Energetyka

Nowe farmy wiatrowe Grupy ORLEN

Grupa ORLEN zawarła z EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu trzech farm wiatrowych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. W ramach transakcji zabezpieczono również opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW), między innymi na zasadzie wspólnego łącza. Farmy wiatrowe, które zostały uruchomione w Polsce w latach 2021-2022, produkują tyle energii, ile rocznie zużywa ok. 240 tys. gospodarstw domowych. Przejmowane aktywa są nie tylko jednymi z najnowocześniejszych, ale i najbardziej efektywnych farm wiatrowych w Polsce. Zasilają je między innymi turbiny o mocy 4,2 MW, jedne spośród największych wykorzystywanych obecnie w naszym kraju.

Nowoczesne farmy wiatrowe w Wielkopolsce Grupy ORLEN

Nabyte trzy farmy wiatrowe, które zostały uruchomione w latach 2021-2022, są położone w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości Ujazd (o mocy 30 MW), Dobrzyca (o mocy 49,9 MW) oraz Dominowo (o mocy 62,4 MW). Ostatnia z nich wykorzystuje m.in. turbiny Vestas V136 o wysokości 166 m i długości łopat 76,2 m. Są to jedne z największych jednostek onshore, operujących obecnie w naszym kraju. Transakcja jest realizowana przez należącą do Grupy spółkę ORLEN Wind 3. Po jej finalizacji, koncern będzie posiadać łącznie około 900 MW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach.

Zobacz także: Energa Green Development uruchomi farmę fotowoltaiczną Mitra

Dodatkowym i niezwykle ważnym elementem transakcji są opcjonalne projekty fotowoltaiczne. Mogą one zostać zrealizowane przez sprzedającego w większości na zasadzie cable poolingu, czyli przy wykorzystaniu istniejącego już przyłącza. Dostarczone farmy fotowoltaiczne po ich wybudowaniu będą kolejnym znaczącym powiększeniem mocy wytwórczych OZE Grupy ORLEN, nawet o około 159 MW. Realizacja tych projektów na zasadzie cable poolingu jest oczywiście uzależniona od zakończenia prac nad procedowanymi obecnie regulacjami, umożliwiającymi to rozwiązanie.

Energetyka słoneczna i wiatrowa

Nowe aktywa to kolejna inwestycja Grupy ORLEN w odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Obecnie działa tam już farma wiatrowa Przykona o mocy ok. 33 MW oraz farma fotowoltaiczna Gryf o mocy ok. 25 MW. Co więcej, w drugiej połowie lipca 2023 roku wchodząca w skład Grupy spółka Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną, dotyczącą projektów Opalenica i Sompolno o łącznej mocy 59 MW. Ponadto, w planach Energi jest również budowa farm fotowoltaicznych PV Mitra (65 MW) i PV Żuki (2,4 MW).

Zobacz także: Grupa ORLEN zamierza w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej

Istotnym kierunkiem rozwoju mocy OZE w Grupie ORLEN jest morska energetyka wiatrowa. Koncern planuje zbudować pierwszą farmę wiatrową (o mocy do 1,2 GW) na polskich wodach Bałtyku. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power wstępnie planowane jest na rok 2024, a jej oddanie do użytku w roku 2026. Równolegle, spółki z Grupy ORLEN pod koniec maja 2023 roku zabezpieczyły na Morzu Bałtyckim 5 kolejnych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych, na których mogą powstać aktywa o łącznej mocy ok. 5,2 GW.

Transformacja polskiej energetyki

Jak zaznacza Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, koncern dokonuje jednej z największych w ostatnich latach transakcji na krajowym rynku odnawialnych źródeł energii. Skala działania i doświadczenie w procesach akwizycyjnych pozwalają Grupie ORLEN skutecznie przeprowadzać tego typu operacje. Koncern konsekwentnie inwestuje w ten segment, by oferować swoim klientom czystą i konkurencyjną cenowo energię.

Zobacz także: Grupa ORLEN przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł!

Do końca 2030 Grupa ORLEN będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW, stając się liderem transformacji energetycznej naszego regionu. Umowa zawarta z EDP Renewables Polska powiększy portfel OZE koncernu o wysokiej jakości jednostki wytwórcze. Przejmowane trzy farmy wiatrowe są nie tylko jednymi z najbardziej nowoczesnych w kraju, ale charakteryzują się też świetnym położeniem, zapewniającym wysoką wietrzność, co gwarantuje wysoki stopień wykorzystania zainstalowanych mocy.

Energa uruchomiła farmy fotowoltaiczne PV Wielbark i PV Gryf

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker