Gospodarka

Gospodarka Rosji wykorzystała sankcję na swoją korzyść. Odbija swój rynek

Gospodarka Rosji przestawia się na wojenne tory. Przez wycofanie się zagranicznych podmiotów odbija swój rynek

Mimo prowadzonych działań wojennych oraz dotkliwych sankcji nałożonych przez Unię Europejską gospodarka Rosji wydaje się daleka od bankructwa. Co ciekawe badanie wśród firm w Rosji wskazało, że gospodarka ma się najlepiej od kilku lat i idzie w stronę wzrostu. Wygląda na to, że gospodarka Rosji nie tylko przestawiła się na wojenne tory, ale także wypełniła niszę powstałą na skutek sankcji swoimi rodzimymi lub wschodnimi podmiotami.

  • Na podstawie badań PMI sugeruje się, że Rosja może doświadczyć w 2024 roku największego wzrostu od lat.
  • Gospodarka Rosji wykorzystuje sankcje na swoją korzyść. Dzięki usunięciu zagranicznych podmiotów odzyskuje swój rynek.
  • Zarówno w przemyśle jak i usługach zwiększa się zatrudnienie.
  • Rosja odnotowuje zwiększony popyt wewnętrzny, co przekłada się na wzrost zatrudnienia w gospodarce.
  • Wskaźnik PMI wskazuje optymizm wśród rosyjskich przedsiębiorców.
  • Za to po raz kolejny spadają zamówienia eksportowe.

Gospodarka Rosji oczami rosyjskich przedsiębiorców

Warto zauważyć, że pomimo trwającego konfliktu, rosyjska gospodarka wydaje się być stosunkowo odporna. Badania opinii przedsiębiorców, wskazują na optymizm i dynamiczny rozwój przemysłu. To świadczy o zdolności Rosji do utrzymania aktywności gospodarczej pomimo trudnych warunków geopolitycznych. Indeks PMI (Purchasing Managers’ Index) został obliczony przez S&P Global na podstawie opinii menadżerów z 500 rosyjskich firm. Dotyczy on zarówno sektora przemysłowego jak i usługowego.

Zobacz także: Kryzys mieszkaniowy w Polsce trwa. Stać nas na coraz mniej mieszkań

Co ciekawe owy indeks nie tylko utrzymuje się na stałym poziomie, ale odnotował całkiem spory wzrost do 55,7 punktów w grudniu ubiegłego roku. W listopadzie osiągnął 52,4 punktów. Warto zaznaczyć, że wynik 50 punktów jest punktem równowagi, a wartości powyżej 50 oznaczają wzrost aktywności biznesowej. Analitycy podkreślają, że to najbardziej dynamiczny wzrost aktywności biznesowej od czterech miesięcy, co wskazuje na silne ożywienie gospodarcze.

Indeks PMI jest często uważany za istotny wskazówkowy wskaźnik dynamiki gospodarczej.  Podobno dobrze odzwierciedlający późniejsze dane o PKB. Tym samym, obiecujący wzrost tego indeksu może sugerować pozytywne perspektywy dla gospodarki Rosji. Chociaż sytuacja może być nadal uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym bieżącymi wydarzeniami geopolitycznymi.

PMI Rosji

W których sektorach gospodarka Rosji radzi sobie najlepiej?

Z badania wynika, że zarówno producenci jak i usługodawcy odnotowali szybki wzrost. Wzrost produkcji napędzała dynamika nowych zamówień, a tempo przyrostu osiągnęło najwyższy poziom od sierpnia. Ten trend wynikał głównie z rosnącego popytu ze strony klientów. Zauważalny jest również wzrost tempa produkcji wynikający ze wzrostu popytu.

Jednocześnie w sektorze usług także odnotowano zdecydowany wzrost. Ten dynamiczny rozwój sygnalizuje ogólne ożywienie gospodarki, a szczególnie wzrost zamówień, który przyczynia się do napędu rozwoju obu sektorów. Warto zaznaczyć, że tempo wzrostu było najszybsze od sierpnia, co może sugerować trwałe ożywienie gospodarcze. Jednak trzeba uwzględnić, że sytuacja może ulec zmianie.

Zobacz także: Zrobili to! Ważna inwestycja w Przemyślu ukończona!

Chociaż ogólny wzrost skupił się głównie na rynku krajowym, zauważa się, że po raz pierwszy od lipca odnotowano spadek nowych zamówień eksportowych. To może stanowić iskierkę nadziei dla Ukrainy, sugerując, że przynajmniej na rynku światowym Rosja wciąż może tracić wsparcie dla swojej gospodarki.

Presja inflacyjna, mimo że nadal utrzymuje się na historycznie podwyższonym poziomie, uległa dalszemu osłabieniu pod koniec roku. Zarówno koszty nakładów, jak i opłaty wyjściowe wzrosły w niższym tempie niż w poprzednich miesiącach, co może wskazywać na pewne złagodzenie napięć inflacyjnych.

Pobudzenie gospodarcze przekłada się na wzrost zatrudnienia

W grudniu zarówno sektor produkcyjny i usługowy odnotowały wzrost zatrudnienia. Tempo tworzenia nowych miejsc pracy przyspieszyło, osiągając najwyższy poziom od czerwca. Dane sygnalizują większy wzrost zatrudnienia w sektorze przemysłowym. Zwiększona liczba nowych zamówień skłoniła firmy do pozyskania nowych pracowników.

Ta informacja wskazuje na korzystne warunki w sektorze przemysłowym, a jednocześnie sugeruje, że rosnący popyt przyczynia się do dalszego rozwoju i stabilizacji rynku pracy. Długoterminowy trend wzrostu zatrudnienia może wpływać korzystnie na dynamikę gospodarki, pod warunkiem utrzymania stabilności innych kluczowych wskaźników.

Według wyliczeń wskaźnika PMI dla samego przemysłu w grudniu rosyjski sektor produkcyjny nie tylko utrzymywał się na ścieżce wzrostu, ale jego wyniki poprawiły się w najszybszym tempie od prawie siedmiu lat. Wskaźnik poszedł w górę, osiągając 54,6 punktów w porównaniu do 53,8 punktów w listopadzie. Stanowi to największą poprawę od stycznia 2017 roku.

Zobacz także: PKB województw w Polsce. Warszawa wyrabia ponad 200% normy

Dalszy gwałtowny wzrost nowej sprzedaży skłonił firmy do zwiększenia zakupów środków produkcji i rozszerzenia zatrudnienia, ponieważ utrzymujący się wzrost popytu ze strony klientów podnosił optymizm co do przyszłej produkcji – czytamy w raporcie.

Embargo na eksport do Rosji sprawiło, że rosyjski przemysł zyskał przewagę konkurencyjną na własnym rynku, co aktualnie wykorzystuje. Nowa sprzedaż w sektorze produkcyjnym rosła najszybciej od roku. Warto jednak zaznaczyć, że większy popyt pochodził głównie z rynku krajowego. Liczba nowych zamówień eksportowych spadła po raz drugi z rzędu. Mniejsza liczba zapytań ze strony klientów z kluczowych rynków eksportowych doprowadziła do najszybszego spadku liczby nowych transakcji zagranicznych od lipca.

Ogólne wydaje się, że rosyjski przemysł zaczyna odczuwać korzyści z ograniczenia importu, jednak równocześnie ograniczenie dostępu do rynków eksportowych stawia przed nim wyzwania związane z utrzymaniem zrównoważonego wzrostu. Warto monitorować, jak te dynamiczne zmiany wpłyną na dalszy rozwój rosyjskiej gospodarki.

Gospodarka strefy euro wstaje z kolan. Akcja kredytowa odbija!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker