Komentarze I Analizy

„Polska hojnie wspiera badania i rozwój”

Za sprawą gruntownych reform podatkowych, Polska może się pochwalić bardzo dobrymi warunkami inwestycyjnymi – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Polskie B+R. Dostępne narzędzia wsparcia i nowe możliwości”.

Dzięki dużym ulgom mamy jeden z najhojniejszych systemów wsparcia działalności B+R w regionie. W 2017 roku skorzystało z nich dwukrotnie więcej firm niż rok wcześniej, a liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrosła w latach 2015-2017 o 31,9 proc., co jest najlepszym wynikiem w krajach UE.

„W 2017 roku Polska przeznaczyła 1,03 proc. swojego PKB na wydatki związane z badaniami i rozwojem. Prawie wszystkie (94,5 proc.) firmy przebadane przez międzynarodowe izby handlowe deklarują chęć ponownego wyboru Polski na lokalizację swojej inwestycji. To między innymi zasługa znaczących przemian, jakie zaszły w ostatnich latach w systemie wspierania działalności B+R w Polsce” – wyjaśnia Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. „Wprowadziliśmy m.in. systematycznie zwiększaną ulgę podatkową oraz preferencyjną stawkę podatkową dla zysków z praw własności intelektualnej”.

PIE

Z ulgi na B+R skorzystało w 2017 roku dwukrotnie więcej firm niż rok wcześniej, a liczba zatrudnionych wzrosła w tym sektorze w latach 2015-2017 o 31,9 proc. To najlepszy wynik w całej Unii Europejskiej. Stale rośnie także liczba wniosków patentowych składanych do Europejskiego Urzędu Patentowego. W 2018 roku wzrost ten osiągnął poziom 19,7 proc.

„Dostępny w Polsce zakres wsparcia oferowanego dla działalności B+R jest jednym z najbardziej hojnych w regionie” – mówi Ignacy Święcicki. „Dobrą pozycję w zestawieniu ogólnych warunków inwestycyjnych w regionie potwierdza 4. pozycja naszego kraju w rankingu Global Competitiveness Index oraz 4. w Doing Business. Niekorzystne czynniki, o których się wciąż wspomina w kontekście prowadzenia działalności w Polsce, to przede wszystkim zmienność systemu prawnego oraz skomplikowane przepisy podatkowe” – dodaje Święcicki.

NCBiR i GovTech

Zamówienia publiczne to jeden z głównych obszarów, które mogą dodatkowo pobudzić innowacje. Obecnie rozwijane są takie możliwości jak zamówienia przedkomercyjne czy partnerstwo innowacyjne. Dotychczasowe działania skupiały się na bardzo małych aplikacjach (GovTech) oraz bardzo dużych projektach (NCBiR). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje obecnie pięć projektów, z czego wartość najtańszego to 32 mln PLN.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker