EnergetykaGospodarkaPolska

Inwestycje Grupy ORLEN w 2023 roku wyniosą 36 mld zł!

36 mld zł — tyle wyniosą inwestycje Grupy ORLEN w 2023 roku. Łącznie zaś na realizację strategicznych inwestycji do 2030 roku koncern przeznaczy 320 mld zł. Finalizacja prowadzonych projektów ma zagwarantować stabilne dostawy taniej, pewnej i czystej energii, a także znacząco przyczynić się do transformacji krajowej energetyki.

Inwestycje Grupy ORLEN zauważalnie wzrosły

Wydatki na inwestycje Grupy ORLEN w ostatnich latach znacznie się zwiększyły. Wzrosły one 4,5-krotnie – z 4,3 mld zł w 2018 r. do 19,7 mld zł w 2022 r. W tym roku nakłady inwestycyjne osiągnęły rekordowy poziom 36 mld zł. Przy czym zauważalna część z tych środków została wydana na zielone projekty mające przekształcić krajową energetykę. W efekcie już przeprowadzonych inwestycji Grupa ORLEN jest obecnie trzecim co do wielkości producentem energii z OZE w Polsce. Od 2018 do połowy tego roku wyprodukowała z odnawialnych źródeł 4,2 TWh (terawatogodzin „zielonej energii”). Ponadto łącznie, zgodnie z aktualną strategią, do końca obecnej dekady koncern zainwestuje w zielone projekty 120 mld zł, czyli 40 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych.

Koncern stawia na energetykę wiatrową, słoneczną oraz jądrową

W tym roku koncern przeznacza środki na kontynuację kluczowych inwestycji w obszarze zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, m.in. na budowę pierwszej farmy wiatrowej, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce, którego realizacja znacząco wpłynie na zmianę polskiego miksu energetycznego. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku, farma rozpocznie produkcję czystej energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Inwestycje Grupy ORLEN dotyczą nie tylko morskiej, ale również lądowej energetyki wiatrowej. W ostatnim czasie podpisał przedwstępne umowy na zakup farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 170 MW.

Ponadto koncern rozwija energetykę słoneczną. W tym ORLEN postanowił nabyć farmy fotowoltaiczne o mocy ponad 190 MW oraz rozbudować aktualnie posiadane instalacje. Farma fotowoltaiczna w Wielbarku (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW do końca tego roku zostanie powiększona do 70 MW. Z kolei w przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf (woj. wielkopolskie, gm. Przykona), której moc wynosi 25 MW, powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW. Wkrótce w gminie Przykona rozpocznie się także budowa następnych farm Grupy ORLEN – PV Mitra o mocy 65 MW i PV Żuki o mocy 2,4 MW. Po ich uruchomieniu wszystkie instalacje OZE zlokalizowane na tym terenie zabezpieczą energię elektryczną dla prawie 90 tys. gospodarstw domowych.

Nie można zapominać również o energetyce jądrowej. Do 2030 roku koncern zbuduje w Polsce pierwszy SMR (mały reaktor modułowy), korzystając przy tym z amerykańskiej technologii BWRX-300 spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa. To oznacza tanią i czystą energię dla milionów Polaków. Jeden blok o mocy 300 MW jest w stanie zabezpieczyć potrzeby ok. 300-350 tys. gospodarstw.

Spółka rozwija produkcję i wykorzystanie biogazu oraz biopaliw

Inwestycje Grupy ORLEN to również rozwój produkcji i wykorzystania biogazu oraz biopaliw. Koncern poprzez spółkę ORLEN Południe już nabył trzy funkcjonujące biogazownie rolnicze: Buczek (woj. kujawsko-pomorskie), Konopnica (woj. łódzkie) i Wrony-Wawrzyńce (woj. podlaskie). Z pozyskiwanych substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przetwórstwa będzie produkowany przyjazny środowisku biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce.

Ponadto obecnie w Głąbowie trwa  budowa czwartej instalacji. Powstająca w tej miejscowości pierwsza w Polsce biometanownia, która umożliwi produkcję ponad 7 mln metrów sześciennych biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo bioLNG. Taka ilość pozwala na przejechanie 22 mln kilometrów pojazdem ciężarowym. W Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) zaś koncern zainwestuje w nowoczesną tłocznię oleju, która będzie przerabiała pół miliona ton rzepaku i wytwarzała rocznie 200 tys. ton oleju z przeznaczeniem na produkcję niskoemisyjnych biopaliw.

Transport napędzany wodorem nabiera rozpędu

W biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini zainwestowano w pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację, która produkuje ekologiczny glikol propylenowy. Jej zdolności wytwórcze wynoszą 30 tys. ton rocznie, co oznacza, że spółka jest w stanie pokryć aż w 75 proc. krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. Integralną częścią kompleksu w Trzebini jest pierwszy w Polsce HUB produkcji wodoru jakości automotive, z którego od ponad roku dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie. Testowane są w niej autobusy wodorowe różnych producentów.

Natomiast w Poznaniu Grupa ORLEN rozpoczęła testy pierwszej w Polsce ogólnodostępnej, całodobowej stacji wodorowej, która będzie zasilać nie tylko autobusy, ale też samochody osobowe i ciężarowe. Koncern w najbliższych 15 latach dostarczy na potrzeby poznańskiej komunikacji 1,8 mln kg paliwa wodorowego, którym będzie tankowane 25 autobusów. To największy tego typu projekt wodorowy w Polsce i jeden z nielicznych tak dużych w Europie. Inwestycja wpisuje się w strategię wodorową Grupy ORLEN, w ramach której do 2030 roku na realizację projektów wodorowych, wspierających transformację energetyczną, przeznaczone zostanie 7,4 mld zł.

Inwestycje Grupy ORLEN to transformacja energetyczna Polski

Jak podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, stworzono silną Grupę ORLEN, która jest już w gronie 150 największych firm na świecie pod względem przychodów. To dało spółce jeszcze większe możliwości rozwoju i pozwoliło szybciej dokonywać zmian. Koncern nie zwalnia tempa. Wzmocniona dzięki fuzjom Grupa ORLEN chce w pełni wykorzystać swój potencjał. Dlatego konsekwentnie inwestuje wypracowane zyski. W tym roku nakłady inwestycyjne wynoszą 36 mld zł. To ogromna kwota, najwyższa w historii Grupy ORLEN. W dużej mierze zostanie ona przeznaczona na skuteczną transformację energetyczną, w tym na projekty związane z energetyką odnawialną oraz zeroemisyjną technologią jądrową. To inwestycje w długofalowy rozwój ORLENU, ale również w nowe miejsca pracy i bezpieczną przyszłość Polaków.

ORLEN i Yokogawa podpisały porozumienie. Opracują nowoczesną technologię dla paliw lotniczych

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker