Drogi I mosty

Ambitne plany rozwoju sieci dróg i autostrad w Polsce

Obecnie kierowcy w Polsce mają do dyspozycji 1675 km autostrad – podaje GDDKiA, która prowadzi intensywne działania, aby zamknąć ciąg A1 od granicy z Czechami do Pomorza. Ponadto rozbudowuje A2 na wschód od Warszawy, a na odcinku od Łodzi do Warszawy poszerza autostradę o trzeci pas ruchu. Na południu, w województwie Dolnośląskim, oczekuje się wyników analizy dotyczącej przebudowy i ewentualnego poszerzenia autostrady A4.

A1 ze Śląska do Łodzi

Przebiegająca przez środek Polski trasa, od Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach, będzie miała ok. 580 km długości. Kierowcy korzystają już z blisko 480 km autostrady A1, z czego ok. 152 km to odcinek koncesyjny. Kolejne 102 km są w budowie. W tym roku planuje się umożliwić kierowcom ominięcie Częstochowy, oddając do użytku ponad 26-kilometrowy odcinek łączący węzły Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. W przebudowie jest blisko 80 km trasy zbudowanej w okresie PRL pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Łączny koszt budowy wszystkich odcinków A1, będących w gestii GDDKiA (bez odcinka koncesyjnego), to ponad 23 mld zł – w tym blisko 12,5 mld zł wyniesie wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

  • województwo łódzkie

– Odcinek A: węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe o długości 15,9 km. Umowa podpisana 30 lipca 2018 r.

Aktualnie trwają prace przy czterech obiektach inżynierskich, kończonych jest 10 przepustów (dotyczy jezdni zachodniej, po wschodniej odbywa się ruch). Likwidowane są kolizje z innymi drogami, trwa budowa wodociągów, melioracji. Fragmentarycznie prowadzone są wykopy, nasypy, demontaż bramownic i niezbędne wyburzenia. Planowane zakończenie robót: wrzesień 2021 r.

– Odcinek B: węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk o długości 25 km. Umowa na podpisana 18 kwietnia 2019 r.

Trwa frezowanie na odcinku ok. 2000 metrów (prace prowadzone są na jezdni wschodniej). Prowadzone są rozbiórki podbudowy, oznakowania, instalacji, wybudowano dwie zatoki do policyjnych kontroli. Przede wszystkim trwa projektowanie (zgodnie z umową pierwsze 10 miesięcy jest przeznaczone na prace projektowe). Planowane zakończenie prac  w listopadzie 2022 r.

– Odcinek C: węzeł Kamieńsk – węzeł Radomsko o długości 16,7 km. Umowa na podpisana 1 października 2018 r.

W tej chwili trwają prace na jezdni wschodniej. Są to głównie prace drogowe: wykopy, nasypy, likwidacja kolizji wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Budowana jest także sieć melioracyjna, jak również prowadzone są prace związane z rozbiórką i budową 17 obiektów inżynierskich. Planowe zakończenie robót to listopad 2021 r.

– Odcinek D: węzeł Radomsko – granica województwa o długości 7 km. Umowa podpisana 30 sierpnia 2018 r.

Obecnie trwa wykonywanie przepustów (ponad 20 szt.) i prowadzone są intensywne prace związane z mostem o długości blisko 300 m nad rozlewiskami Warty (jezdnia wschodnia). Wykonywane są m.in. podpory i betonowane słupy, prace ziemne, budowy wpustów. Planowane zakończenie robót to październik 2021 r.

  • województwo śląskie

Odcinek E: granica województwa – węzeł Częstochowa Północ (pierwotna nazwa Rząsawa) o długości blisko 17 km.

Umowa na projekt i budowę została podpisana 23 lipca 2018 r. Obecnie prowadzone są roboty ziemne: wykopy i nasypy. Wykonawca prowadzi prace na 20 obiektach inżynierskich oraz roboty związane z likwidacją kolizji, rozbiórkami i budową sieci melioracyjnej. Zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2022 r.

W sierpniu 2019 roku odcinki G (węzeł Częstochowa Blachownia – węzeł Częstochowa Południe pierwotnie węzeł Zawodzie), H (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki) oraz I (węzeł Woźniki – węzeł Pyrzowice) zostały udostępnione dla kierowców.

Na odcinku F trwają obecnie intensywne prace. Z końcem września GDDKiA udostępniła kolejny wiadukt umożliwiający ruch lokalny nad ciągiem głównym realizowanej autostrady oraz uzyskano pozwolenie na użytkownie pierwszego wiaduktu drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra w ciągu DK43.

W minionym tygodniu dzięki uzyskaniu decyzji zezwalające na użytkowanie części obiektu 352a na węźle Rząsawa, możliwe było poprowadzenie ruchu po łącznicy węzła (BC). Pozwoliło to na otwarcie kolejny frontów robót na węźle oraz ciągu głównym autostrady. Te działania w znacznym stopniu przybliżają do zakończenia prac na tym węźle. Z początkiem października zostało zrealizowane ponad 50% zakresu robót związanych z ułożeniem nawierzchni betonowej na ciągu głównym autostrady. Trwają prace na wszystkich frontach robót.

A2 między Łodzią a Warszawą z trzecim pasem

Projektanci pracują już nad analizą techniczną z elementami koncepcji na budowę dodatkowego pasa ruchu na całym ciągu A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ oraz Konotopa. W marcu 2019 r. podpisano stosowne umowy z firmą Transprojekt Gdański, która opracuje dokumentację dla całej trasy. Koszt to ok. 5,9 mln zł, a efekt prac poznamy pod koniec 2020 r. Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj” na realizację inwestycji. Budowę dodatkowych pasów przewidziano na okres nawet do 3 lat, z uwagi na to, że prace są planowane bez wyłączania odcinka z ruchu.

Zadaniem projektantów jest wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2, wykorzystując na ten cel szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków trzy pasy ruchu, a dalej do węzła Konotopa cztery pasy ruchu.

Poszerzenie autostrady A2 wiąże się z rosnącym natężeniem ruchu oraz planowaną realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Generalny Pomiar Ruchu wykonany w 2015 r. wskazuje, że na odcinku Wiskitki – Grodzisk Mazowiecki natężenie wynosiło ok. 45 tys. pojazdów na dobę, a na odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem wzrosło i osiągnęło poziom ok. 57 tys. pojazdów na dobę. Natomiast na wlocie do Warszawy pomiędzy Pruszkowem a Konotopą liczba pojazdów sięgnęła ok. 75 tys. pojazdów na dobę. W 2017 roku wykonany został pomiar ruchu na odcinku pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim, który wykazał 58 tys. pojazdów na dobę.

A2 na wschód od Warszawy

Mocno zaawansowane są prace na budowie blisko 15-kilometrowego odcinka A2 łączącego węzeł Lubelska na skrzyżowaniu z Południową Obwodnicą Warszawy i S17 w kierunku Lublina z obwodnicą Mińska Mazowieckiego w ciągu A2. Koszt prac budowalnych to ok. 830 mln zł. Umowę na realizację w systemie „Projektuj i buduj” podpisano 25 lipca 2017 roku, a kierowcy z nowej trasy skorzystają w połowie przyszłego roku.

Zbiegnie się to z podpisaniem umów z wykonawcami kolejnych trzech odcinków A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do przyszłego węzła Siedlce Zachód o łącznej długości 37 km. Niedawno ogłoszono trzy przetargi na wyłonienie wykonawców, których zadaniem będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa autostrady o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Dla zwiększenia konkurencyjności GDDKiA dała potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

Wiosną przyszłego roku ogłoszone zostaną przetargi na dalszą część A2 do Białej Podlaskiej o długości ok. 63,5 km. Obecnie w ostatniej fazie jest opracowywanie koncepcji programowej. Szacuje się, że łączny koszt realizacji autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Biała Podlaska o długości ok. 100 km wyniesie ok. 5 mld zł, a kierowcy skorzystają z niej w 2024 r. Inwestycja mieści się w limicie wydatków przewidzianych dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

GDDKiA przygotowuje również koncepcję programową dla ostatnich 32 km autostrady do przejścia granicznego w Kukurykach.

A4 z koncepcją przebudowy

Najbardziej obciążonym odcinkiem autostrady w Polsce jest odcinek A4 od Krzyżowej do Wrocławia. Na części tej trasy brakuje pasa awaryjnego, a drogi poprzeczne nad autostradą prowadzone są przez wiadukty zbudowane jeszcze przed II wojną światową. W maju 2019 r. podpisano umowę na wykonanie analizy techniczno-ekonomiczno-logistycznej wraz ze Studium Korytarzowym rozbudowy lub budowy autostrady A4 na ok. 110-kilometrowym odcinku istniejącej autostrady od Wrocławia (granica województwa) do Krzyżowej.

Wykonawca dokumentacji ma przeanalizować co najmniej trzy warianty rozwiązań polegające w dużym skrócie na:

– rozbudowie istniejącej autostrady,

– budowie nowej na południe od obecnej od np. węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 na wysokości Legnicy i rozbudowa A4 po śladzie na odcinku Legnica – Krzyżowa,

– budowie nowej autostrady pomiędzy węzłami Wrocław Wschód i Krzyżowa.

Po przyjętych ostatnio zmianach w układzie sieci dróg szybkiego ruchu i dopisaniu do limitu PBDK nowych odcinków S8 od Wrocławia do Kłodzka oraz S5 od Sobótki do Bolkowa trzeba będzie zaktualizować prace nad analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną dla rozwiązań A4 tak, by ujęła ona planowaną docelowa sieć dróg w tym rejonie.

autostrady do komunikatu 01

A18 czyli z drogi klasy GP do autostrady

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej w latach 2005-2007).

 Inwestycja podzielona została na odcinki:

– od granicy państwa do km 11,860 – przetarg na projekt i budowę został ogłoszony 5 września 2019 r. Otwarcie ofert planowane jest na 8 listopada 2019 r.

–  od km 11,860 – do km 33,760 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przetarg na roboty ogłoszony został 5 czerwca 2019 r., a 27 września 2019 r. ogłoszono decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. Obecnie trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

– od km 33,760 – do km 50,000 (granica województw) – wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie trwa przygotowanie materiałów do zmiany ZRID wraz z ponowną oceną oddziaływania na środowisko w zakresie zmiany ilości przejść dla zwierząt. Podpisanie umowy na roboty planowane jest na koniec 2020 roku.

  • od km 50,000 – do km 71,533 (węzeł Golnice) – wydano decyzję ZRID. Aktualnie trwa przygotowanie materiałów do zmiany ZRID wraz z ponowną oceną oddziaływania na środowisko w zakresie zmiany liczby przejść dla zwierząt. Podpisanie umowy na roboty planowane jest na koniec 2020 roku. 

źródło: GDDKiA

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker