Polska

Wzrost gospodarczy ciągle powyżej 4 proc.

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 4,5 proc. rok do roku, wobec 5,3 proc. w analogicznym kwartale 2018 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) – podaje GUS.

W II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,2 proc.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,5 proc. w porównaniu z II kwartałem ub. roku.

W II kwartale 2019 r. czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,8 proc. i był wyższy od notowanego w I kwartale 2019 r. (wzrost o 4,2 proc.).

dynamika iikw pkb2

  • Spożycie ogółem wzrosło w tempie słabszym niż w I kwartale 2019 r. W II kwartale 2019 r. zwiększyło się ono o 4,1 proc. (wobec 4,4 proc. w I kwartale 2019 r.).
  • Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,4 proc. i było wyższe niż w I kwartale 2019 r. (wzrost o 3,9 proc.).
  • Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, czyli inwestycje, było słabsze niż w I kwartale 2019 r. i wyniosło 9,0 proc. (wobec 12,6 proc.).

W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4,5 p. proc. (wobec +4,0 p. proc. w I kwartale 2019 r.).

Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,1 p. proc. (wobec +3,5 p. proc. w I kwartale 2019 r.) oraz wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,5 p. proc. (w I kwartale 2019 r. było to +1,6 p. proc.).

Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny, lecz w mniejszej skali niż w I kw. 2019 r. i wyniósł -0,1 p. proc. (w I kw. 2019 r. wyniósł -1,1 p. proc.).

W II kwartale br. wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy był neutralny (wobec +0,7 p. proc. w I kw. 2019 r.).

Coraz większy wpływ na wzrost gospodarczy ma konsumpcja, co w długi terminie nie jest dobrą prognozą. Długoterminowy wzrost gospodarczy musi być oparty o inwestycje, które zwiększają wydajność produkcyjną, a co za tym idzie pozytywnie wpływają na wzrost wynagrodzeń. Opieranie wzrostu gospodarczego o konsumpcję w długim terminie może doprowadzić do wzrostu inflacji.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Polecane artykuły

Back to top button