Europa

Czerwcowa inflacja w Europie – rośnie już tylko w Niemczech i Rosji

Czerwcowa inflacja w Europie spada. Na naszym kontynencie są tylko dwa państwa, w tych ten wskaźnik wzrasta. Są to Niemcy i Rosja

Wzrost cen wyhamowuje. Czerwcowa inflacja w Europie okazała się niższa, niż oczekiwano. Kilka państw już nawet znajduje się w celu inflacyjnym! Niestety Polska wciąż zajmuje pozycje na czele stawki.

  • Prawie we wszystkich państwach Europy inflacja spada
  • Wyjątkiem są Niemcy i Rosja
  • Trzy państwa znalazły się już w celu inflacyjnym

Inflacja w Unii Europejskiej – HICP

Inflacja w Europie jest mierzona dwoma metodami, HICP oraz CPI. Dla państwa, którzy nie znają różnicy między nimi, przygotowaliśmy artykuł: Inflacja. Czym różni się HICP od CPI.

Dane przedstawione przez Eurostat pokazują, że średni poziom czerwcowej inflacji w Unii Europejskiej osiągnął wynik 6,4%. Dla porównania przypomnijmy, że w maju wyniosła 7,1%, czyli wynik zmniejszył się o 0,7 p.p. W ubiegłorocznym czerwcu średnia inflacja kształtowała się na poziomie 9,6%.

Zobacz także: Dezinflacja przyspiesza! Inflacja bazowa spada do 11,1% r/r

W przypadku strefy euro wynik wygląda trochę lepiej. Ubiegły miesiąc w państwach eurozony ceny wzrosły o 5,5%. W maju wynik wynosił 6,1%, a w ubiegłym roku 7,1%.

W czerwcu największy udział w rocznej stopie inflacji w strefie euro miały żywność, alkohol i tytoń +2,35 p.p., a następnie usługi +2,31 p.p. i nieenergetyczne towary przemysłowe +1,42 p.p. Spadające ceny energii przełożyły się na zmniejszenie odczytu -0,57 p.p.

wykres przedstawia inflacje w czerwcu w unii europejskiej mierzoną metodą HICP wykorzystywaną przez eurostat
Inflacja HICP w czerwcu w Unii Europejskiej

Bezsprzecznym liderem rankingu inflacji HICP w czerwcu są Węgry, które osiągnęły poziom 19,9%. Na drugiej i trzeciej pozycji znajdują się kolejno Słowacja (11,3%) oraz Czechy (11,2). Na czwartym miejscu uplasowała się Polska z wynikiem 11%. Pozostałe państwa zdołały obniżyć swoją inflację poniżej 10%.

Najniższą inflację z przedstawionych państw zanotował Luksemburg (1%). Natomiast na przedostatnim miejscu znalazły się dwa państwa z takim samym wynikiem, Hiszpania (1,6%) oraz Belgia (1,6%). Trzy przed chwilą wymienione państwa znajdują się już w celu inflacyjnym, co oznacza, że kryzys inflacyjny prawdopodobnie już się dla nich skończył. Dobrymi wynikami może pochwalić się również Dania (2,4%), Grecja (2,8%) i Cypr (2,8%).

Inflacja w Unii Europejskiej – CPI

Przejdźmy teraz do metodologii CPI. Jak możemy zauważyć poniżej, Węgry wciąż dominują na wykresie i utrzymując się powyżej 20%. Niestety w tym zestawieniu to Polska znalazła się na drugim miejscu z wynikiem 11,5%. Za nami uplasowała się Słowacja (10,9%) i Rumunia (10,2%). Pozostałe państwa zdołały już ograniczyć swoją inflację do poziomu poniżej 10%.

Zobacz także: Kolejowy ruch towarowy w USA mocno w dół. Powód? Inflacja

wykres przedstawia inflacje w czerwcu w unii europejskiej mierzoną metodą CPI wykorzystywaną przez krajowe banki centralne
Czerwcowa Inflacja w Unii Europejskiej

Tym razem najlepszy wynik odnotowała Grecja (1,8%), minimalnie gorszy Cypr (1,9%) i Hiszpania (1,9%), jednak wszystkie wymienione państwa znalazły się już w celu inflacyjnym.

Inflacja w porównaniu do poprzedniego miesiącach spadła praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Najbardziej w Mołdawii (-4,2 p.p.), na Litwie (-2,7 p.p.), w Estonii (-2,1 p.p.), Polsce (-1,5 p.p.) i Słowenii (-1,5 p.p.). Jedynym państwem w UE, w którym poziom inflacji wzrósł, były Niemcy (+0,3 p.p.).

Wygląda na to, że inflacja w większości państw dynamicznie zmierza znowu do celu inflacyjnego.

Czerwcowa inflacja w Europie

Największa inflacja w Europie wciąż występuję w Turcji (38,2%), na Węgrzech (20,1%), w Serbii (13,7%), w Mołdawii (13,2%) i na Ukrainie (12,8%). Innymi państwami w Europie nienależącymi do Unii Europejskiej, o których warto wspomnieć, są: Wielka Brytania (7,9%), Norwegia (6,4%), Albania (4,5%), Rosja (3,2%), Białoruś (2,9%) oraz Szwajcaria (1,7%).

Trzeba zwrócić uwagę na niski wynik inflacji w na Białorusi i w Rosji. Wynika to m.in. z efektu bazy, czyli wysokiego wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z drugiej strony może to świadczyć o zmniejszeniu się konsumpcji oraz ogólnej aktywności gospodarczej w przytaczanych państwach. Jednak w porównaniu z majem tylko w dwóch państwach na kontynencie inflacja wzrosła. Były to już wspomniane Niemcy i Rosja.

Zobacz także: GUS potwierdza. Inflacja w Polsce spada, a ceny stoją w miejscu!

mapa przedstawia inflację w poszczególnych państwach Europy w czerwcu 2023 roku
Inflacja CPI w Europie w czerwcu 2023

PIE: Stopy procentowe są skutecznym narzędziem w walce z inflacją

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker