Europa

Polska w czołówce pod względem udziału osób samozatrudnionych

W 2018 roku około 30,2 mln osób w Unii Europejskiej w wieku 20-64 lata było osobami samozatrudnionymi – wynika z danych Eurostatu.

Spośród wspomnianych 30,2 mln 26,7 mln to osoby urodzone w kraju prowadzenia działalności, natomiast 3,5 mln to obywatele innych państw. Z tego 2,2 mln urodziło się w innym kraju członkowskim, natomiast 1,3 mln pochodzi spoza Unii Europejskiej.

Udział samozatrudnionych w ogólnej populacji rodowitych mieszkańców w przedziale 20-65 lat wynosi 14 proc. i jest wyższy niż w przypadku osób, które nie urodziły się w kraju.

Wśród osób, które urodziły się w innym państwie UE jest 13 proc. samozatrudnionych, natomiast wśród osób pochodzących spoza UE jest to 12 proc.

Największy odsetek samozatrudnionych wśród rodzimych mieszkańców jest w Grecji (31 proc.), Włoszech (22 proc.) oraz w Polsce (18 proc.). Z kolei najmniej samozatrudnionych jest Danii, Luksemburgu ( w obu po 7 proc.) oraz w Niemczech (9 proc.).

W przypadku obcokrajowców urodzonych w innym kraju UE największy odsetek samozatrudnionych stanowią oni w Polsce (38 proc.). Kolejne kraje dzieli od Polski przepaść. Są to Malta i Estonia, gdzie samozatrudnieni stanowią odpowiednio 21 proc. i 20 proc. osób urodzonych w innym kraju UE. Najmniej takich osób jest w Luksemburgu 8 proc.

Wśród osób urodzonych poza UE najwięcej samozatrudnionych jest w Czechach, gdzie stanowią oni 35 proc. ogółu. Na drugim miejscu jest Polska (19 proc.), a dalej Węgry i Wielka Brytania (oba kraje po 17 proc.). Z kolei najniższy odsetek jest w Estonii, Luksemburgu i Austrii ( w każdym po 7 proc.).

Dane dotyczące samozatrudnienia w pewnym stopniu pokazują jakość rynku pracy i funkcjonowanie instytucji państwa. Najwięcej osób będących na własnej działalności jest w Grecji, Włoszech i Polsce. We wszystkich tych krajach rynek pracy nie jest najlepszej jakości, a ponadto bycie samozatrudniony, szczególnie w Polsce, jest po prostu opłacalne. Bardzo często samozatrudnionymi są osoby bardzo zamożne, które korzystają z przywilejów, które daje im państwo uciekając m.in. na podatek liniowy. Dzięki temu nie płacą podatku w wysokości 32 proc., lecz 19 proc.  

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker