Finanse

Zarobki europosła – ile zarabiają nasi przedstawiciele w UE?

Czy zarobki europosła są wysokie? Jakie miesięczne dochody deklarują najbogatsi europosłowie z Polski?

Mimo że zarobki europosła nie są niskie, w Polsce nie odprowadzają oni ani grosza od swoich wynagrodzeń. Po uwzględnieniu unijnych podatków europoseł z Polski dostaje blisko 7,8 tys. EUR na rękę. To ok. 35 tys. PLN miesięcznie i 420 tys. w skali roku. To nie jedyne przywileje finansowe europosłów.

  • Zarobki europosła są zgodnie z unijnym prawem takie same, niezależnie od tego, skąd pochodzą europosłowie.
  • Wynoszą one 38,5% wynagrodzenia podstawowego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • Miesięcznie zarobki europosła wynoszą od 1 stycznia 2023 roku 9 975,42 EUR brutto. Od tych zarobków europosłowie muszą odprowadzić jednak unijny podatek i składki na ubezpieczenie. Kwota netto wynosi 7 776,06 EUR miesięcznie.

Zarobki europosła

Czy wynagrodzenie europosła jest wysokie? Wiele mówi się o tym, że zarobki europosła są na „europejskim poziomie”. Ile jest w tym prawdy? Zarobki europosłów są równe dla przedstawicieli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. To sprawia, że europosłowie najbiedniejszych państw zarabiają względem swoich rodaków bardzo dużo.

Zarobki europosła regulowane są przez Statut posła do Parlamentu Europejskiego od lipca 2009 r. Ile wynosi wynagrodzenie europosła? Według obecnie obowiązujących przepisów jest to dokładnie 38,5% wynagrodzenia podstawowego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie ze statutem miesięcznie zarobki europosła wynoszą od 1 stycznia 2023 roku 9 975,42 EUR brutto (przed opodatkowaniem). Pieniądze wypłacane są przez budżet Parlamentu. Od tej kwoty należy odjąć unijny podatek i składki ubezpieczeniowe, które europosłowie muszą odprowadzać. Wynagrodzenie netto europosła wynosi więc 7 776,06 EUR miesięcznie.

Zarobki europosła nie są w Polsce opodatkowane

Należy też pamiętać, że jest to maksymalna miesięczna kwota netto. Dlaczego? W większości państw UE posłowie do Parlamentu Europejskiego mają obowiązek odprowadzenia dodatkowego podatku krajowego. Ostatecznie wysokość wynagrodzenia (po potrąceniu należności podatkowych) poszczególnych posłów, zależy zatem od przepisów podatkowych obowiązujących w ojczystym kraju posła.

W przypadku polskich europosłów wynagrodzenie jest wolne od podatku dochodowego. Podobnie wygląda to w przypadku diety oraz pozostałych przychodów otrzymanych na podstawie regulacji wewnętrznych Parlamentu Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu.

Jest kilka wyjątków od zasad określonych w Statucie posła: posłowie, którzy zasiadali w Parlamencie Europejskim przed wyborami w 2009 roku, mogą zdecydować, że przez cały okres pełnienia mandatu w Parlamencie Europejskim zachowają wcześniejszy krajowy system wynagrodzeń (zgodnie z którym otrzymywali takie samo wynagrodzenie jak posłowie krajowi).

Nie tylko pensją europoseł żyje

Wysoka pensja to nie jedyny przywilej finansowy europosłów. Oprócz pensji unijnym parlamentarzystom przysługuje m.in.:

  • Zwrot kosztów związanych z wykonywaniem mandatu. PE pokrywa w ten sposób koszty podróży między miejscami pracy oraz pozostałych podróży służbowych.
  • Ubezpieczenie od ryzyka związanego z wykonywaniem mandatu.
  • Prawo do odprawy przejściowej. W zależności od długości trwania mandatu wynosi ona od 6 do 24 miesięcznych uposażeń.

Jak wysoka jest dieta europosłów? Na podstawie rachunków posłowie otrzymują zwrot rzeczywistych kosztów biletów na podróż do miejsca, w którym odbywają się posiedzenia. Maksymalna kwota, jest na poziomie ceny biletu lotniczego z miejscem w klasie biznes (lub podobnej), ceny biletu kolejowego pierwszej klasy lub 0,56 EUR za km w przypadku podróży samochodem (do maksimum 1000 km) – oraz stałe dodatki zależne od odległości i czasu trwania podróży, na pokrycie innych powiązanych kosztów (np. opłat za autostrady, kosztów nadbagażu lub rezerwacji).

Zobacz też: Ile zarabia Straż Graniczna? Zarobki na rękę mogą zaskoczyć

Posłowie często podróżują na terenie państwa członkowskiego, z którego pochodzą, ale także poza jego granicami. W związku z tym w przypadku działalności poza krajem posłom przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz zwrot wydatków powiązanych w wysokości maksymalnie 4716 EUR rocznie. Jeśli mówimy o działalności na terenie państwa członkowskiego, w którym dany poseł został wybrany, zwracane są jedynie koszty transportu.

Parlament wypłaca posłom także zryczałtowaną kwotę 338 EUR na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów powiązanych za każdy dzień obecności posła w miejscu pracy w Brukseli lub w Strasburgu pod warunkiem podpisania listy obecności. Z diety pokrywane są rachunki hotelowe, wyżywienie oraz wszystkie inne powiązane wydatki.

Dietę zmniejsza się o połowę, jeżeli poseł nie weźmie udziału w ponad połowie głosowań imiennych w dniach głosowania na posiedzeniu plenarnym, nawet gdy jest obecny i podpisał listę obecności. Gdy spotkanie odbywa się poza UE, to dieta wynosi 169 EUR. Koszty pobytu w hotelu są jednak zwracane oddzielnie.

Zobacz też: Zarobki w Biedronce – ile zarabiają kasjerzy, a ile magazynierzy?

Posłom przysługuje również dieta z tytułu kosztów ogólnych. To zryczałtowana kwota, która pokryć ma wydatki związane z działalnością parlamentarną posła. Chodzi o takie wydatki jak wynajem biura, jego prowadzenie, rachunki telefoniczne, opłaty abonamentowe, sprzęt komputerowy i telefony oraz koszty organizacji konferencji i wystaw. Dieta ta wynosi 4778 EUR miesięcznie. Kwota jest obniżana o połowę, jeśli dany poseł bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w połowie posiedzeń plenarnych w danym roku parlamentarnym.

Europosłowie są uprawnieni również do otrzymywania zwrotu dwóch trzecich poniesionych przez nich kosztów medycznych.

Po ukończeniu 63. roku życia posłom przysługuje świadczenie emerytalne. Jego wysokość wynosi 3,5% wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, lecz w sumie nie więcej niż 70% wynagrodzenia. Emerytura jest wypłacana z unijnego budżetu.

Którzy europosłowie zarabiają najwięcej?

Na stronie skrótu politycznego (skrotpolityczny.pl), znaleźć możemy informacje o dochodach europosłów. Z przedstawionych na stronie informacji wynika, że największy roczny dochód osiągnął w 2022 roku Radosław Sikorski. Zarobił on łącznie 2 280 990,61 PLN brutto. Zestawienie obejmuje dochody ze wszystkich źródeł (nie tylko z tytułu pełnienia funkcji publicznych).

Drugim w zestawieniu polskim europosłem był Marek Belka. Zarobił on w 2022 roku 1 078 068,22 PLN brutto. Podium zamyka Magdalena Adamowicz z zarobkami na poziomie 905 534,93 PLN brutto. Z tytułu uposażenia poselskiego można było zarobić w zeszłym roku ok. 540 tys. PLN.

Zarobki w WOT. Ile zarabia „terytorials”? Kwoty mogą zaskoczyć

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker