GospodarkaPolska

Odkryto znaczne zasoby gazu ziemnego w województwie lubelskim

Prace poszukiwawcze prowadzone przez PKN ORLEN potwierdziły dodatkowe 500 mln metrów sześciennych gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec w okolicach Biłgoraja. Tym samym zasoby wydobywalne złoża wzrosły aż do 700 mln metrów sześciennych. Ponadto, zdaniem specjalistów Spółki, mogą być one jeszcze większe, co mają potwierdzić kolejne prace wykonane na tym złożu.

PKN ORLEN odkrył nowe zasoby gazu ziemnego w województwie lubelskim

Potwierdzenie nowych zasobów gazu ziemnego w złożu w okolicach Luchowa Dolnego (gmina Tarnogród, powiat biłgorajski) na koncesji nr 36/96/p „Biszcza – Tarnogród”, to efekt wykonania otworu rozpoznawczego Jastrzębiec-4. Został on zaprojektowany w oparciu o wyniki badań geologicznych zrealizowanych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D. Wstępne szacunki wskazują, że w złożu Jastrzębiec znajdują się zasoby gazu ziemnego o wielkości ok. 700 mln metrów sześciennych. Jednakże analiza obrazu sejsmicznego Jastrzębiec 3D pozwala sądzić, że w rzeczywistości mogą być one jeszcze większe. Trwające obecnie dalsze prace rozpoznawcze oraz analiza danych uzyskanych podczas wiercenia i testów nowego otworu dostarczą więcej szczegółowych informacji na temat zasobności odkrytego złoża.

Uzyskany pozytywny wynik odwiertu w obrębie koncesji Biszcza-Tarnogród potwierdza wysoką perspektywiczność tego rejonu Polski i realnie przyczynia się do zwiększenia krajowych zasobów i wydobycia gazu ziemnego. Warto wspomnieć, że np. w bliskim sąsiedztwie od złoża Jastrzębiec trwa zagospodarowanie trzech nowych złóż gazu ziemnego. Szacowana przez Spółkę łączna produkcja ze złóż Brzyska Wola, Kulno i Dąbrowica Duża, których zagospodarowanie zakończy się w przyszłym roku, osiągnie roczny poziom ok. 40 mln metrów sześciennych.

Zobacz także: Grupa ORLEN wspiera rozwój kadr dla sektora energetyki jądrowej

Odkrycie i eksploatacja gazu pomoże również samorządom

Dodatkowo warto podkreślić, iż odkrycia i eksploatacja gazu z kolejnych złóż ma korzystny wpływ nie tylko na możliwość zabezpieczenia dostaw gazu, ale także na sytuację finansową samorządów, na których terenie znajdują się zasoby ropy i gazu. Spółki prowadzące wydobycie węglowodorów mają bowiem obowiązek uiszczać tzw. opłatę eksploatacyjną uzależnioną od wielkości wydobycia. Opłata dzielona jest pomiędzy gminy (60 proc.), powiaty, województwa (po 15 proc.), na których terenie znajduje się złoże oraz dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 proc.). W samym 2022 roku PGNIG z tytułu opłaty eksploatacyjnej przekazało do samorządowych budżetów około 140,5 mln zł.

Dodatkowym źródłem dochodów gmin związanym z działalnością wydobywczą PGNiG z Grupy ORLEN jest również podatek od nieruchomości przeznaczonych pod infrastrukturę związaną z eksploatacją węglowodorów. W samym 2022 roku Spółka zapłaciła z tego tytułu 72,8 mln złotych.

Zobacz także: PKN ORLEN podpisał umowę kupna gazu od Sempra Infrastructure

ORLEN nadal będzie inwestować w poszukiwania i wydobycie węglowodorów

Jak zaznaczył Daniel Obajtek Prezes Zarządu PKN ORLEN, krajowe zasoby gazu ziemnego, obok dostaw przez Baltic Pipe oraz Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kolejne odkrycia źródeł surowca z rodzimych złóż pozwolą Grupie ORLEN utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20 proc. rocznego zapotrzebowania na to paliwo w naszym kraju. Każdy metr sześcienny gazu ziemnego z własnego wydobycia to nie tylko dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa, ale także dodatkowe wpływy finansowe dla samorządów, na których terenie koncern eksploatuje surowce. Dlatego ORLEN w dalszym ciągu będzie inwestować w poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Integracja w silnym koncernie multienergetycznym spółek działających w segmencie upstream pozwoli zintensyfikować działania w tym zakresie i stworzyć potencjał do osiągania jeszcze lepszych efektów.

Grupa ORLEN zamierza w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker