EnergetykaPolska

Rusza inwestycja w Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach

Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach zostanie znacząco rozbudowany przez Grupę ORLEN. Warto zaznaczyć, że jest to największa inwestycja w magazyny gazu w historii. Po jej zakończeniu pojemność instalacji w Polsce wzrośnie o 60 proc., do 2,1 mld metrów sześciennych. W wyniku rozbudowy Wierzchowice będą dysponowały ponad połową krajowych zdolności magazynowych.

Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach jest rozbudowywany

Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach to największy w Polsce obiekt tego typu wykorzystujący jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego. Obiekt zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. Głównym zadaniem magazynu jest zatłaczanie i odbiór gazu ziemnego wysokometanowego. W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do złoża Wierzchowice, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

Zobacz także: Produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą wyniosła aż 7,7 mld m sześc.

W wyniku rozbudowy Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach będzie w stanie magazynować o 800 mln metrów sześciennych gazu więcej. Oznacza to wzrost z obecnych 1,3 do 2,1 mld metrów sześciennych oraz zwiększenie całkowitych możliwości systemu magazynowania w Polsce o jedną czwartą — do ponad 4 mld metrów sześciennych. Ponadto, o jedną trzecią – do 19,2 mln metrów sześciennych na dobę – wzrośnie moc zatłaczania gazu do tej instalacji, a moc odbioru zostanie zwiększona o 66 proc. – do 24 mln metrów sześciennych na dobę. Przełoży się to na większą elastyczność instalacji i możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową.

PGNiG Technologie głównym wykonawcą

Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu trzech nowych odwiertów umożliwiających zatłaczanie i odbiór gazu z magazynów oraz instalacji sprężarek. ORLEN właśnie rozpoczął wiercenie pierwszego otworu. Do prac zastosowano kroczące urządzenie marki Bentec, które umożliwia wykonanie kolejnych otworów bez konieczności demontażu i ponownego montażu, ponieważ wiertnia przemieszcza się samodzielnie pomiędzy kolejnymi lokalizacjami. Zakończenie inwestycji planowane jest zaś na przełomie roku 2025 i 2026.

Zobacz także: Gazowiec „Grażyna Gęsicka” wraz z 65 tys. ton LNG zawitał do Świnoujścia

Za realizację rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach będą odpowiedzialne głównie spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN. PGNiG Technologie zostało głównym wykonawcą prowadzącym nadzór nad inwestycją. Z kolei spółka Gazoprojekt opracowała projekt inwestycji. Exalo Drilling zaś wykona zaplanowane odwierty. Ponadto przy realizacji inwestycji, ze względu na jej skalę, zostanie zaangażowanych wielu podwykonawców, w tym regionalnych firm, co przyczyni się do zwiększonej aktywności lokalnego biznesu.

Wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju

Grupa ORLEN jest właścicielem 7 podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld metrów sześciennych. Pięć podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe zlokalizowane w sczerpanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe zlokalizowane w kawernach solnych — pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania (tzw. ługowania). Podobnie jak w poprzednich latach Grupa ORLEN dąży do pełnego zapełnienia pojemności magazynowych w Polsce przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Obecnie podziemne magazyny wypełnione są w około 95 proc. (stan na 30.08.2023 r.).

Zobacz także: Odkryto znaczne zasoby gazu ziemnego w województwie lubelskim

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, koncern inwestuje, aby zagwarantować nieprzerwane dostawy gazu dla polskich rodzin i przedsiębiorców. Dzięki rozbudowie magazynu w Wierzchowicach łączna pojemność krajowych magazynów gazu wzrośnie aż o 25 proc. i przekroczy 4 mld metrów sześciennych. To tyle, ile zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce przez ok. 10 miesięcy.

Ponadto Prezes Zarządu ORLEN zauważył, iż dysponując taką rezerwą, Polska będzie lepiej przygotowana na wypadek ewentualnych przerw w dostawach z zagranicy lub gwałtownego wzrostu zapotrzebowania w okresie ostrych mrozów. Tym samym rozbudowa magazynów wpisuje się w strategiczny cel wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. ORLEN zwiększa nie tylko możliwość gromadzenia zapasów gazu, ale inwestuje również we własne wydobycie w kraju i Norwegii, zawiera kolejne kontrakty na zakup surowca i rozbudowuje flotę statków do przewozu LNG.

Struktura zaopatrzenia Polski w gaz przeszła zasadnicze zmiany

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker