EuropaGospodarka

Innowacyjność europejskich firm pozostawia bardzo wiele do życzenia

Przedsiębiorstwa z naszego z kontynentu w porównaniu do amerykańskich spółek są znacznie mniej skłonne do inwestowania w innowacje czy adaptowania nowych technologii

Innowacyjność europejskich firm pozostawia wiele do życzenia. Przedsiębiorstwa z naszego kontynentu w porównaniu do amerykańskich spółek są znacznie mniej skłonne do inwestowania w innowacje czy adaptowania nowych technologii. Ze względu na tę awersję, jak informują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), Europa może na trwale zostać wyprzedzona przez między innymi Stany Zjednoczone zarówno pod względem liczby składanych patentów, jak i wydatków na badania i rozwój (B + R). 

Innowacyjność europejskich firm pozostawia wiele do życzenia

Z danych Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wynika, iż europejskie firmy pod względem innowacyjności wypadają coraz gorzej na tle swoich konkurentów znajdujących się po drugiej stronie Atlantyku. Jak informują ekonomiści Instytutu:

W porównaniu z danymi z 2022 r. różnica między firmami z USA i Europy wzrosła z 10 pkt proc. do 19 pkt proc.

Przy czym faktycznie pogłębienie się tej różnicy w ostatnich latach najprawdopodobniej było w pewnej mierze wynikiem globalnych szoków gospodarczych. Te wywołane między innymi przez rosyjską inwazję najmocniej uderzyły w Europę, co zdestabilizowało sytuację gospodarczą na naszym kontynencie i zniechęciło przedsiębiorstwa do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. 

Zobacz także: Rządowe wydatki na badania i rozwój w Polsce: 62 euro na osobę

Jednakże jeszcze przed globalnymi szokami zaczęło pojawiać się wiele znaków wskazujących na to, że innowacyjność europejskich firm spada. Choćby, jak wynika z danych OECD w 2019 roku wydatki w UE na badania i rozwój wyniosły ok. 2,1 proc. PKB. Dla porównania średnia dla wszystkich krajów należących do wspomnianej organizacji wyniosła 2,5 proc. PKB, a w Stanach Zjednoczonych odsetek ten prawie przekroczył 3,2 proc. PKB. Co więcej, Europę przegoniły nawet Chiny ze środkami przeznaczonymi na analizowany cel w wysokości 2,2 proc. PKB.  Choć warto przy tym zaznaczyć, iż niektóre kraje na naszym kontynencie znacznie odstawały od dosyć niskiej unijnej średniej. Choćby we wspomnianym roku wydatki na badania i rozwój w Szwecji wyniosły praktycznie 3,4 proc. PKB, do uplasowało ten kraj na aż 4. miejscu w OECD pod względem ich relatywnej wielkości. 

Stany Zjednoczone mogą na trwałe wyprzedzić Unię Europejską!

Przy czym, co niezwykle ważne, jak informują analitycy PIE, Europa może zostać wyprzedzona przez Stany Zjednoczone na trwałe zarówno pod względem wydatków na B + R, jak i liczby składanych patentów! Otóż w dużej mierze za globalne inwestycje w badania i rozwój oraz składanie patentów odpowiada dosyć skromna liczba przedsiębiorstw. Jak donoszą analitycy PIE:

Za 90 proc. wydatków na B+R oraz za 60 proc. zgłoszeń patentowych odpowiada zaledwie 2500 podmiotów.

Z kolei tak się składa, że z tego grona firm już od ponad dekady „wypadają” te z naszego kontynentu, a wchodzą głównie z Azji oraz Ameryki Północnej. 

Zobacz także: Wydatki na B+R, czyli jak Chiny zyskują, a UE traci na konkurencyjności

Przykładowo w latach 2020-2021 do grona wspomnianych 2500 podmiotów dołączyły 43 przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych (łącznie z tego kraju w 2021 roku było ich 822) oraz aż 81 z Państwa Środka (łącznie 678), które to zanotowało największy wzrost. Z zestawienia „wypadło” natomiast 41 firm znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej (łącznie 361). Ponadto osłabła również pozycja Europy w strukturze wydatków analizowanego grona. Otóż udział w wydatkach europejskich przedsiębiorstw w 2021 roku wyniósł 17,6 proc. Co prawda był to trzeci wynik, ale warto mieć na uwadze, że jeszcze w 2014 r. udział ten kształtował się na poziomie 25 proc.

Przy czym, co warto zaznaczyć, jeżeli faktycznie różnica ta się utrwali, Europa będzie skazana na wolniejszy wzrost gospodarczy od swojego konkurenta znajdującego się po przeciwnej stronie Atlantyku. Działalność badawczo-rozwojowa jest niezbędnym obszarem kształtowania konkurencyjności na rynku oraz ma ogromny wpływ na powstawanie nowych innowacji. Z kolei to właśnie one uważane są za główny motor wzrostu gospodarczego w długim okresie. Z tego powodu, jeżeli innowacyjność europejskiej firm nadal będzie tak odstawać, mieszkańcy naszego kontynentu będą musieli się zadowolić stosunkowo powoli rosnącym standardem życia. 

Zobacz także: 65% firm planuje przyspieszyć inwestycje w innowacje logistyczne [BADANIE]

Jak podnieść innowacyjność europejskich firm?

No dobrze a jak zmienić ten stan rzeczy i uczynić Europę postępową technologicznie? Jak wskazują analitycy PIE, w celu stworzenia środowiska sprzyjającego inwestycjom na przykład w zaawansowane cyfrowe technologie, niezbędne jest utworzenie odpowiedniej infrastruktury. Aktualnie aż 14 proc. firm z UE wskazuje, iż niedostateczny rozwój infrastruktury cyfrowej jest poważną przeszkodą utrudniającą inwestowanie w cyfrowe technologie. Do tego na to, że infrastruktura ma ogromne znaczenie dla tego typu inwestycji, wskazują nie tylko przedsiębiorcy, ale również dane EBI. Jak możemy wyczytać w tygodniku PIE:

Dane EBI pokazują, że w regionach o szybszym dostępie do internetu występuje zwykle większy odsetek firm cyfrowych.

Z tego powodu, jak podkreślają ekonomiści Instytutu:

Niezbędna jest odpowiednia regulacja rynku cyfrowego pozwalająca na tworzenie dużych inwestycji instytucjonalnych.

Amazon wydaje na badania i rozwój 5 razy więcej niż cała Polska

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker