EuropaGospodarka

Inflacja w strefie euro spada do 5,3%! To najniższy poziom od stycznia 2022

Inflacja bazowa w Eurozonie przekracza już inflację headline

Eurostat opublikował nowe dane. Inflacja HICP w strefie euro spadła w lipcu do 5,3% r/r z 5,5% w czerwcu. Z kolei inflacja bazowa pozostała na niezmienionym poziomie 5,5%. W rezultacie pierwszy raz od stycznia 2021 roku inflacja bazowa przekracza inflację headline.

  • Lipcowa inflacja HICP w strefie euro spadła do 5,3% r/r, natomiast inflacja bazowa wyniosła 5,5% r/r – tyle samo, co w czerwcu. 
  • Najniższy wskaźnik inflacji spośród krajów strefy euro występuje w Belgii (1,7%), Luksemburgu (2,0%) i Hiszpanii (2,1%) natomiast najwyższy w Europie Środkowej i takich krajach jak Słowacja (10,3%), Chorwacja (8,0%) i Litwa (7,2%). 
  • W krajach UE najwyższa inflacja ma miejsce na Węgrzech (17,5%), w Polsce i na Słowacji (po 10,3%) oraz w Czechach (10,2%). 

Inflacja w strefie euro spada zgodnie z oczekiwaniami

Inflacja HICP w strefie euro od listopada 2022 roku pozostaje w trendzie malejącym. W lipcu zmniejszyła do 5,3% r/r wobec 5,5% r/r w czerwcu. Co ciekawe inflacja headline pierwszy raz od stycznia 2021 roku znalazła się poniżej inflacji bazowej, która wyniosła w lipcu 5,5% r/r. Znalazła się więc na takim samym poziomie, jak w poprzednim miesiącu. Warto odnotować, że odczyty okazały się zgodne z konsensusem rynkowym. Inflacja m/m osiągnęła -0,1%. Taki sam poziom osiągnęła inflacja bazowa m/m. O ile w przypadku inflacji ogólnej, jest to efekt standardowej w tym czasie deflacji żywności, o tyle ujemna miara bazowego wskaźnika wskazuje na wygasanie presji inflacyjnej.

Inflacja w strefie euro

Zobacz też: Inflacja w Wielkiej Brytanii spada do 6,8%. We wrześniu kolejna podwyżka BoE

W których krajach strefy euro inflacja jest najwyższa?

W czterech krajach strefy euro inflacja znajduje się w okolicach lub w punkcie celu inflacyjnego EBC wynoszącego 2%. Są to Belgia (1,7%), Luksemburg (2,0%), Hiszpania (2,1%) i Cypr (2,4%). W głównych gospodarkach Eurolandu inflacja znajduje się wciąż zdecydowanie powyżej celu. W Niemczech wynosi 6,5%, we Francji 5,1%, a we Włoszech 6,3%. Najwyższa inflacja headline występuje w Słowacji (10,3%), Chorwacji (8,0%) i na Litwie (7,2%). Warto zauważyć, że w gronie tych krajów nie ma już Estonii, gdzie inflacja w lipcu mocno obniżyła się do 6,2% z 9,0% w czerwcu.

Z kolei inflacja bazowa najniższa jest na Cyprze (3,5%), we Francji (4,3%) i w Luksemburgu (4,3%). A najwyższa na Litwie (10,1%), w Chorwacji (9,5%) i Słowacji (9,2%).

Węgry dalej inflacyjnym liderem UE

Spośród gospodarek Unii Europejskiej najwyższą inflacją wciąż „poszczycić” mogą się Węgry (17,5%). Drugą najwyższą inflację mają Polska i Słowacja ze wskaźnikiem HICP na poziomie 10,3%. U naszego południowego sąsiada, czyli w Czechach odnotowano inflację HICP w wysokości 10,2%. Średnia unijna to 6,1%.

Inflacja w krajach UE

Zobacz też: Trzy gospodarki UE w technicznej recesji. Polska? Przeżywa rollercoaster!

Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności, energii, alkoholu i tytoniu) w wielu krajach UE. przekracza inflację ogólną. Pod tym względem najwyższe wskaźniki również można zaobserwować w Europie Środkowo-Wschodniej. Inflacja bazowa na Węgrzech wynosi 14,6%, na Litwie 10,1%, w Bułgarii 9,9%, a w Polsce i Chorwacji 9,5%. W Czechach jest to 9,1%, czyli o 0,4 p. proc. mniej, niż w naszym kraju. Średnia unijna inflacji bazowej osiągnęła w lipcu 6,2%.

Inflacja bazowa w krajach UE

Zobacz też: Unijny tranzyt zboża z Ukrainy nie wystarczy. Kryzys się nasila

Z lipcowej konferencji EBC płynął wniosek, że kolejna decyzja w zakresie polityki stóp procentowych będzie uzależniona od spływających danych. Dzisiejsze odczyty inflacji w strefie euro w zasadzie nie przechylają szans na żaden z możliwych scenariuszy. Wydaje się jednak, że pozostawienie stóp procentowych na wyższym poziomie na dłużej, zamiast kolejnych podwyżek byłoby najlepszym kompromisem dla podzielonej strefy euro. 

Stopy procentowe rynków wschodzących są rekordowe. Opłacało się?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker