Gospodarka

Kobiety, którym odmówiono aborcji, wpadają w kłopoty finansowe [BADANIE]

Jak odmowa aborcji wpływa na życie kobiety? Jakie są konsekwencje finansowe? W jaki sposób przekłada się to rozwój ich dzieci?

Jak prawo aborcyjne wpływa na sytuację ekonomiczną kobiet? Zbadać to postanowiły badaczki ze Stanów Zjednoczonych. W swojej pracy udowadniają, że wskutek odmowy dokonania aborcji, sytuacja finansowa kobiet ulega pogorszeniu. Jak wygląda obecnie prawo aborcyjne w USA i dlaczego może ulec zmianie?

Prawo aborcyjne w USA

Czy bardziej surowe prawo aborcyjne wpływa na sytuację finansową kobiet? Tematowi postanowili przyjrzeć się amerykańscy naukowcy. W swojej pracy „The economic consequences of being denied an abortion” trzy badaczki: Sarah Miller, Laura R. Wherry oraz Diana Greene Foster, postanowiły zbadać to, jakie ekonomiczne konsekwencje niesie za sobą odmowa dokonania aborcji.

Stany Zjednoczone, w przeciwieństwie do Polski są federacją. To z kolei przekłada się na duże zróżnicowanie prawa na poziomie stanowym. W Stanach Zjednoczonych prawo aborcyjne jest regulowane na poziomie stanowym i federalnym. Historia aborcji w USA sięga czasów przed rewolucją amerykańską, kiedy to aborcja była legalna, ale dopiero od 1973 roku zostało zalegalizowane przez Sąd Najwyższy w słynnej sprawie Roe v. Wade. Na jego mocy kobiety w USA mają prawo do przerywania ciąży w pierwszych dwóch trymestrach ciąży, a także w późniejszych okresach w przypadku zagrożenia życia matki lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, lub kazirodztwa.

Zobacz też: Matki w Polsce są podwójnie obciążone. Praca i obowiązki domowe

W ciągu ostatnich kilku lat wiele stanów w USA wprowadziło ograniczenia w dostępie do aborcji. Można wymienić m.in. zakazy aborcji po pewnym czasie ciąży lub wymagania, aby lekarze przestrzegali surowszych standardów medycznych przed przeprowadzeniem aborcji. Te regulacje wywołały kontrowersje i krytykę ze strony organizacji walczących o prawa kobiet, które uważają, że ograniczają one dostęp do bezpiecznych i legalnych procedur aborcyjnych.

W 2022 roku Sąd Najwyższy USA rozpoczął rozprawę w sprawie znanej jako Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, która dotyczy zakazu aborcji w Missisipi już po 15. tygodniu ciąży. Decyzja w tej sprawie może mieć wpływ na przyszłość prawa aborcyjnego w całym kraju, ponieważ pozwoli na zmianę dotychczasowych standardów wyznaczonych przez decyzję Roe v. Wade. Oznacza to, że prawo aborcyjne w USA może się zmienić w najbliższych latach.

Prawo aborcyjne w USA ulega zmianie

Rozpowszechnienie ograniczeń związanych z prawem aborcyjnym w USA rośnie w czasie. W latach 2011-2017 wprowadzono 401 ograniczeń, ponad dwukrotnie więcej niż w całej poprzedniej dekadzie. Wprowadzono wtedy jedynie 189 ograniczeń. To właśnie ciągle żywa debata publiczna na temat aborcji skłoniła autorki badania, do sprawdzenia, jakie konsekwencje rodzi odmowa dokonania aborcji. Jak zmienia się sytuacja ekonomiczne kobiet po odmowie ciąży?

Część zmian jest dobrze opisane. Po pierwsze można mówić o tzw. karze dziecka. Sprawę opisywaliśmy dokładniej w artykule o gender pay gap. Temat płciowej luki płacowej jest szeroko komentowany. W zależności od opracowania badacze twierdzą, że kobiety zarabiają w Polsce od 5 do 20% mniej niż mężczyźni. Luka ta wynika głównie z faktu posiadania dziecka. Dobrze pokazują to badania z Danii. Po urodzeniu pierwszego dziecka, zarobki kobiet znacznie spadają.

Co jednak istotne, brak dziecka sprawia, że luka płacowa zanika. Zatem to nie sam fakt bycia kobietą, a posiadanie dziecka, sprawia, że kobiety zarabiają tak mało. Oczywiście nie całość luki płacowej można wytłumaczyć posiadaniem dziecka, ale zdecydowana większość związana jest właśnie z tym. Z czego to wynika? Młode matki mają znacznie gorszą pozycję negocjacyjną. Z uwagi na nierówny podział obowiązków, to właśnie matki, a nie ojcowie, muszą dostosowywać swoje życie zawodowe do opieki nad dzieckiem. To z kolei przyczynia się do ograniczenia dostępności czasowej mamy. Dodatkowo pracodawca może obawiać się, że kobieta znów zajdzie w ciążę i będzie musiał znaleźć pracownika w zastępstwo za nią. To sprawia, że pracodawcy chcą płacić takim kobietom mniej lub nie zatrudniają ich w ogóle.

Zobacz też: Macierzyństwo w Polsce sprawia, że część kobiet już nigdy nie wraca na rynek pracy

Młode matki muszą mierzyć się nie tylko z mniejszymi zarobkami, ale również z dodatkowymi kosztami. Badanie z 2017 roku twierdzi, że te wynoszą w USA ponad 9000 USD rocznie. Oczywiście należy zaznaczyć, że wsparcie społeczne częściowo rekompensuje te straty, ale środki te nie są wystarczające, co ostatecznie wiąże się z długotrwałym zmniejszeniem dobrobytu ekonomicznego. Omawiane w artykule badanie bierze pod uwagę kobiety starające się dokonać aborcji w 30 różnych klinikach w 21 stanach.

Kliniki ograniczone są limitem aborcji w promieniu 150 mil, co utrudnia kobietom emigrację aborcyjną. 68% kobiet, którym odmówiono aborcji w tych placówkach, urodziło dziecko. 32% poddało się aborcji w innym miejscu lub urodziło martwe dziecko. Kobiety, którym nie odmówiono ciąży (z uwagi na zmniejszenie się w prawnych limitach czasu ciąży) traktowane były jako grupa porównawcza. Jakie są wyniki badań?

Ograniczenia aborcji mają wpływ na dobrostan ekonomiczny kobiet i ich dzieci

Naukowcy twierdzą, że odmowa aborcji ma duży i trwały negatywny wpływ na sytuację finansową. Kobiety, którym odmówiono aborcji, doświadczają znacznego wzrostu trudności finansowych w ciągu roku, w którym rodzą (lub, w niektórych przypadkach, urodziłyby, ponieważ niektóre z nich poddały się aborcji w innym miejscu lub poroniły) w porównaniu z ich odpowiednikami, które przeszły chcianą aborcję. Ponad dwukrotnie większe są niespłacone długi (przeterminowane o 30 lub więcej dni), a liczba eksmisji i bankructw znacznie wzrasta. Negatywny wpływ finansowy rozciąga się na cały badany okres (czyli do 4 lat po urodzeniu).

Prawo aborcyjne, odmowa ciąży skutki
Sarah Miller, Laura R. Wherry, Diana Greene Foster (2022). The economic consequences of being denied an abortion

Chociaż wskaźniki dostępu do kredytów nie ulegają dużej zmianie, to badaczki dodają, że kobiety, którym odmówiono aborcji, miały znacznie mniejsze szanse na uzyskanie najwyższej oceny kredytowej w dwa lata po urodzeniu. Z kolei wielkość pożyczki, liczba kredytów samochodowych i hipotek, nie ulega zmianie. Szacunki naukowców sugerują, że odmowa kobiecie aborcji obniża jej ocenę kredytową bardziej niż wpływ szoku zdrowotnego skutkującego hospitalizacją lub nawet narażeniem na powodzie po huraganie Harveya.

Badaczki porównały także sytuację młodych matek, które nie chciały dokonać aborcji. Te porody były mieszanką urodzeń planowanych i nieplanowanych. Tym samym bardziej przypominają „typowe” porody doświadczane w populacji niż jawnie niechciane porody. Dlatego są one dobrą grupą kontrolną. Konkluzja jest taka, że konsekwencje finansowe takich porodów są mniej dotkliwe. Chciane lub optymalnie zaplanowane urodzenia mogą nałożyć mniejszą karę finansową na matki. Warto jednak dodać, że odczyty mają duże przedziały ufności, co sugeruje, że należy przeprowadzić w tym kierunku dokładniejsze analizy.

Chciane dzieci mają większe możliwości rozwoju?

Odmowa aborcji może wiązać się z gorszymi warunkami finansowymi młodych matek. To z kolei przekładać się będzie na niższy dobrostan ich potomstwa. A to już implikuje z gorszym rozwojem kapitału ludzkiego. Temat ten już opisywaliśmy kilkukrotnie. I tak w pracy „Who Becomes an Inventor in America? The Importance of Exposure to Innovation” naukowcy przyjrzeli się wpływowi miejsca urodzenia na szansę na zostanie wynalazcą. Naukowcy zbadali jaki wpływ na liczbę wynalazców mają dochody ich rodziców. Wzięli oni pod uwagę dzieci urodzone w latach 1980-84. Odsetek wynalazców prezentuje procent dzieci, których wynalazki do 2014 roku pojawiły się w rejestrze patentów.

Zobacz też: Fenomen zagubionych Einsteinów, czyli jak bieda obniża innowacje [BADANIE]

Rodziny podzielili według percentyli dochodowych rodziców (czyli na 100 równie liczebnych grup uszeregowanych od tych najbiedniejszych do najbogatszych).  Stworzono je na podstawie średniego dochód gospodarstwa domowego w latach 1996-2000 w stosunku do innych rodziców z dziećmi w tej samej kohorcie urodzeniowej. Okazało się, że dzieci z rodzin o wyższych dochodach, są wynalazcami znacznie częściej. Aż 8 na 1000 dzieci urodzonych przez rodziców z górnego 1% pod względem dochodów zostaje wynalazcami. To 9-krotnie częściej niż w przypadku rodziców o dochodach poniżej mediany (dolne 50%).

Innym ciekawym badaniem jest to dotyczące dostępu do przedszkoli i poziomu przestępczości. Wyższa dostępność przedszkoli w najbiedniejszych hrabstwach w Karolinie Północnej przyczyniła się do znacznego zmniejszenia szansy na odsiadywanie wyroku w życiu dorosłym. Te analizy pokazują, jak bardzo odpowiedni dobrostan ekonomiczny jest istotny dla rozwoju człowieka.

Czeski cud demograficzny – mieli najniższą dzietność na świecie, dziś są wzorem do naśladowania [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker