Polska

Ilu Polaków zarabia mniej, niż wynosi minimalna pensja?

Ilu Polaków zarabia mniej, niż wynosi minimalna pensja? Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 roku w polskiej gospodarce liczba osób pracujących, które otrzymywały wynagrodzenie nie większe niż minimalne krajowe wynosi 1,5 mln. Rośnie także liczba pracujących emerytów. 

Ilu Polaków zarabia mniej, niż wynosi minimalna pensja?

Liczba osób pracujących za nie więcej niż płacę minimalną spadła o 3,7 proc. w stosunku do 2017 roku, kiedy to odnotowano wzrost o 3,8 proc. w stosunku do 2016 roku. Najwięcej osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących w grudniu 2018 r. wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego było zatrudnionych – podobnie jak w latach wcześniejszych w sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych 404 tys., przetwórstwo przemysłowe 302 tys., budownictwo 220 tys., transport i gospodarka magazynowa 107 tys. oraz administrowanie i działalność wspierająca 100 tys.

Zobacz także: Nobliści udowodnili, że płaca minimalna nie powoduje bezrobocia!

Udział osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego w liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę w grudniu 2018 r. wyniósł ok. 13 proc. i utrzymuje się na tym samym poziomie od 2012 r. Spośród sekcji PKD najwyższe wartości występują nadal w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (35 proc.), budownictwo (31 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych i pozostała działalność usługowa (po 21 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (20 proc.), transport i gospodarka magazynowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 14 proc.).

Przybywa osób samozatrudnionych oraz na umowie zlecenie bądź o dzieło

Szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy (tzw. „samozatrudnieni”) na koniec 2018 r. wyniosła ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o ok. 8,3 proc. W latach 2012-2015 liczba ta utrzymywała się na niezmienionym poziomie 1,1 mln osób. W 2016 r. wzrosła o ok. 4,5 proc., a w 2017 r. o 4,3 pro.

Zobacz także: Ile zarabia zawodowy kierowca? Najnowszy raport wskazuje nierówności

Szacunkowa liczba osób, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 2018 r. wyniosła ok. 1,3 mln i porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyła się o ok. 8,3 proc. W latach 2014 – 2017 obserwowano powolny spadek liczby osób, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy (z wyłączeniem osób, które pobierały emeryturę lub rentę), podczas gdy w 2018 r. odnotowano ich nieznaczny wzrost.

Emeryci i renciści na rynku pracy coraz aktywniejsi

Szacunkowa liczba osób, które w 2018 r. otrzymywały emerytury lub renty i jednocześnie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę wyniosła ok. 1 mln i w porównaniu z 2017 r. była wyższa o ok. 4 proc. Szacunkowa liczba osób, które w 2018 r. otrzymywały emerytury lub renty i jednocześnie miały umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy, wyniosła ok. 0,4 mln i w porównaniu z 2017 r. była wyższa o ok. 5 proc.

Zobacz także: Płaca minimalna w Niemczech zmieniła krajowy rynek pracy

Rosnąca liczba pracujących emerytów jest zjawiskiem pozytywnym z perspektywy obecnej formy systemu emerytalnego. Wiek emerytalny w Polsce jest niski, dlatego wymaga jak największej aktywizacji zawodowej emerytów, którzy będą dostarczać do ZUS dodatkowe składki jednocześnie utrzymując aktywność zawodową.

Ile powinna wynosić płaca minimalna? To zależy co chcemy osiągnąć [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker