GospodarkaPolska

Wysoka inflacja i ogromne koszty zniechęcają firmy do inwestowania!

Najbardziej pesymistyczne nastroje inwestycyjne panują w sektorze budowlanym

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wyniki kwartalnego badania, w którym oceniane są zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę. Ankietowane firmy wskazały, że wysoka inflacja i wysokie koszty realizacji inwestycji to największe bariery inwestycyjne. 

Jak firmy radzą sobie w tak trudnym otoczeniu rynkowym związanym z nadmierną inflacją, rekordowymi stopami procentowymi i wciąż stosunkowo wysokimi kosztami produkcji? Sytuacja różni się w zależności od sektorów. W jednych branżach nastroje inwestycyjne są lepsze, w innych gorsze.

Nastroje inwestycyjne są najgorsze w budownictwie

Z badania GUS wynika, że polskie przedsiębiorstwa utrzymują aktywność inwestycyjną na poziomie z zeszłego roku (ok. 41,9% w przemyśle i 62,3% w usługach). Jednocześnie znikoma część firm podniosła inwestycje (22,2% w przemyśle i 18% w usługach). Ponadto, z badania ankietowego wynika, że zdecydowanie większy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych (35,9%), aniżeli usługowych (19,7%) obniżył poziom inwestycji w porównaniu do poprzedniego roku. Najbardziej pesymistyczne nastroje panuję w budownictwie, gdzie aż 39,0% firm deklarowało spadek inwestycji w bieżącym roku.

Źródło: Badanie GUS

Zobacz też: Strefa euro: podaż pieniądza spada, recesja stała się niemal pewna

Obecne kierunki inwestowania różnią się w zależności od branży. Przedsiębiorstwa z sektora usług najczęściej inwestują w procesy organizacyjne/biznesowe (30,3% z nich wskazało na ten kierunek), z kolei przedsiębiorstw z przetwórstwa przemysłowego wskazywały przeważnie na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (74,3%). Warto jednak zaznaczyć, że skłonność do inwestowania w ten rodzaj inwestycji zależy w dużym stopniu od wielkości klas przedsiębiorstw. Jak czytamy w badaniu GUS, odsetek wskazań na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wynosi 27,7% dla firm o liczbie pracujących od 10 do 49 osób oraz 82,5% dla firm o liczbie pracujących 250 i więcej osób.

Bariery inwestycyjne? Wysoka inflacja i wysokie koszty

Ankietowane podmioty wskazywały na wysoką inflację oraz wysokie koszty realizacji inwestycji jako główne bariery ograniczające inwestycje. Niezależnie od sektora, odsetek wskazań był najwyższych dla tych barier. Wysoka inflacja jest wymieniana na pierwszym miejscu w branży budowlanej, usługowej oraz w handlu detalicznym i hurtowym (odpowiednio: 59,7%, 55,2%, 52,8% i 50,0%). Natomiast wysokie koszty realizacji inwestycji na pierwszym miejscu jest wskazywana wśród podmiotów z sektora przetwórstwa przemysłowego (55,6%). Należy jednak zaznaczyć, że odsetek wskazań zarówno w przypadku wysokiej inflacji, jak i kosztów inwestycji zmalał w stosunku do poprzednich badań, co oznacza, że dotkliwość tych dwóch zjawisk słabnie.

Źródło: Badanie GUS

Zobacz też: Polski gigant rynku aptekarskiego nabyty przez Chiny? Neuca komentuje

Ogólnie rzecz biorąc, niezależnie od sektora, podmioty w większości deklarują, że obecne otoczenie rynkowe ma neutralny wpływ na skłonność do podejmowania inwestycji. Jak czytamy w badaniu GUS:

Nadal przeważają oceny wskazujące na neutralny wpływ obecnych zmian sytuacji firmy i otoczenia na skłonność do podejmowania inwestycji. Na ten wariant odpowiedzi wskazuje od 57,3% przedsiębiorstw budowlanych do 69,7% jednostek usługowych. Przekonanie to rośnie wraz z liczbą zatrudnionych pracowników. W porównaniu z wynikami poprzednich badań odnotowywany jest nieznaczny wzrost odsetka wskazań na neutralny wpływ zmian zachodzących obecnie w sytuacji firmy i jej otoczeniu na skłonność do podejmowania inwestycji, zmniejsza się natomiast udział firm odnotowujących negatywny wpływ tych zmian (w obu przypadkach najbardziej w budownictwie – odpowiednio wzrost o 5,3 p.proc. oraz spadek o 5,8 p.proc.)

Źródło: Badanie GUS

Zobacz też: Kolejna firma logistyczna wchodzi do Polski. Postawi obiekt pod Wrocławiem

GUS spytał firmy także o wpływ wojny w Ukrainie na ich koniunkturę.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, odsetek ankietowanych wskazujących na odczuwanie negatywnych skutków wojny w Ukrainie pozostaje stabilny. Nie wystąpiły również bardziej znaczące zmiany w przepływie pracowników z Ukrainy. W odczuciu przedsiębiorców najważniejszym negatywnym skutkiem wojny jest nadal wzrost kosztów (od 59,0% wskazań w handlu hurtowym do 78,0% w budownictwie) – czytamy w raporcie

Inflacja w Polsce jest rozlana i utrwalona. Daleko nam do strefy euro

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker