GospodarkaNewsPolska

Ile zarabia policjant? Dowiedz się, ile wynoszą zarobki w policji

Co zrobić, aby zostać policjantem? Ile wynoszą dodatki? Sprawdź szczegóły.

Rozważasz karierę w policji? Musisz znać kluczowe elementy zarobków policjantów. Do podstawowych składników należą wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek służbowy/funkcyjny i dodatek za stopień. Policja oferuje także inne formy gratyfikacji, w tym dodatek za ubiór mundurowy, trzynastkę, a także szereg świadczeń w ramach systemu socjalnego. Czy funkcjonariusz może liczyć na podwyżkę? Ile wynoszą zarobki w policji?

Czy warto zostać policjantem? Najważniejsze informacje o zarobkach w policji

Około połowy 2022 roku, zatrudnienie w policji wynosiło prawie 100 tys. osób. Większość z nich, 84,8 tys., pełniło funkcje wykonawcze, stanowiące podstawę struktury policyjnej. W ciągu ostatnich lat, zarobki policjantów znacznie wzrosły. Przykładowo, w 2019 roku pensja netto kursanta-policjanta wynosiła 2376 zł, natomiast na początku 2023 roku, kursant powyżej 26 roku życia mógł oczekiwać na zarobki na poziomie 3582 zł netto.

W obrębie całej struktury, z ogółu 98,5 tys. zatrudnionych, blisko 85 tys. pracowników pełniło różne funkcje wykonawcze. Rike te obejmowały stanowiska od kursanta aż do dyżurnego i specjalisty.. Pozostali pracownicy, to osoby na stanowiskach kierowniczych i wyższych stanowiskach wykonawczych.

Czytaj również: Policja kupi nowe samochody do badania stanu technicznego!

Zarobki w policji to temat, który budzi zainteresowanie nie tylko przyszłych stróżów prawa. Składniki pensji policjanta obejmują wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek służbowy/funkcyjny i dodatek za stopień. W policji oferowane są także inne formy gratyfikacji, takie jak dodatek za noszenie munduru, trzynastka, a także wiele świadczeń w ramach systemu socjalnego.

Kariera w policji zaczyna się od kursanta. Kursant policji to osoba, która przeszła pozytywnie przez proces rekrutacji i rozpoczęła podstawowe szkolenie policyjne. Ile zarabia policjant na tym etapie? Wynagrodzenie kursanta wynosi około od 3582 zł do  3858 zł netto, a do tego dochodzą różne dodatki, takie jak dodatek za pracę w godzinach nocnych czy za pracę w dni świąteczne.

Jak wygląda praca w policji?

Kiedy kursant policji zda egzamin końcowy, zostaje awansowany do stopnia aspiranta. Aspirant to już pełnoprawny policjant, którego zarobki są wyższe niż kursanta. Aspirant może zarabiać około 4200 zł netto, a dodatkowo przysługują mu różne dodatki tak jak kursantowi.

Dyżurny policji to funkcjonariusz o wyższym stopniu, który koordynuje pracę innych policjantów. Wynagrodzenie dyżurnego policji może dochodzić do około 4800 zł netto, a do tego dochodzą różne dodatki, takie jak dodatek za pracę w godzinach nocnych czy w dni świąteczne.

Na wyższych szczeblach hierarchii policyjnej znajdują się specjaliści. Specjalista w policji to policjant, który specjalizuje się w określonym obszarze, np. w pracy z młodzieżą, badaniu wypadków drogowych czy dochodzeniach kryminalnych. Zarobki specjalisty w policji mogą dochodzić do około 5 200 zł netto. Z kolei Komendant Powiatowy Policji zarabia około 8000 zł netto miesięcznie.

Czytaj również: Policja prezentuje nowe oznakowanie radiowozów. Jak teraz będą wyglądać?

Policja w Polsce zapewnia swoim pracownikom wynagrodzenie składające się z kilku elementów. Wynagrodzenie zasadnicze jest determinowane przez grupę zaszeregowania, do którego dodaje się dodatek stażowy, służbowy lub funkcyjny oraz dodatek za stopień. Warto też wspomnieć o dodatkowych świadczeniach, takich jak mundurówka, tzw. „trzynastka” czy różne formy pomocy w ramach systemu socjalnego.

Struktura zarobków w policji od 1 marca 2023. Ile zarabia policjant?

Kursant i początkujący policjant

Na samym początku kariery w policji, jako kursant, można liczyć na zarobki na poziomie średnim w wysokości 3858 zł netto Po ukończeniu szkolenia i wejściu na pełne stanowisko policjanta, wynagrodzenie wzrasta do 4 900 zł netto.

Średni szczebel służby

Na średnim szczeblu służby, zarobki wyglądają następująco:

 • Referent – od około 4900 do 5200 zł netto,
 • Dzielnicowy – od około 4625 do 5550 zł netto,
 • Detektyw i asystent – od około 5000 do prawie 6 000 zł netto.
Wyższy szczebel służby

W przypadku wyższych stanowisk zarobki kształtują się w następujący sposób:

 • Dyżurni i specjaliści – ok. 6600 zł netto,
 • Kierownicy referatów – ok. 6900 zł netto,
 • Naczelnik wydziału – ok 7100 zł netto,
 • Ekspert – od około 6910 do prawie 8000 zł netto.
Komendanci – zarobki

Na najwyższym szczeblu zarobki komendantów różnią się w zależności od ich ról i odpowiedzialności. Zarobki komendantów zaczynają się od 8000 zł netto i mogą wzrosnąć nawet do 20 580 zł netto.

Jakie są dodatki za stopień policyjny?

Oprócz grupy zaszeregowania, istotny jest również stopień służbowy. Im wyższy stopień, tym większy dodatek. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oto przykładowe stawki dla różnych stopni*:

 • Generalny inspektor – 2345 zł,
 • Nadinspektor – 2245 zł,
 • Inspektor – 2145 zł,
 • Młodszy inspektor – 2095 zł,
 • Podinspektor – 2045 zł,
 • Nadkomisarz – 2005 zł,
 • Komisarz – 1995 zł,
 • Podkomisarz – 1985 zł,
 • Aspirant sztabowy – 1955 zł,
 • Starszy aspirant – 1930 zł,
 • Aspirant – 1905 zł,
 • Młodszy aspirant – 1880 zł,
 • Sierżant sztabowy – 1855 zł,
 • Starszy sierżant – 1830 zł,
 • Sierżant – 1805 zł,
 • Starszy posterunkowy – 1715 zł,
 • Posterunkowy – 1675 zł.

Co istotne z Dziennika Ustaw nie wynika czy podane kwoty są brutto czy netto. Niemniej jednak przyjmuje się, że podane kwoty są wyrażone w brutto. Na przykład zgodnie z kalkukatorem wynagrodzenia udostępnionego przez Policję:

[…] Po przekroczeniu 25 roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 % niezależnie od już wprowadzonych świadczeń w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

Szczegółowa analiza danych z 2022 roku zaprezentowanych przez Policję wyglądają następująco:

Według danych z czerwca 2022 r., służbę w polskiej Policji pełniło ponad 98,5 tys. funkcjonariuszy, z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) jest ponad 84,8 tys.

 1. Kursanci (grupa zaszeregowania 1): Ponad 3,8 tys. funkcjonariuszy, co stanowi 3,9% wszystkich policjantów. Średnie wynagrodzenie netto wynosi 3 539 zł. Osoby poniżej 26 roku życia otrzymują średnio 3 666 zł, a te powyżej 26 roku życia – 3 582 zł.
 2. Policjanci (grupa zaszeregowania 2 i 3): 15,3 tys. osób, w tym 13,8 tys. na stanowisku policjanta, co stanowi 14,0% wszystkich funkcjonariuszy. Po zakończeniu szkolenia, kursant zostaje mianowany policjantem i jego wynagrodzenie wzrasta średnio o 934 zł do kwoty 4 473 zł.
 3. Referenci (grupa zaszeregowania 4): 18,2 tys. osób, stanowią 18,5% wszystkich policjantów. Średnia pensja wynosi 4 708 zł.
 4. Detektywi i asystenci (grupa zaszeregowania 5): 28,0 tys. funkcjonariuszy, co stanowi 28,4% wszystkich policjantów. Średnie uposażenie wynosi 5 320 zł.
 5. Specjaliści i asystenci (grupa zaszeregowania 6): 19,5 tys. policjantów, co stanowi 19,8% wszystkich funkcjonariuszy. Średnie miesięczne zarobki wynoszą 5 887 zł.
 6. Kierownicy referatów (grupa zaszeregowania 7): 981 osób, co stanowi 1% wszystkich funkcjonariuszy. Średnie wynagrodzenie netto wynosi 6 048 zł.
 7. Funkcjonariusze na wyższych stanowiskach kierowniczych w policji, zaliczani do grup zaszeregowania 8-16, zarabiają stosunkowo wysokie uposażenia. Ponad 4,1 tys. z nich, co stanowi 4,2% ogółu, otrzymuje średnio 6 319 zł, a to są osoby zaliczane do grupy 8. Grupę 9 tworzy ponad 6 tys. funkcjonariuszy, które stanowią 6,1% ogółu i zarabiają średnio 6 910 zł. Na wyższych szczeblach zarobki rosną – komendant powiatowy, z grupy 12, zarabia średnio 9 135 zł, a komendant wojewódzki, z grupy 14a, otrzymuje średnio 11 704 zł. Zastępca komendanta głównego, z grupy 15, zarabia średnio 16 462 zł, natomiast najwyższe uposażenie przypada komendantowi głównemu Policji z grupy 16, wynosi ono średnio 17 865 zł.

Zarobki w policji, a kwestia podwyżek

Zarobki w policji są regulowane przez ustawy i rozporządzenia. Podstawową kwotę zarobków określa się na podstawie stopnia policyjnego oraz doświadczenia zawodowego. Ponadto policjanci mogą otrzymać dodatki za różne elementy, takie jak nadgodziny, praca w nocy, praca w dni świąteczne, czy specjalne zadania i funkcje.

Podwyżki pensji policjantów mogą wynikać z kilku źródeł:

 1. Podwyżki ustawowe: Rząd może zdecydować się na podwyżkę płac dla wszystkich policjantów lub dla określonych grup. Taka decyzja jest zwykle wprowadzana poprzez zmianę ustawy.
 2. Podwyżki związane z awansami: Policjanci mogą otrzymać podwyżki wraz z awansami na wyższe stopnie. Stopień policyjny jest zwykle związany z odpowiedzialnością i doświadczeniem, a wyższe stopnie wiążą się z wyższymi zarobkami.
 3. Podwyżki związane z doświadczeniem: Policjanci mogą również otrzymać podwyżki na podstawie doświadczenia zawodowego. Przykładowo, po określonym liczbie lat służby, policjant może otrzymać automatyczną podwyżkę.
 4. Podwyżki związane ze specjalizacją: Policjanci, którzy zdobywają specjalistyczne umiejętności lub kwalifikacje, mogą również otrzymać podwyżki. Na przykład, policjant specjalizujący się w negocjacjach kryzysowych lub technikach śledczych może otrzymać wyższe wynagrodzenie.

Dodatkowo zgodnie z Art. 111 (Rozdział 9 – Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów) funkcjonariuszowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

 • po 20 latach służby – 75%,
 • po 25 latach służby – 100%,
 • po 30 latach służby – 150%,
 • po 35 latach służby – 200%,
 • po 40 latach służby – 300%

Kryzys kadrowy w polskiej policji? Jakie są wymagania?

Mimo podwyżek wśród kadry zarządzającej, które objęły również policję, narasta problem z niedoborem kadr. Od początku maja 2023 roku, komendanci na wszystkich szczeblach otrzymali kolejne podwyżki, które miały zwiększyć różnicę między uposażeniem komendantów a uposażeniem policjantów na dowódczych stanowiskach. Niemniej jednak najbardziej dotkliwy jest brak szeregowych policjantów.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez „Rzeczpospolitą„, Polska Policja przeżywa największy kryzys kadrowy od 12 lat. W dużych miastach starsi policjanci masowo odchodzą na emeryturę, a młodsze pokolenie nie wykazuje entuzjazmu do podejmowania tego zawodu. Według stanu na 1 marca 2023 roku Policja ma aż 13 tys. wakatów, a najwięcej policjantów brakuje w komendzie stołecznej, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

Dodatek antyemerytalny, który zakładał wyższą płacę i wyższe emerytury wraz z kolejnymi latami służby, miał powstrzymać starszych policjantów od odejścia z zawodu. Niemniej, ciągły brak nowych kandydatów utrudnia zapełnienie wakujących stanowisk.

Żeby zostać policjantem, musisz spełnić poniższe wymogi:

Wymagania do służby w policji
Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Posiadanie nieposzlakowanej opinii
Nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
Korzystanie z pełni praw publicznych
Posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
Dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

Czytaj również: Koreańscy urzędnicy masowo rzucają pracę. Wolą giełdy kryptowalut

Nabór do Policji ogłaszany jest co roku na oficjalnej stronie internetowej tej instytucji. Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, w tym z testu wiedzy, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyjnej oraz badania lekarskiego. Szczegóły można poznać na tej stronie.

Wynagrodzenia w Policji są zdecydowanie zróżnicowane, zależące od pełnionego stanowiska. Policjant kryminalny, na przykład, może liczyć na uposażenie w granicach od 5300 do 7280 zł netto. Z drugiej strony, policyjny antyterrorysta otrzymuje stosunkowo niską pensję, oscylującą w granicach od 4160 do 5200 zł netto. W związku z tym, istnieje system specjalnych podwyżek dla tych specjalistów, który zostanie omówiony w dalszej części.

Mimo to, wyższe zarobki nie są jedynym czynnikiem motywującym do podjęcia pracy w Policji. Trzeba pamiętać, że praca w tej służbie wiąże się z wieloma wyzwaniami, jak stres, ryzyko zagrożenia życia czy napięty grafik zawodowy. To zawód dla osób, które czują powołanie do służby społeczeństwu i gotowe są do poświęceń.

Wobec narastającego kryzysu kadrowego w Polskiej Policji jest to teraz szczególnie ważne. Policja potrzebuje ludzi gotowych do służby, a dla tych, którzy spełniają wymogi, otwierają się możliwości rozwoju zawodowego i stabilne uposażenie.

Antyterroryści z policji dostaną podwyżki — zmiana w sposobie wynagradzania trudnej służby

Tymczasem jak jeszcze w maju informowało RMF.fm, podwyżki płac, które objęły policjantów na różnych szczeblach, są odpowiedzią na rosnący kryzys kadrowy w Polskiej Policji. W ostatnim czasie jeszcze jedna grupa służb mundurowych otrzymała obiecane podwyżki. Tym razem to policjanci pracujący w kontrterroryzmie zobaczą wzrost swojego wynagrodzenia.

Jak informuje Rzeczpospolita, dodatek antyterrorystyczny dla policjantów wyniesie teraz nawet 2,5 tys. zł.  Szef MSWiA, mając na uwadze trud i niebezpieczeństwo związane z tą służbą, zdecydował się podnieść stawki o tysiąc złotych. Decyzja ta wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Niestety w artykule Rzeczpospolitej nie wspomniano, czy podane kwoty są w brutto, czy w netto.

W najnowszej nowelizacji ustawy przewidziano podwyżkę dodatku dla policjanta służącego w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, który bezpośrednio uczestniczy w działaniach kontrterrorystycznych. Suma tego dodatku będzie oscylować w granicach od 2000 do 2500 złotych. Natomiast policjant aktywnie zaangażowany w operacje kontrterrorystyczne w ramach samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznym Policji, będzie mógł liczyć na maksymalny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2000 złotych. Taka zmiana ma na celu zwiększenie atrakcyjności służby w tych specjalistycznych jednostkach.

Zarobki w Policji. Ile zarabiają antyteroryści i jakie otrzymują dodatki?

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” pełni wyjątkową rolę jako jedyna jednostka w Polsce, która jest odpowiednikiem narodowych policyjnych jednostek kontrterrorystycznych na arenie międzynarodowej.

Jednostka ta dysponuje specjalistycznym wyposażeniem i zapleczem logistycznym, co umożliwia samodzielne przeprowadzanie działań bojowych i ratunkowych. BOA ma również zdolność do wspierania działań innych jednostek Policji w sytuacjach szczególnego zagrożenia, gdzie konieczne jest użycie specjalistycznych sił i środków.

Obecnie w strukturach BOA służy około 600 funkcjonariuszy, co stanowi istotne wsparcie dla ogólnego bezpieczeństwa kraju. Jednostka ta nie tylko angażuje się w działania kontrterrorystyczne, ale również współpracuje z Służbą Ochrony Państwa w celu zabezpieczenia najważniejszych osób w państwie.

Czytaj również: Policja powiększa park maszynowy. Tym razem kupuje SUV-y

Podwyżka dodatku kontrterrorystycznego jest strategią, która nie tylko wynagradza trudną i niebezpieczną służbę. Stanowi ona również zaporę, która ma zapobiec odejściu doskonale wyszkolonych funkcjonariuszy do innych jednostek Policji lub służb. Dzięki wyższemu wynagrodzeniu, Policja ma większą szansę na zatrzymanie obecnych funkcjonariuszy w swoich szeregach. Dodatkowo, atrakcyjniejsze wynagrodzenie może skutecznie przyciągać nowe osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych.

Podkreślmy jednak, że chociaż atrakcyjne wynagrodzenie jest istotnym czynnikiem, praca w Policji to przede wszystkim powołanie. Jest to zawód dla osób gotowych do służby społeczeństwu. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że policjanci muszą być w stanie podjąć wyzwania takie jak stres, ryzyko zagrożenia życia i napięty grafik zawodowy.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Krzysztof Kobylarz

Dziennikarz, który posiada prawie 15-letnie doświadczenie w dziennikarstwie i copywritingu. Współpracował m.in. z Marquard Media Polska, Wydawnictwem Agora, Polskim Radiem Rzeszów oraz wieloma polskimi i zagranicznymi agencjami marketingowymi. Na co dzień zajmuje się transportem lotniczym, wspierając pasażerów z największych korporacji i organizacji światowych.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker