacz także: Prawdziwa skala ubóstwa wśród młodych w Polsce, czyli deprywacja materialna i społeczna w UE

Najwyższe wskaźniki deprywacji materialnej dla dzieci na tym poziomie wykształcenia rodziców wystąpiły w Rumunii (85,3 proc.), w Bułgarii (83,4 proc.), na Węgrzech (78,1 proc.) i na Słowacji (70,2 proc.). Widzimy zatem, że w tej niechlubnej statystyce dominuje Europa Środkowo-Wschodnia. Polska jednak może poszczycić się najniższym wskaźnikiem deprywacji materialnej dla tej grupy dzieci, który wyniósł zaledwie 9,1 proc.

Można zauważyć ogromne dysproporcje między dziećmi rodziców o niskim i wysokim wykształceniu. Wskaźnik deprywacji materialnej dzieci rodziców, którzy mają wyższe wykształcenie, wyniósł średnio w UE 3,8 proc.

W Rumunii wskaźnik ten spada ze wspomnianych 85,3 proc. dla rodzin o co najwyżej średnim wykształceniu do 6,3 proc. dla rodzin o wysokim wykształceniu. W Bułgarii wskaźnik spada z 83,4 proc. do 11,8 proc., na Węgrzech z 78,1 proc. do 3,7 proc., a na Słowacji z 70,2 proc. do 2,0 proc. W Polsce wskaźnik deprywacji materialnej dla dzieci rodziców z wyższym wykształceniem wynosi 0,9 proc. wobec 9,1 proc. dla dzieci rodziców z niższym wykształceniem. Ogólny wskaźnik deprywacji materialnej dzieci w UE wyniósł w 2021 roku 11 proc.

Zobacz także: UE zatwierdza zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych

Z wyżej przedstawionych danych wynika, że większość dzieci w Polsce niezależnie od wykształcenia rodziców nie doświadcza deprywacji materialnej. Mamy najniższy wskaźnik w UE, zarówno pod względem deprywacji materialnej dla dzieci z rodzin o niższym wykształceniu, jak i dla dzieci z rodzin o wyższym wykształceniu.

Warto jednak mieć na uwadzę, że wskaźnik zagrożenia ubóstwem wykluczeniem lub wykluczeniem społecznym – choć również należy do jednych z najniższych w UE – wyniósł 16 proc. w 2021 roku. Taki odsetek dzieci w wieku poniżej 16 roku życia może mieć problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, w tym między innymi żywieniowych. Ponadto spośród trzech grup wiekowych (0-17 lat, 18-64 lata i 65+) najwyższa stopa ubóstwa w Polsce jest wśród dzieci w wieku 0-17 lat. Wynosi ona 4,8 proc. i jest powyżej celu ONZ 2030 (4,5 proc.).

Jednym z potencjalnych programów wspierających dobrobyt dzieci w Polsce jest zaproponowany przez Narodowy Program Darmowych Obiadów Szkolnych, który opisaliśmy w listopadzie 2022 r. na łamach naszego portalu.

Niemcy chcą ciąć wydatki socjalne, podczas gdy co 5. dziecko żyje w ubóstwie

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker