EnergetykaEuropaGospodarkaPolska

Inwestycje ORLENU w wydobycie ropy i gazu wzrosły o 1 mld złotych

Inwestycje Grupy ORLEN związane z rozwojem własnego wydobycia ropy i gazu wyniosły w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku 4 mld zł. To aż o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Energetyczne inwestycje Grupy ORLEN osiągnęły 4 mld złotych

W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku łącznie inwestycje Grupy ORLEN związane z poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu osiągnęły 4 mld złotych. Dla porównania, w analogicznym okresie w 2022 roku, łączne inwestycje w tym obszarze przeprowadzone przez spółki LOTOS, ORLEN i PGNiG były o 1 mld złotych niższe. Projekty realizowane przez koncern w sektorze upstream skoncentrowały się na dwóch rynkach — polskim i norweskim. Przy czym na poszukiwanie i wydobycie ropy oraz gazu w naszym kraju przeznaczono ok. 1,4 mld zł, a w skandynawskim kraju ok. 2,3 mld zł.

Zobacz także: Gazowce „Święta Barbara” i „Ignacy Łukasiewicz” dołączą do floty Grupy ORLEN

Inwestycje koncernu w Polsce

W Polsce Grupa ORLEN w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku zainwestowała w zagospodarowanie złóż Różańsko, Borowo, Szczepowice, Granówko, Chwalęcin, Grodzewo, Rokietnica i Miłosław. Ponadto na początku biężącego roku sukcesem zakończyły się poszukiwania gazu na Lubelszczyźnie. W lutym koncern odkrył 500 mln metrów sześciennych dodatkowych zasobów błękitnego paliwa w złożu Jastrzębiec w okolicy Biłgoraja. Do tego Grupa ORLEN kontynuowała również rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów — drugiej co do wielkości kopalni ropy naftowej w Polsce. Zgodnie z założeniami inwestycja ta zwiększy możliwości wydobywcze zakładu o 3,4 mld metrów sześciennych gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w latach 2024-2043. W praktyce przedłuży to czas funkcjonowania kopalni o 15 lat.

Zobacz także: Grupa ORLEN dostarczy gaz dla ArcelorMittal

Ponadto należy wspomnieć również o inwestycjach mających na celu zwiększyć pojemność polskich magazynów gazu. Pod koniec sierpnia 2023 oku Grupa ORLEN ogłosiła rozpoczęcie rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice. To największa inwestycja w krajowe magazyny gazu w historii. W wyniku jej realizacji pojemność instalacji wzrośnie o 800 mln metrów sześciennych – do 2,1 mld metrów sześciennych. Tym samym łączna pojemność krajowych magazynów gazu przekroczy 4 mld metrów sześciennych, co oznacza wzrost aż o 25 procent.

Ekspansja Grupy ORLEN w Norwegii

Z kolei w Norwegii koncern uruchomił wydobycie ze złoża Tommeliten Alpha, które w szczytowym okresie będzie wytwarzać 0,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Tommeliten Alpha to jeden z większych projektów inwestycyjnych realizowanych w ostatnim czasie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Co więcej, w 2023 roku spółka PGNiG Upstream Norway (PUN) z Grupy ORLEN uzyskała zgody władz norweskich na zagospodarowanie złóż Alve Nord, Orn, Fenris, Tyrving, Andvare oraz Verdande, a także obszaru Yggdrasil. Zapewni to koncernowi ok. 9 mld metrów sześciennych gazu w całym okresie eksploatacji. Zgodnie z harmonogramem złoża będą uruchamiane w latach 2024-2027. Przy czym prace na Fenris i Yggdrasil już się rozpoczęły.

Zobacz także: Więcej gazu z Norwegii do Polski – uruchomiono wydobycie z kolejnego złoża

W listopadzie bieżącego roku zaś PGNiG Upstream Norway podpisało umowę kupna wszystkich udziałów w spółce KUFPEC Norway, która jest m.in. właścicielem pięciu już produkujących złóż. Realizacja transakcji umożliwi spółce z Grupy ORLEN podniesienie wydobycia gazu o ponad miliard metrów sześciennych rocznie. Warto zaznaczyć, że przejęcie KUFPEC Norway bynajmniej nie jest jedyną norweską akwizycją koncernu, która miała miejsce w 2023 roku. W maju PUN kupiło 10 proc. udziałów w złożach Sabina i Adriana. Według wstępnych szacunków łączne zasoby wydobywalne obu złóż mogą wynosić od 38 do 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Partnerzy koncesyjni zakładają, że eksploatacja złoża Adriana rozpocznie się w roku 2029 r., a złożu Sabina cztery lata później.

Zobacz także: ORLEN kupił spółkę. Wydobycie w Norwegii wzrośnie o ponad miliard metrów sześc. gazu

Koncern konsekwentnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, koncern konsekwentnie realizuje swój strategiczny cel, jakim jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dowodzą tego inwestycje w obszarze wydobycia ropy i gazu, na które w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku Grupa ORLEN przeznaczyła 4 mld złotych. To o miliard złotych więcej niż w tym samym okresie w 2022 r. wydały na ten cel ORLEN, LOTOS i PGNiG łącznie. Eksploatacja własnych zasobów gazu to gwarancja niezakłóconych dostaw tego surowca dla polskich rodzin i przedsiębiorców, dlatego do końca tej dekady ORLEN planuje wydać w segmencie wydobycia, obrotu i dystrybucji gazu ok. 70 mld złotych. Dzięki temu wydobycie gazu ziemnego koncernu wzrośnie o ponad 50 proc. do 12 mld metrów sześciennych rocznie.

Norweska spółka Grupy ORLEN odkryła złoże gazu

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker