Polska

Ile zarabia Straż Graniczna? Zarobki na rękę mogą zaskoczyć

Czy zarobki w Straży Granicznej są duże? To pytanie, które z pewnością zadawało sobie ostatnio wiele osób. Kryzys na granicy sprawił, że więcej osób zainteresowało się pracą w Straży Granicznej.

Kryzys na granicy sprawił, że więcej osób zainteresowało się pracą w Straży Granicznej. Ile zarabia Straż Graniczna? Na jakie stawki mogą liczyć wstępujący w szeregi SG? Jakie zadania realizują funkcjonariusze SG? Jaka jest lista wymagań, które muszą spełnić kandydaci, aby móc wstąpić w szeregi Straży Granicznej?

 • Ile zarabia Straż Graniczna? To zależy od szeregu czynników. Pod uwagę brany jest etap szkolenia, staż, miejsce pełnienia służby czy stopień.
 • Kursanci mogą liczyć na zarobki na poziomie 3500-3600 zł netto. W przypadku młodszego asystenta lub kontrolera zarobki są nie mniejsze niż 4700-5000 zł netto. Funkcjonariusz SG w służbie stałej może liczyć na nie mniej niż 4900 zł netto.
 • Do zadań Straży Granicznej należy m.in. ochrona granic, kontrola ruchu granicznego i walka z przemytem.

Jakie są zadania Straży Granicznej?

Straż Graniczna jest jednolitą formacją, która została powołana do życia ustawą w październiku 1990 roku. Jej historia sięga więc początków III RP. Zadania nałożone na Straż Graniczną związane są z ochroną granicy państwowej. Zgodnie z prawem, do zadań funkcjonariuszy straży granicznej należą:

 • ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;
 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
 • zapobieganie oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej (w tym wiz);
 • rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń, a także ściganie sprawców;
 • nadzorowanie eksploatacji polskich obszarów morskich i przestrzeganie przez statki przepisów obowiązujących na danym obszarze;
 • współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;
 • uniemożliwianie transportowania odpadów, szkodliwych substancji chemicznych czy materiałów jądrowych/promieniotwórczych przez granicę państwową;
 • uniemożliwianie przemieszczania oraz transportowania środków odurzających czy substancji psychoaktywnych, a także broni, amunicji i materiałów wybuchowych bez zezwolenia przez granicę państwową.

W praktyce praca strażników granicznych obejmuje najczęściej kontrolę przekraczających granicę na przejściach granicznych, a także patrolowanie samej granicy. Przy pomocy będących na wyposażeniu SG quadów, motocykli, poduszkowców, motorówek, wszelkich pojazdów terenowych, dronów, śmigłowców, a nawet samolotów, funkcjonariusze SG dokonują systematycznej kontroli granic państwa w nawet najtrudniejszym terenie, takim jak góry, morze czy bagna. Strażników Granicznych spotkać może także m.in. na lotniskach.

Podobnie jak w przypadku policji, zwierzchnikiem Straży Granicznej jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który sprawuje nadzór nad tą formacją. Z kolei Komendant Główny Straży Granicznej pełni funkcję centralnego organu administracji państwowej w sprawach ochrony granicy państwowej. Podlegają pod niego wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej.

Co trzeba spełnić, aby móc wstąpić do Straży Granicznej?

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na strażnika granicznego, aby móc przystąpić do rekrutacji? Oto lista wymagań:

 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe potwierdzona zaświadczeniem;
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • zdolność fizyczna i psychiczna do służby;
 • gotowość do podporządkowania się szczególnej dyscyplinie;
 • zachowanie tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych);
 • poddanie się procedurze kwalifikacyjnej i zdanie egzaminu w jednym z ośrodków szkolenia SG.

Każdy, kto spełnia powyższe wymagania, może rozpocząć procedurę kwalifikacyjną do Straży Granicznej.

Ile zarabia Straż Graniczna?

Z pewnością wielu myślących o pracy w służbach, zastanawia się, ile zarabia Straż Graniczna? Nie ma jednej prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zarobki nie są jednolite. Najważniejszym kryterium jest charakter służby. Najmniej zarabiają kursanci w Straży Granicznej. Nowi członkowie formacji muszą najpierw skończyć 7-miesięczne szkolenie podstawowe.

Jak dużo zarabiają kursanci w Straży Granicznej? Miesięczne wynagrodzenie wynosi 3500 zł netto w przypadku osób, które ukończyły 26 rok życia. Ci, którzy korzystają ulgi dla młodych, mogą liczyć na zarobki na poziomie 3600 zł netto.

Zobacz też: Zarobki w Biedronce – ile zarabiają kasjerzy, a ile magazynierzy?

Po ukończeniu 7-miesięcznego szkolenia, kursanci zostają młodszym asystentem lub kontrolerem. Zarobki w tej grupie wynoszą 4700 zł netto miesięcznie dla osób po 26 roku życia i 5000 zł netto dla osób do 26 roku życia.

Na najwyższe zarobki mogą liczyć funkcjonariusze Straży Granicznej w służbie stałej. Minimalne wynagrodzenia na najniższym stanowisku służbowym wynosi 4900 zł netto miesięcznie dla osób po 26 roku życia i 5200 zł netto dla osób przed ukończeniem 26 roku życia.

Ile zarabia Straż Graniczna 2023:

 • Kursant Straży Granicznej (do 26 roku życia) – 3600 zł netto miesięcznie
 • Kursant Straży Granicznej (po 26 roku życia) – 3500 zł netto miesięcznie
 • Młodszy Asystent lub kontroler (do 26 roku życia) – 5000 zł netto miesięcznie
 • Młodszy Asystent lub kontroler (po 26 roku życia) – 4700 zł netto miesięcznie
 • Funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie stałej (do 26 roku życia)  – 5200 zł netto miesięcznie
 • Funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie stałej (po 26 roku życia) – 4900 zł netto miesięcznie

Warto pamiętać, że podane stawki, to minimalne wynagrodzenia na rękę. W praktyce Strażnicy Graniczni zarabiają więcej. Według danych portalu wynagrodzenia.pl mediana zarobków w Straży Granicznej wynosi ponad 6000 zł netto. Wiele zależy choćby od stopnia, jaki posiadają dani funkcjonariusze.

To ile zarabia Straż Graniczna, nie zależy tylko od wynagrodzenia. Strażnicy zgodnie z prawem mogą liczyć na liczne dodatki i inne świadczenia. Po pierwsze, strażnikom służącym na granicy państwa należy się dodatek w wysokości 450 zł. Osoby ze stażem mogą liczyć na dodatek w wysokości 1,5% pensji podstawowej za każdy przepracowany rok. Można liczyć również na świadczenie motywacyjne w wysokości od 5 do 15% pensji podstawowej.

Innymi rodzajami dodatków są m.in. dodatek funkcyjny dla osób na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, dodatek służbowy czy dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub kwalifikacjami. Funkcjonariuszom Straży Granicznej przysługuje także urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni w danym roku kalendarzowym, nagrody jubileuszowe, „trzynastki”, mundurówka czy zwrot kosztów za dojazd do miejsca pełnienia służby, jeśli to więcej niż 30 km.

Zobacz też: Wielki powrót Polaków z emigracji. Za granicą jest nas mniej niż w 2007 r.

Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą liczyć również na wsparcie finansowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej, a także na dofinansowanie na zakup nieruchomości lub mieszkania, równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego czy równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego.

Zarobki w WOT. Ile zarabia „terytorials”? Kwoty mogą zaskoczyć

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker