Polska

Sprzedaż detaliczna rośnie, ale coraz wolniej

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,7 proc.  (wobec wzrostu o 8,2 proc. w czerwcu 2018 r.). W porównaniu z majem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,6 proc.  – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” większy niż przeciętny wzrost w czerwcu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 9,3 proc.  wobec wzrostu o 9,6 proc.  przed rokiem) oraz w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 5,1 proc.  wobec wzrostu o 9,8 proc.  przed rokiem).

Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost wykazały podmioty zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (o 12,9 proc.).

Spadek sprzedaży odnotowano w grupach: „pozostałe” (o 3,9 proc.), „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 1,5 proc.) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 0,7 proc.).

sprzedazdetaliczna2

W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej r/r wyniósł 6,2 proc.  (wobec wzrostu o 6,8 proc.  w 2018 r.).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2019 r. była o 1,9 proc.  wyższa w porównaniu z majem br. i są to o 0,3 p. proc. lepsze dane niż te niewyrównane sezonowo.

sprzedazdetaliczna

Z przedstawionych przez GUS danych wynika, że konsumpcja ciągle rośnie i napędza gospodarkę, jednak jej dynamika zaczyna hamować, co widać w niższych niż w poprzednich miesiącach wzrostach. To może oznaczać, wraz z nie najlepszymi wczorajszymi danymi sprzedaży przemysłowej, że spowolnienie gospodarcze zaczyna docierać również do Polski.  

My pieniędzy na konsumpcje nie wydajemy, za to inwestujemy je w jakościowe teksty. Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button