Polska

Wzrost gospodarczy ciągle powyżej 4 proc.

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 4,5 proc. rok do roku, wobec 5,3 proc. w analogicznym kwartale 2018 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) – podaje GUS.

W II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,2 proc.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,5 proc. w porównaniu z II kwartałem ub. roku.

W II kwartale 2019 r. czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,8 proc. i był wyższy od notowanego w I kwartale 2019 r. (wzrost o 4,2 proc.).

dynamika iikw pkb2

  • Spożycie ogółem wzrosło w tempie słabszym niż w I kwartale 2019 r. W II kwartale 2019 r. zwiększyło się ono o 4,1 proc. (wobec 4,4 proc. w I kwartale 2019 r.).
  • Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,4 proc. i było wyższe niż w I kwartale 2019 r. (wzrost o 3,9 proc.).
  • Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, czyli inwestycje, było słabsze niż w I kwartale 2019 r. i wyniosło 9,0 proc. (wobec 12,6 proc.).

W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4,5 p. proc. (wobec +4,0 p. proc. w I kwartale 2019 r.).

Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,1 p. proc. (wobec +3,5 p. proc. w I kwartale 2019 r.) oraz wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,5 p. proc. (w I kwartale 2019 r. było to +1,6 p. proc.).

Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny, lecz w mniejszej skali niż w I kw. 2019 r. i wyniósł -0,1 p. proc. (w I kw. 2019 r. wyniósł -1,1 p. proc.).

W II kwartale br. wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy był neutralny (wobec +0,7 p. proc. w I kw. 2019 r.).

Coraz większy wpływ na wzrost gospodarczy ma konsumpcja, co w długi terminie nie jest dobrą prognozą. Długoterminowy wzrost gospodarczy musi być oparty o inwestycje, które zwiększają wydajność produkcyjną, a co za tym idzie pozytywnie wpływają na wzrost wynagrodzeń. Opieranie wzrostu gospodarczego o konsumpcję w długim terminie może doprowadzić do wzrostu inflacji.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker