FinansePolska

RPP nie zaskakuje. Stopy procentowe bez zmian!

Co najmniej do marca nie powinniśmy ujrzeć zmian w podstawowym instrumentarium polityki monetarnej. Co potem? Niewykluczone, że cięcia w nominalnych stopach nadejdą dopiero w 2025 roku

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna NBP wciąż wynosi zatem 5,75%. Najprawdopodobniej parametry polityki pieniężnej w Polsce nie ulegną zmianom aż do marca 2024 roku, gdy opublikowana zostanie nowa projekcja inflacyjna. Niewykluczone jednak, że obecny poziom stóp zostanie utrzymany aż do końca przyszłego roku, ponieważ funkcja reakcji RPP uległa diametralnej odmianie. 

Stopy procentowe nie uległy zmianie

RPP zgodnie z konsensusem rynkowym nie zmieniła nic w stopach procentowych. Główna stopa procentowa, która wyznacza poziom stawek rynkowych WIBOR wynosi 5,75%, natomiast dolny i górny przedział korytarza wahań stóp procentowych to odpowiednio 5,25% (stopa depozytowa) i 6,25% (stopa lombardowa).

Zobacz też: Gigant nie odpuszcza Chin. Testuje właśnie nowe połączenie

W informacji po posiedzeniu Rada uzasadnia swoją decyzję wysokim zakresem niepewności wokół przyszłego kształtu polityki fiskalno-regulacyjnej, które mogą oddziaływać w kierunku wyższej inflacji w 2024 roku. Ponadto RPP w komunikacie wskazuje, że przyszłe decyzje zależeć będą od napływających danych odnośnie do bieżącej i przewidywanej inflacji oraz sytuacji gospodarczej (popularne obecnie podejście banków centralnych, czyli data-dependent).

Co dalej ze stopami?

Kolejne miesiące nie powinny przynieść zmian w podstawowych parametrach polityki pieniężnej. Członkowie RPP w występach medialnych wysyłają sygnały, że funkcja reakcji banku centralnego na inflację uległa diametralnej zmianie, co jest argumentowane wspomnianą niepewnością polityki fiskalnej i regulacyjnej, pod którą kryją się silny stymulus fiskalny, a także powrót do 5-procentowej stawki VAT na żywności i wyższe ceny prądu. Owa niepewność wynika z procesu formowania się nowego rządu, który – tak jak zakładano w bazowym scenariuszu – przedłuża się, ponieważ prezydent RP Andrzej Duda zdecydował, że premier Mateusz Morawiecki jako pierwszy dokona próby stworzenia rządu.

Zobacz też: Wyższa inflacja pozostanie z nami na dłużej! Niskie stopy procentowe już nie wrócą?

Podsumowując, w bazowym scenariuszu nie ujrzymy zmian w nominalnych stopach procentowych aż do marca 2024 roku. Niemniej, scenariusz braku zmian w podstawowym instrumentarium polityki monetarnej do końca 2024 roku również wchodzi w grę. Chyba, że marcowa projekcja wykaże szybszy, niż w poprzedniej projekcji, spadek inflacji do celu 2,5% (z przedziałem dopuszczalnych odchyleń +/- 1 p. proc.). To raczej mało prawdopodobne, gdyż przy poluzowanej polityce fiskalnej rozkład ryzyk dla kształtowania się inflacji przechyla się bardziej w górę, niż w dół.

Stopy procentowe najsilniej wpływają na inflację dopiero po 2 latach! Na PKB? Po 1,5 roku

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker