Europa

Produkcja przemysłowa w Europie rośnie. Jak wypadła Polska?

W jakiej kondycji jest przemysł w UE? W sierpniu produkcja przemysłowa wzrosła w Unii o 0,6% w ujęciu miesięcznym.

Nowe dane Eurostatu sugerują, że produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej urosła w sierpniu o 0,6% względem lipcowego odczytu. Choć wzrost powinien cieszyć, to pamiętać trzeba, że ostatnie lata były czasem stagnacji w przemyśle. W wielu krajach jest ona nadal znacznie niższa niż przed wybuchem pandemii COVID-19.

  • Produkcja przemysłowa w UE oraz w strefie euro urosła w sierpniu o 0,6%. Choć nie są to złe dane, to w dłuższej perspektywie widoczny jest brak istotnego wzrostu.
  • Przemysł w UE zmaga się z wieloma problemami. Mocno kuleje m.in. motoryzacja. Wzrost cen energii nie pomaga w konkurowaniu z producentami z całego świata.
  • W nie najlepszej kondycji jest ostatnio także przemysł w Polsce, choć w perspektywie ostatnich kilku lat odnotował on duży wzrost.
  • Najmocniejszy wzrost odnotowano w Irlandii. Produkcja przemysłowa wyspy św. Patryka była w sierpniu aż o 6,1% wyższa niż w lipcu. Z czego wynikał tak wysoki wzrost? Wiele wskazuje na to, że jest to jedynie problem z szacunkami.
  • Największy spadek produkcji przemysłowej w sierpniu odnotowano w na Węgrzech, gdzie spadła ona o 2,4% (wobec wzrostu o 2,8% miesiąc wcześniej).
  • Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w sierpniu o 0,7% wobec spadku o 0,8% miesiąc wcześniej

Produkcja przemysłowa w UE rośnie o 0,6%

Jak wygląda produkcja przemysłowa w Europie? Eurostat opublikował najnowsze szacunki dotyczące przemysłu w Unii Europejskiej. Nowa garść danych pokazuje nam, w których krajach rośnie ona najmocniej, a gdzie spada. Zgodnie z podanymi danymi urzędu statystycznego Unii Europejskiej, w sierpniu 2023 roku wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa wzrosła w ujęciu miesięcznym zarówno w UE jak i strefie euro. W obu przypadkach wzrost ten był tożsamy i wyniósł 0,6%.

Jak wyglądało to w poprzednich miesiącach? W lipcu spadła ona o 1,3% (w strefie euro oraz UE), a w czerwcu wzrost wyniósł kolejno 0,2% dla UE i 0,1% dla strefy euro. Majowa produkcja pozostała na tym samym poziomie w strefie euro oraz spadła o 0,1% w UE. W kwietniu notowaliśmy względnie spory wzrost – 1,2% m/m w strefie euro oraz 0,8% m/m w UE. Było to jednak po części pokłosie dużych spadków z marca, kiedy produkcja spadła o 4,0% w strefie euro i 3,4% w UE.

Kondycja unijnego przemysłu nie jest więc zbyt dobra. Doskonale pokazuje to większa perspektywa czasowa. Przed kryzysem pandemicznym pozostawała ona na poziomie o 5% wyższym niż w 2015 roku. Następnie spadła ona do 75% poziomu z 2015 roku, ale szybko nadrobiła te straty. Na początku 2022 roku była ona nawet ponad 10% wyższa niż w 2015 roku, ale ostatnie kwartały przyniosły spadek i dziś pozostaje zaledwie ok. 4% wyższa niż w 2015 roku.

Produkcja przemysłowa w UE i strefie euro w latach 2015-2023 (2015 = 100)

Produkcja przemysłowa w UE i strefie euro. Źródło: Eurostat
Źródło: Eurostat

Produkcja przemysłowa w krajach Unii Europejskiej

Jak wyglądały zmiany w poszczególnych krajach? Najmocniejszy wzrost odnotowano w Irlandii. Produkcja przemysłowa wyspy św. Patryka była w sierpniu aż o 6,1% wyższa niż w lipcu. Z czego wynikał tak wysoki wzrost? Wiele wskazuje na to, że jest to jedynie problem z szacunkami.

Statystycy Eurostatu zaznaczyli przy wyniku Irlandii, że metodyka odsezonowania danych w tym kraju wymaga poprawki. Jeszcze miesiąc temu produkcja przemysłowa spadła tam o 9,0%, a w czerwcu wzrost wyniósł 9,3%. W maju odnotowano głęboki spadek (-5,9%), a w kwietniu bardzo wysoki wzrost (26,8%), który był pokłosiem głębokiego spadku z marca (-29,5%). Dane te pokazują, że należy traktować te odczyty z dużą ostrożnością.

Druga w zestawieniu była Słowacja. Produkcja przemysłowa u naszego południowego sąsiada wzrosła w sierpniu o 4,5% wobec spadku w lipcu o 2,5%. Bardzo wysoki wzrost odnotowano także na Litwie, ale tam także było to pokłosie głębokiego spadku w lipcu (-4,6%). Dane z Litwy także mogą sugerować, że modele odsezonowania mają problemy z poprawnym oszacowaniem poprawnej wartości.

Zobacz też: Przemysł w strefie euro pogrążony w głębokiej recesji. PMI kurczy się do 43,4 pkt

Jak wyglądało to w Polsce? Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w sierpniu o 0,7% wobec spadku o 0,8% miesiąc wcześniej. W czerwcu wzrosła ona o 0,5%, a w maju wzrost wyniósł 0,1%. Z kolei w kwietniu i marcu spadła ona o kolejno 1,0% i 1,4%. Ostatnie wyniki polskiego przemysłu więc nie zachwycają, ale należy pamiętać, że w ostatnich latach produkcja przemysłowa w Polsce była motorem napędowym naszej gospodarki.

Jest one obecnie znacznie powyżej poziomu z 2019 roku, co nie jest oczywistym. W krajach takich jak Czechy czy Niemcy sytuacja przemysłu wyglądała w ostatnich latach znacznie gorzej. Wskaźnik koniunktury w przemyśle sugeruje z kolei, że na poprawę wyników w Unii Europejskiej nie ma co liczyć. Zarówno PMI dla Niemiec czy Francji jak i Polski jest obecnie bardzo niski.

Największy spadek produkcji przemysłowej w sierpniu odnotowano na Węgrzech, gdzie spadła ona o 2,4% (wobec wzrostu o 2,8% miesiąc wcześniej). O 2,2% spadła produkcja w Chorwacji (wobec 3,0% spadku miesiąc wcześniej). Trzeci najwyższy spadek odnotowała Belgia, gdzie produkcja przemysłowa była w sierpniu o 1,8% mniejsza w ujęciu miesięcznym (wobec 2,4% wzrostu w lipcu).

Produkcja przemysłowa w Niemczech spada o 2%! W gospodarce panuje „kacowa atmosfera”

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker