Europa

Duże zróżnicowanie w stopie bezrobocia w UE

Eurostat opublikowała dane dotyczące stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w czerwcu tego roku. Średnia dla całej UE wyniosła 6,5 proc. i była wyższa od mediany, która przyjęła wartość 5,2 proc. Jeszcze wyższa była stopa bezrobocia dla strefy euro, gdzie średnia wyniosła 7,5 proc.   

Najniższy odsetek bezrobotnych jest standardowo w Czechach, gdzie wynosi on 1,9 proc. i jest  to wynik wyraźnie odstający od pozostałych. Drugą najniższą stopą bezrobocia mogą pochwalić się Niemcy, gdzie wynosi ona 3,1 proc.

Na kolejnych pozycjach są trzy kraje z takim samym wynikiem. Są to Węgry, Malta oraz Holandia, gdzie bez pracy było 3,4 proc. osób aktywnych zawodowo.

Na drugim końcu zestawienia była Grecja ze stopą bezrobocia na poziomie 17,6 proc. Tuż przed nią była Hiszpania z rezultatem na poziomie 14 proc. Włochom udało się powrócić poniżej poziomu 10 proc. i obecnie stopa bezrobocia na Półwyspie Apenińskim wynosi 9,7 proc.

W przypadku strefy euro bardzo mocno widać jak ciągną ją w dół wymienione kraje. Z 19 państw zaledwie w czterech stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia dla eurozony. Oprócz trzech wymienionych krajów Południa jest jeszcze Francja. Ze statystycznego punktu widzenia widać duże rozwarstwienie w stopie bezrobocia. Przy w miarę równym rozkładzie średnia byłaby bliska medianie i wynosiłaby 5,7 proc. W tym wypadku jest ona znacznie wyższa niż mediana co wskazuje na to, że są kraje, które bardzo mocno odstają od pozostałych i oddziaływują na całkowitą średnią.

W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 3,8 proc. i od dłuższego czasu nie ulega zmianom.

Bezrobocie wśród młodych

Stopa bezrobocia wśród osób młodych, czyli wśród osób poniżej 25. roku życia jest wyraźnie wyższa. W całej UE w czerwcu wyniosła 14,1 proc., natomiast w strefie euro było to 15,4 proc. Na przestrzeni roku odnotowano jednak spadki z odpowiednio z poziomów 15,2 proc. oraz 17 proc.

Najniższy poziom bezrobocia wśród młodych jest w Niemczech (5,5 proc.), w Holandii (6,5 proc.) oraz w Czechach (6,6 proc.). Z kolei największy odsetek osób do 25 roku życia, które są bez pracy jest w Grecji (39,6 proc.), Hiszpanii (32,4 proc.) oraz we Włoszech (28,1 proc.).

Różne metody obliczania stopy bezrobocia

Eurostat przyjmuje nieco inną metodę obliczania stopy bezrobocia niż GUS. Polscy statystycy za bezrobotnych uznają wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach pracy. Eurostat natomiast przeprowadza ankiety, w których bezpośrednio pyta ankietowanych, czy poszukują pracy, czy też nie. Różnica wynika z faktu, że w urzędach pracy zarejestrowane są również osoby, które tak naprawdę nie poszukują pracy, jednak chcą mieć ubezpieczenie zdrowotne, które nie przysługuje osobom niepracującym i niezarejestrowanym jako bezrobotne.

Filip Lamański

Nie chcemy zasilić grupy bezrobotnych i pogarszać statystyk. Chcemy natomiast rozwijać nasz portal. Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker