Gospodarka

Na czym polegają tłumaczenia symultaniczne?

Co to są tłumaczenia symultaniczne i na czym polegają?

Tłumaczenia ustne dzielą się na dwie kategorie – tłumaczenia konsekutywne i tłumaczenia symultaniczne. Te drugie są uznawane za dużo trudniejsze i bardziej wymagające pod względem realizacji – wypowiedź jest bowiem przekładana na język docelowy równolegle. Taka specyfika przekładu wymaga od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości obydwu języków, lecz także ogromnego skupienia, odporności na stres, a także wieloletniej praktyki i doświadczenia. Sprawdźmy, jak realizowane są tłumaczenia symultaniczne i gdzie się je najczęściej wykorzystuje!

Tłumaczenia symultaniczne – o co w nich chodzi?

Tłumaczenia symultaniczne to jeden z rodzajów przekładów ustnych, który odbywa się równolegle z wypowiedzią prelegenta. Jego głównym zadaniem jest przełożenie mówionej treści w taki sposób, aby uwaga uczestników danego spotkania pozostała w pełni skupiona na wypowiedzi mówcy. W związku z tym osoba wypowiadająca się na spotkaniu nie robi przerw na tłumaczenie, lecz kontynuuje swoją wypowiedź. W tym samym czasie tłumacz przekłada ją na język docelowy zrozumiały dla uczestników wydarzenia.

Tłumaczenia symultaniczne mogą odbywać się w kilku językach jednocześnie i być realizowane przez większą liczbę tłumaczy. Przekład trafia do uszu słuchaczy w formie szeptanej – tłumacz znajduje się tuż obok słuchacza i po cichu przekazuje mu przełożoną treść wypowiedzi prelegenta. Bardzo często tłumaczenia symultaniczne korzystają także ze specjalnego sprzętu audio – w tym wypadku tłumacz znajduje się w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie, a przekład trafia do słuchaczy poprzez słuchawki.

Zastosowanie tłumaczeń symultanicznych. Gdzie się je wykorzystuje?

Tłumaczenia symultaniczne mają bardzo szerokie zastosowanie we współczesnym świecie. Są wykorzystywane w różnych branżach. Najczęściej potrzeba ich realizacji pojawia się na międzynarodowych spotkaniach, w których uczestniczą goście i prelegenci z całego świata, mówiący w różnych językach. Praca tłumacza pozwala im na podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami ze słuchaczami i pokonanie bariery językowej. Tłumaczenia symultaniczne są wykorzystywane m.in. na konferencjach, sympozjach naukowych, w czasie wykładów, prelekcji, szkoleń i kongresów.

W sytuacji, kiedy w danym spotkaniu udział bierze niewielka grupa słuchaczy, świetnie sprawdzają się tłumaczenia symultaniczne szeptane. W tym wypadku tłumacz znajduje się blisko uczestników spotkania i przekazuje im tłumaczenie wypowiedzi prelegenta w czasie rzeczywistym. W tym przypadku nie jest konieczne zastosowanie specjalnego sprzętu.

Na większych spotkaniach, w których udział bierze szerokie i zróżnicowane pod względem językowym grono słuchaczy i prelegentów, pracę tłumacza nad tłumaczeniem symultanicznym wspiera profesjonalny sprzęt audio, na który składają się mikrofony, słuchawki oraz dźwiękoszczelne kabiny. Tłumacze zajmujący się tłumaczeniami symultanicznymi najczęściej pracują w parach lub większych grupach. Kilkugodzinne tłumaczenia symultaniczne są bowiem bardzo wymagające w realizacji i wyczerpujące fizycznie – dla zachowania wysokiej jakości i dokładności przekładu, wymagane więc są zmiany tłumaczy.

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker