Polska

Zarobki w WOT. Ile zarabia „terytorials”? Kwoty mogą zaskoczyć

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć osoby służące w Wojskach Obrony Terytorialnej? Czy zarobki w WOT są wysokie?

Jakie są zarobki w WOT? Na jakie kwoty mogą liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej? Kto może wstąpić do formacji? Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci do WOT? Ile trwa i jak wygląda szkolenie podstawowe? W poniższym artykule przyjrzymy się temu, jakie dodatki przysługują żołnierzom WOT oraz ile wynoszą ich zarobki.

Czy zarobki w WOT są wysokie?

WOT, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, to piąty i najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych. Pozostałe cztery to Marynarka Wojenna, Wojska Lądowe, Siły Powietrzne oraz Wojska Specjalne. Tym, co wyróżnia służbę w WOT, jest to, że mogą tam służyć osoby, które chcą łączyć to ze swoim życiem zawodowym.

Kto może służyć w WOT? O służbę ubiegać się może każda osoba zdolna do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej. Dodatkowo kandydat musi spełnić poniższe wymagania:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • Wiek od 18 do 60 lat dla szeregowych i do 63 lat dla podoficerów i oficerów.
 • Nie był karany za przestępstwo umyślne.
 • Nie był przeznaczony do służby zastępczej.
 • Nie posiada nadanego przydziału kryzysowego.
 • Nie jest reklamowany od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

Osoba, która spełni te wymagania i przejdzie wymagane testy zdrowotne i psychologiczne, może udać się na szkolenie podstawowe. Szkolenie podstawowe trwa 16 dni i zakończone jest przysięgą wojskową. W tym czasie kandydaci do WOT nauczą się obsługi broni, podstaw taktyki czy musztry wojskowej. Podobnie jak każdy dzień służby, również za szkolenie podstawowe przysługuje uposażenie.

Zarobki w WOT. Ile przysługuje za dzień służby?

Tak jak w innych rodzajach Sił Zbrojnych, zarobki w WOT zależą od stopnia, jaki posiada dany żołnierz. Za każdy dzień powołania, żołnierzowi WOT przysługuje uposażenie, którego wysokość wynosi nie mniej niż 130 zł dziennie. Tyle wynosi stawka dzienna dla szeregowego. Starszy szeregowy zarobi już 135 zł za każdy dzień służby. W przypadku kaprali zarobki wzrosną do 150 zł dziennie. Podporucznik za każdy dzień służby dostanie 205 zł uposażenia.

Zarobki w WOT — dzienne stawki wynagrodzenia żołnierzy niezawodowych (korpus szeregowych i podoficerów):

 • Szeregowy – 130 zł
 • Starszy szeregowy – 135 zł
 • Starszy szeregowy specjalista – 145 zł
 • Kapral – 150 zł
 • Starszy kapral – 155 zł
 • Plutonowy – 160 zł
 • Sierżant – 165 zł
 • Starszy Sierżant – 170 zł
 • Młodszy chorąży – 175 zł
 • Chorąży – 180 zł
 • Starszy chorąży 185 zł
 • Starszy chorąży sztabowy – 190 zł

W przypadku oficerów zarobki zaczynają się od 205 zł dla podporucznika i rosną do 615 zł dla generała. Zarobki w korpusie oficerów w WOT:

 • Podporucznik – 205 zł
 • Porucznik – 210 zł
 • Kapitan – 215 zł
 • Major – 235 zł
 • Podpułkownik – 270 zł
 • Pułkownik – 320 zł
 • Generał brygady – 360 zł
 • Generał dywizji – 440 zł
 • Generał broni – 515 zł
 • Generał – 615 zł

Dodatkowo, w każdym miesiącu, jeśli żołnierz WOT wysłuży przynajmniej 2 dni, nabywa prawo do dodatku za gotowość bojową. Żołnierz WOT może otrzymać go nie więcej niż raz w miesiącu. Jego wysokość jest ustalana zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny. Zapisy ustawy mówią, że nie może być on niższy niż 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Od marca 2023 roku, zawodowi żołnierze otrzymali podwyżkę. Zarobki szeregowego wynoszą obecnie 4960 zł miesięcznie. Wysokość dodatku za gotowość bojową wynosi więc 496 zł.

Jak łatwo zatem policzyć, za dwudniowe szkolenie rotacyjne, żołnierz w stopniu szeregowego otrzyma 756 zł (496 zł dodatku bojowego oraz dwie dniówki w wysokości 130 zł). 16-dniowe szkolenie podstawowe wiąże się z wypłaceniem 16 stawek dniowych, więc z tego tytułu nowi żołnierze otrzymają 2080 zł.

Dodatki w WOT

Oprócz wspomnianych zarobków, żołnierze WOT mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Mowa tutaj o dodatkach do wynagrodzenia:

 • dodatek desantowy (15 zł za skok),
 • służba w patrolu rozminowania (30 zł dziennie),
 • dodatek za działania poza macierzystą jednostką wojskową (45 zł dziennie).

Dodatek za działania poza macierzystą jednostką wojskową przysługuje żołnierzom, którzy wykonują zadania związane z bezpośrednim udziałem m.in. w zwalczaniu klęsk żywiołowych, w akcjach poszukiwawczych albo z dziedziny zarządzania kryzysowego.

Zobacz też: Skończył się czas niskich wydatków na obronę w Europie

Oprócz wspomnianych dodatków można liczyć również na dodatek funkcyjny. Ten przysługuje żołnierzom, którzy pełnią nieetatową funkcję dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu albo wykonują obowiązki na innym stanowisku dowódczym przewidzianym dla żołnierza zawodowego. W sytuacji wykonywania zadań przewidzianych dla podoficera dodatek ten wyniesie do 5% kwoty wynagrodzenia zasadniczego żołnierza, a dla oficerów – do 15%.

Na dodatkowe pieniądze liczyć mogą także żołnierze pełniący długoletnią służbę wojskową. Dodatki stażowe zależą od długości wysługi oraz wynagrodzenia danego żołnierza. Wyrażane są one w części wynagrodzenia danego żołnierza. Każdemu żołnierzowi po trzech latach służby przysługuje dodatek w wysokości 3% kwoty uposażenia. Ta wzrasta co trzy lata o kolejne 3%. Maksymalny wymiar dodatku stażowego wynosi 15% po 15 latach służby.

Nie tylko zarobki w WOT. Urlopy, kursy i nagrody uznaniowe

Niezawodowi żołnierze WOT mogą liczyć także na płatny urlop oraz nagrody uznaniowe. Nagrody uznaniowe udzielane są wyróżniającym się żołnierzom. Ich wysokość wynosi przeważnie kilkaset złotych. Dodatkowo, żołnierze WOT mogą liczyć na urlopy. Są trzy rodzaje urlopów:

 • Wypoczynkowy – przysługują 2 dni, za każde 30 dni służby w ciągu roku kalendarzowego.
 • Okolicznościowy – w związku z ważnymi wydarzeniami życiowymi.
 • Nagrodowy – za wyróżniającą się służbę wojskową.

To jednak nie wszystko, co jest oferowane żołnierzom pełniącym TSW (terytorialna służba wojskowa). Można liczyć również na dofinansowanie nauki. Dodatkowo jest możliwość, aby na koszt wojska ukończyć różne kursy. Zakres możliwych kursów jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: prawo jazdy, obsługę maszyn inżynieryjnych, sternika motorowodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa pola walki czy kurs z dowodzenia i zarządzania. W sytuacjach losowych żołnierze WOT mogą liczyć także na zapomogę finansową.

Jak wygląda służba w WOT?

Standardowa służba w WOT polega na odbyciu jednego 2-dniowego szkolenia rotacyjnego w miesiącu. Dodatkowo raz w roku organizowane jest 14-dniowe szkolenie poligonowe, dlatego w ciągu roku żołnierze WOT zobowiązani są do 36 dni służby (11 × 2 + 14). Żołnierze w WOT mogą także uczestniczyć w licznych kursach, szkoleniach i działaniach realizowanych przez wojsko. Zdolni sportowcy mogą rywalizować w wojskowych zawodach.

WOT realizuje również działania na granicy oraz pomaga lokalnej społeczności w przypadku kataklizmów. W czasie pandemii żołnierze WOT służyli w szpitalach, na punktach szczepień, a także pomagali policji i innym służbom. Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:

 • Utrzymanie powszechnej gotowości do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
 • Kształtowanie w społeczeństwie postaw i wartości patriotyczno-obywatelskich.

Wojska Obrony Terytorialnej powstały w 2017 roku. Z roku na rok liczba żołnierzy WOT rośnie. W Wojskach Obrony Terytorialnej służby obecnie ponad 38 tys. Polaków — wynika z udostępnionych pod koniec września danych MON.

W tym roku wydamy na wojsko 3,9% PKB. Ilu żołnierzy ma Polska?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker