Europa

Liczba rozwodów w UE w ciągu pół wieku wzrosła o 100%!

Liczba rozwodów w UE wzrasta gwałtownie. Za to spada liczba zawieranych małżeństwo. Ale chociaż więcej dzieci rodzi się poza małżeństwem

Małżeństwo jest jedną z podstawowych instytucji społecznych. Jednak z biegiem czasu różne narody zaczęły w odmienny sposób podchodzić do tego aspektu. Z najnowszych danych Eurostatu możemy się dowiedzieć, że Węgrzy stawiają na formalizacje związku, natomiast na Południu wolą nie przejmować się takimi szczegółami. Zobaczymy także, gdzie rodzi się najwięcej dzieci poza małżeństwem oraz jak wypada liczba rozwodów w poszczególnych państwach.

  • W 2022 roku w UE podjęto 4,2 małżeństwa na 1000 osób i 1,6 rozwodów.
  • Od 1964 roku wskaźnik małżeństw w UE spadł w ujęciu względnym o prawie 50%.
  • Jedynie na Węgrzech współczynnik małżeństw wzrósł w czasie pandemii.
  • W przypadku Polski współczynnik małżeństw w 2022 roku na 1000 osób wyniósł 4,2. Jest to najniższy wynik w porównaniu do wszystkich naszych sąsiadów w UE.
  • Między 1964 a 2022 rokiem wskaźnik rozwodów zwiększył się o 100%.
  • Najwięcej rozwodów na 1000 mieszkańców dokonywano na Łotwie (2,9), Litwie (2,6) i Szwecji (2).
  • W 2022 roku w Unii Europejskiej 42,2% wszystkich dzieci urodziło się poza małżeństwami. W 1993 roku było to zaledwie 17,7%.
  • W naszym państwie 71,9% dzieci rodzi się w związkach sformalizowanych.

Małżeństwa w Unii Europejskiej

W 2022 roku w UE zawarto około 1,9 mln małżeństw i 0,6 mln rozwodów. Oznacza to 4,2 małżeństwa na 1000 osób i 1,6 rozwodów na taką samą liczbę populacji. Jak wskazuje Eurostat, od 1964 roku wskaźnik małżeństw w UE spadł w ujęciu względnym o prawie 50%. Wtedy wynosił 8 na 1000 osób. Znaczący spadek współczynnika zawieranych małżeństw zaobserwowano między 2019 a 2020 rokiem. Jest to najpewniej efekt pandemii COVID. W 2019 roku współczynnik wynosił 4,3 na 1000 osób a w 2020 roku 3,2. W kolejnych latach obserwujemy zauważalny wzrost do wspomnianego 4,2 osób na 1000.

Najwyższy współczynniki zawierania małżeństw w 2022 roku występował na Węgrzech (6,6 małżeństw na 1000 osób), Łotwie (6,3) i Rumunii (6,2). Najniższy natomiast w Słowenii i Włoszech (po 3,2 małżeństwa na 1000 osób) oraz Portugalii (3,5). Dane z poszczególnych krajów pokazują, że w niektórych państwach ograniczenia nałożone w 2020 roku spowodowały spadek liczby zawieranych małżeństw o ​​ponad 50%. Chodzi o Irlandię i Maltę.

Zobacz także: Gospodarka Chorwacji zadziwia UE, największy wzrost na Starym Kontynencie

Co ciekawe jedynie na Węgrzech współczynnik małżeństw wzrósł w czasie pandemii. Wynik zwiększył się z 6,7 w 2019 roku do 6,9 na 1000 osób w 2020 roku. Obecnie tendencja wskazuje, że większość państw wraca do stanu sprzed COVID-19. 8 państw członkowskich, czyli Belgia, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia i Portugalia odnotowały wyższe wskaźniki małżeństw w 2022 roku niż w 2019.

W przypadku Polski współczynnik małżeństw na 1000 osób dokładnie odpowiada średniej unijnej, czyli 4,2 osób. Warto zwrócić uwagę, że każdy z naszych sąsiadów ma wyższy współczynnik małżeństw na 1000 osób od nas. Najbardziej zbliżeni do nas są Niemcy z wynikiem 4,7. Nawet zlaicyzowane Czechy osiągnęły wyższy wynik.

małżeństwa w unii europejskiej w 2022 roku

Liczba rozwodów w Unii Europejskiej

Między 1964 a 2022 rokiem wskaźnik rozwodów zwiększył się o 100%. W 1964 roku wynosił 0,8 na 1000 osób, a w 2022 roku było to już wspomniane 1,6 na 1000 osób. Najwięcej osób rozwodziło się jednak w 2006 roku, gdzie na 1000 osób przypadało 2,1 rozwodów. Jak podaje Eurostat, część tego wzrostu może wynikać z faktu, że w kilku państwach członkowskich UE rozwód został zalegalizowany w tym okresie. Specjaliści wskazują na Włochy Hiszpanię, Irlandię i Maltę. Pandemia wpłynęła również na liczbę rozwodów. Mimo wspólnego zamknięcia na małej przestrzeni ludzie brali mniej rozwodów niż wcześniej. Chociaż spadek był mniej wyraźny niż w liczbie zawieranych małżeństw.

Najwięcej rozwodów na 1000 mieszkańców dokonywano na Łotwie (2,9), Litwie (2,6) i Szwecji (2). Z kolei najmniej rozwodów w 2022 roku według dostępnych danych dokonywano na Malcie (0,9), Słowenii (1) oraz Chorwacji i Rumunii (1,2 w obu). Natomiast najwięcej rozwodników na 1000 mieszkańców wypadało na Łotwie (2,9), Litwie (2,6) i Szwecji (2,1). W większości państw członkowskich ogólny wskaźnik rozwodów nieznacznie spadł w latach 2019–2020. Jednak i w tym przypadku był wyjątek. We wspomnianych pandemicznych latach w Dani wzrosła liczba rozwodów, zamiast spaść. Wzrost był całkiem spory, ponieważ z 1,9 na 1000 osób zmienił się do 2,7 na 1000.

Zobacz także: Intercity zamontuje syreny na pociągach! Słychać wycie? Znakomicie!

Dla kilku większych państw takich jak Francja, Niemcy, czy Austria nie ma jeszcze udostępnionych danych za 2022 rok. Warto także zwrócić uwagę na Turcję, która znajduje się poza Unią Europejską. Wspomniane państwo w przypadku liczby zawieranych małżeństw na 1000 osób jak i rozwodów osiąga bardzo wysokie wyniki. Może to implikować krótkotrwałość zawieranych związków małżeńskich. Chociaż różnica jest bardzo duża. W Turcji na 1000 osób rozwodzi się 2,1 osób, natomiast w związek małżeński wchodzi 6,8 osób na 1000.

rozwody w unii europejskiej w 2022 roku

Dzieci poza małżeństwem

Odsetek urodzeń poza małżeństwem wykazywał w ostatnich latach tendencję wzrostową. W 2022 roku w Unii Europejskiej 42,2% wszystkich dzieci urodziło się poza małżeństwami. W 1993 roku było to zaledwie 17,7%. Obecnie wciąż większość dzieci w UE rodzi się w małżeństwach, jednak niedługo możemy doświadczyć odwrócenia tych proporcji. Jak podaje Eurostat, odsetek ten odzwierciedla zmiany we wzorcach zakładania rodzin w porównaniu z bardziej tradycyjnym wzorcem.

Liczba urodzeń pozamałżeńskich przewyższała liczbę urodzeń w małżeństwach w siedmiu państwach członkowskich UE, dla których dostępne są dane. Najwięcej było ich we Francji, gdzie aż 65,2% dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Następnie była Portugalia z wynikiem 60,2% i kolejno Bułgaria (59,9 %), Szwecja (57,8 %), Słowenia (57,3%), Estonia (55,0%) i Hiszpania (50,1%). Najbardziej konserwatywna pod tym względem okazała się Grecja, gdzie aż 80% dzieci rodzi się w małżeństwach.

Zobacz także: Turystyka w UE. Chorwacja na szczycie, a Polska na dnie [RANKING]

narodziny poza małżeństwem w ue w 2022 roku

Polska również może się pochwalić wysokim wskaźnikiem urodzeń dzieci w małżeństwie. W naszym państwie 71,9% dzieci rodzi się w związkach sformalizowanych. Chociaż jest to wyraźny spadek względem wyniku z 2021 roku. Lepszy wynik od nas odnotowały Chorwacja (75,2%), Węgry (75%) i Litwa (73,8%). W 14 państwach UE w 2022 roku liczba urodzeń pozamałżeńskich wzrosła, w 6 państwach spadła a w Bułgarii pozostała niezmieniona. Największy spadek w 2022 roku zaobserwowaliśmy w Holandii z 55,6% do 42,1%. Nie wydaje się, aby pandemia Covid-19 miała wpływ na odsetek dzieci urodzonych poza małżeństwem.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker