Polska

Eksport Polski w styczniu 2020 roku niższy niż przed rokiem

Obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym miesiącu br. wyniosły w cenach bieżących 82,2 mld PLN w eksporcie oraz 81,5 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld PLN tak jak w analogicznym okresie ub. roku. Choć warto zaznaczyć, iż eksport Polski w styczniu 2020 roku był niższy niż w analogicznym okresie w 2019 roku o 0,1%, a import o 0,2%. 

Eksport Polski w styczniu 2020 roku niższy niż przed rokiem

Obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym miesiącu br. wyniosły w cenach bieżących 82,2 mld PLN w eksporcie oraz 81,5 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld PLN, tak jak w analogicznym okresie ub. roku. W porównaniu ze styczniem 2019 r. eksport spadł o 0,1%, a import o 0,2%.

Zobacz także: Prognos: Eksport do Niemiec zapewnia milion miejsc pracy w Polsce

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 21,5 mld USD, a import 21,3 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,9%, a w imporcie o 2,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,2 mld USD tak jak w analogicznym okresie ub.r.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 19,3 mld EUR, a import 19,1 mld EUR (wzrost w eksporcie o 0,4%, a w imporcie o 0,3%). Dodatnie saldo, jak w styczniu ub.r. wyniosło 0,2mld EUR.

Eksport Polski w styczniu 2020 roku

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,3% (w tym UE 80,8%), a w imporcie – 62,8% (w tym UE 54,3%), wobec odpowiednio 89,1% (w tym UE 82,8%) i 66,3% (w tym UE 59,2%) w styczniu 2019 roku.

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,5%, a w imporcie 8,2%, wobec odpowiednio 4,8% i 7,9% w analogicznym okresie ub.r. Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 17,7 mld PLN i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 2,2 mld PLN.

Zobacz także: Uzbekistan może okazać się nadzieją dla polskiego eksportu. Dlaczego?

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 20,6 mld PLN, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 22,2 mld PLN.

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W styczniu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Francji i Stanów Zjednoczonych, a importu – ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, Chin oraz Rosji.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu (w analogicznym okresie ub.r. 68,3%), a importu ogółem – 64,9% (wobec 64,5% w styczniu 2019 r.). Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2019 r. o 1,2 p. proc. i wyniósł 27,4%, a w imporcie o 2,3 p. proc. i stanowił 20,5%. Dodatnie saldo wyniosło 5,8 mld PLN wobec 5,0 mld PLN w styczniu 2019 r.

Polska jest w tym eksportową potęgą. Wyprzedzamy nawet Chiny

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker