GospodarkaPolska

Dywidenda PKN ORLEN za 2022 rok ma wynieść prawie 6,4 mld zł!

Zarząd Koncernu zarekomendował, aby dywidenda PKN ORLEN za 2022 rok osiągnęła rekordowy poziom w wysokości 5,5 zł na akcję. Jej wysokość jest zgodna ze wstępną rekomendacją ogłoszoną pod koniec lutego br. podczas prezentacji aktualizacji strategii Grupy ORLEN do 2030 r. Zgodnie z jej założeniami intencją Spółki jest utrzymanie progresywnej polityki dywidendowej przy ambitnym programie inwestycyjnym. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd rekomenduje, aby dywidenda PKN ORLEN za 2022 rok była na rekordowym poziomie 5,5 zł na akcję

Wraz z aktualizacją Strategii do 2030 roku, opublikowaną w lutym 2023 roku, koncern zaprezentował nowe, atrakcyjne możliwości dzielenia się zyskiem z Akcjonariuszami. Nowa polityka dywidendowa zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, nie mniej jednak niż dywidenda gwarantowana. Wynosi ona 4 zł na akcję za 2022 roku i będzie rosnąć w tempie 0,15 zł rocznie do poziomu 5,20 zł w 2030 roku. Zarekomendowany przez Zarząd PKN ORLEN poziom dywidendy z zysku za 2022 rok, w wysokości 5,50 zł na akcję, jest zgodny z tymi założeniami.

Zobacz także: Dywidenda Orlen 2022 – ile przypadnie na jedną akcję?

Jeśli zaproponowana przez Zarząd PKN ORLEN wysokość dywidendy za 2022 rok spotka się z akceptacją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim Akcjonariuszom blisko 6,4 mld zł. Zarząd Koncernu na dzień dywidendy zaproponował 10 sierpnia 2023 roku, a na dzień wypłaty dywidendy 31 sierpnia 2023 roku.

Silny, stabilny koncern chce dzielić się zyskiem z Akcjonariuszami

Jak podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, połączony, silniejszy i w pełni zdywersyfikowany koncern chce dzielić się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Dlatego grupa ORLEN podtrzymuje wstępne deklaracje i utrzymuje rekomendację dla Walnego Zgromadzenia, aby wypłacić dywidendę na historycznie wysokim poziomie 5,5 zł na akcję.

Zobacz także: Produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą wyniosła aż 7,7 mld m sześc.

To efekt przede wszystkim skutecznie zrealizowanych procesów konsolidacji i ważnych inwestycji, które umożliwiły wzmocnienie sytuacji finansowej w całej Grupie ORLEN. Bardzo mocna, stabilna pozycja daje koncernowi nie tylko możliwość realizacji coraz atrakcyjniejszej polityki dywidendowej, ale pozwala także na dalszy dynamiczny rozwój Grupy ORLEN.

Wyniki Grupy ORLEN: aż 102 mld zł przychodów oraz 8 mld zł zysku

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker