GospodarkaPolska

GUS potwierdza. Inflacja w Polsce spada, a ceny stoją w miejscu!

Ceny w Polsce w czerwcu 2023 roku w stosunku do maja pozostały na takim samym poziomie. Roczna inflacja zaś spadła do 11,5 proc.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) potwierdził swoje wcześniejsze ustalenia. Ceny w Polsce w czerwcu 2023 roku w stosunku do maja pozostały na takim samym poziomie. Z kolei roczna inflacja w naszym kraju spadła z 13 do 11,5 proc. Przy czym, co interesujące, w lipcu zgodnie z przewidywaniami analityków Pekao znaczącemu spadkowi inflacji będzie towarzyszyć niewidziany od lutego 2022 roku spadek cen! Jednakże, mimo tego ostatniego napływu relatywnie pozytywnych informacji, należy pamiętać, że inflacja w Polsce jeszcze długo będzie stosunkowo wysoka. Zgodnie z najnowszą projekcją NBP, roczne tempo wzrostu cen znajdzie się w celu inflacyjnym dopiero pod koniec 2025 roku, a nawet i ten scenariusz jest mocno niepewny. 

  • Roczna inflacja w czerwcu wyniosła 11,5 proc. Z kolei średnio ceny w Polsce w stosunku do maja nie uległy zmianie. 
  • Roczne tempo wzrostu cen w Polsce w 2023 roku dynamicznie spadało i będzie nadal dynamicznie spadać. 
  • Inflacja w Polsce nieprędko wróci do celu ustanowionego przez Narodowy Bank Polski. 

GUS potwierdza! Inflacja w Polsce ponownie spadła!

Zgodnie z najnowszym komunikatem GUS, roczna inflacja w czerwcu 2023 roku spadła w stosunku do maja z 13 do 11,5 proc. Oznacza to, że podczas gdy w maju bieżącego roku średnio ceny w Polsce były wyższe w porównaniu z majem 2022 roku o 13 proc., tak w minionym czerwcu były one większe w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 11,5 proc. Przy czym, jak donosi Urząd, w największym stopniu do wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich przyczyniła się żywność. Gdyby nie to, że dobra należące do tej kategorii były w czerwcu aż o 17,7 proc. droższe rok do roku, inflacja w kraju nad Wisłą byłaby aż o 4,31 pkt proc. niższa! 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r.

Znacząco do wysokiego rocznego tempa wzrostu cen w Polsce przyczyniły się również dobra zaklasyfikowane do grup zatytułowanych mieszkania (droższe o 13,9 proc. r/r) oraz rekreacja i kultura (droższe o 12,4 proc. r/r). Te odpowiadały za kolejno 3,42 oraz 0,76 pkt proc. z czerwcowej inflacji, wynoszącej 11,5 proc. Z kolei do obniżenia wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich w Polsce przyczynił się transport. Głównie dzięki znacznemu potanieniu paliw (przykładowo olej napędowy jest aktualnie tańszy aż o 20 proc. r/r) ceny dóbr zaklasyfikowanych do wspomnianej grupy w czerwcu 2023 roku były niższe o 9,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, co obniżyło inflację w Polsce o 1,05 pkt proc.

Zobacz także: Tesla przekracza oczekiwania: Obniżki cen napędzają dostawy do rekordu

Średnio ceny w Polsce w czerwcu nie urosły

Inflacja miesięczna zaś, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, wyniosła 0 proc. Oznacza to, że średnio ceny w Polsce w czerwcu 2023 roku w stosunku do maja pozostały na takim samym poziomie. Co warto przy okazji zaznaczyć, sam spadek rocznej inflacji wbrew niestety niezwykle popularnej opinii nie mówi nam absolutnie nic o tym, jak zmieniają się ceny miesiąc do miesiąca. Jeżeli roczna inflacja się obniża, poziom cen w porównaniu do poprzedzającego miesiąca może zarówno wrosnąć (taka sytuacja miała miejsce na przykład w marcu, kiedy to inflacja r/r wyniosła 16,1 proc., a inflacja m/m 1,1 proc.), jak i w ogóle się nie zmienić, jak to miało miejsce w czerwcu oraz maju. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r.

Co więcej, spadkowi wysokiej inflacji rocznej może towarzyszyć obniżenie się poziomu cen z miesiąca na miesiąc. Takiej sytuacji po raz ostatni uświadczyliśmy w lutym 2022 roku (wprowadzono wówczas tarczę antyinflacyjną). Przy czym przynajmniej zdaniem analityków banku Pekao ponownie uświadczymy jej w lipcu. Jak możemy wyczytać na ich Twitterze:

Lipiec będzie prawdopodobnie miesiącem, kiedy spadek inflacji będzie oznaczał też spadek cen.

Osoby bardziej zainteresowane relacja między inflacją roczną, a miesięczna do artykułu zalinkowanego poniżej, w którym znacznie szerzej się jej przyjrzeliśmy. 

Zobacz także: Inflacja spada – czy to oznacza spadek cen?

Do tego, należy zaznaczyć również, iż fakt, że średnio ceny w Polsce w czerwcu nie uległy zmianie w stosunku do maja, nie oznacza, że nic nie drożało, ani nic nie taniało. Zmianie nie uległ ogólny poziom cen, a nie poszczególne ceny. Przy czym, zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, które zostały zaprezentowane na zamieszczonym poniżej wykresie, w stosunku do maja podrożały na przykład wyroby farmaceutyczne, usługi transportowe oraz produkty zbożowe.  Z drugiej strony miesiąc do miesiąca potaniały między innymi owoce, odzież czy też paliwa do prywatnych środków transportu. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r.

Inflacja w Polsce będzie spadać, ale jeszcze bardzo długo będzie wysoka

Jak roczna inflacja w Polsce będzie się kształtować w najbliższych miesiącach? Zgodnie z prognozami ekonomistów będzie ona nadal stosunkowo szybko spadać! Choćby zgodnie z prognozami PKO BP w tym roku czeka nas mająca miejsce w niemal ekspresowym tempie dezinflacja. Ze względu na umacnianie się złotego (dolar kosztuje obecnie mniej niż 4 zł, gdzie jeszcze w zeszłorocznym październiku niebezpiecznie szybko zbliżał się do przełamania granicy 5 zł) oraz tanienie surowców na globalnych rynkach, egzogeniczne czynniki, które mocno podbiły w zeszłym roku tempo wzrostu cen, w tym silnie przyczynią się do jego obniżenia. Z danych zaprezentowanych na zamieszczonym poniżej wykresie wynika, że jedynie dobra należące do kategorii energia, paliwa oraz żywność obniżą inflację w Polsce o 8,4 pkt proc.

Inflacja CPI w Polsce w 2023 roku
Źródło: PKO BP, Kwartalnik Ekonomiczny

Jednakże mimo zarówno nastrajającej pozytywnie prognozy PKO na 2023 rok, jak i danych GUS, należy zaznaczyć, że inflacja w Polsce jeszcze długo będzie relatywnie wysoka. Dla przypomnienia cel inflacyjny, wokół którego NBP musi stabilizować roczną dynamikę wzrostu cen, wynosi w naszym kraju 2,5 proc. z możliwością odchylenia o plus, minus jeden punkt procentowy w średnim okresie. Przy czym, jak wynika z najnowszej prognozy NBP, nawet w ostatnich miesiącach 2024 roku mocno wątpliwie jest to, że inflacja w Polsce będzie mniejsza od górnego przedziału tego celu. Z danych zamieszczonych poniżej wynika, że prawdopodobieństwo, iż będzie ona mniejsza od 3,5 proc. w czwartym kwartale 2025 roku, wynosi jedynie 53 proc. Przy czym szanse na to zostały wyliczone przy założeniu, iż stopy procentowe pozostaną na aktualnym poziomie (to raczej nie będzie mieć miejsca). 

Kiedy obniżka stóp procentowych? W tym roku. I to nie jedna

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker