EnergetykaPolska

Energa niebawem uruchomi nową farmę wiatrową w Przykonie

Wszystkie turbiny na nowej farmie wiatrowej Energi w Przykonie są już zainstalowane. Zakończono także prace przy budowie linii kablowej średniego napięcia niezbędnej do wyprowadzenia mocy. Wkrótce rozpoczną się testy rozruchowe nowej inwestycji OZE w Grupie Energa. Co warto zaznaczyć, farma wiatrowa w Przykonie jest kolejnym kolejny krok do dalszego zwiększania udziału OZE w miksie wytwórczym Energi.

Farma wiatrowa w Przykonie niebawem zostanie uruchomiona

Na terenie farmy wiatrowej Przykona (pow. turecki) trwa ostatni etap prac mający na celu przygotowanie inwestycji do testu rozruchowego, zaplanowanego na I kwartał 2020 r. Zakończono instalację ostatniej z dziewięciu turbin wiatrowych oraz budowę linii kablowej średniego napięcia.

Instalacja turbin trwała od października do połowy grudnia 2019 roku. Z uwagi na trudne warunki geologiczne turbiny posadowiono na fundamentach żelbetowych, pod którymi dokonano wzmocnienia podłoża (na podstawie indywidualnych projektów geotechnicznych). Montaż turbin był uzależniony od panujących warunków atmosferycznych – prace budowlane były wstrzymywane przy gęstej mgle i wietrze wiejącym z prędkością powyżej 10 m/s. W grudniu 2019 zakończono również prace przy budowie linii kablowej średniego napięcia łączącej FW Przykona z GPZ Żuki o długości ok. 11 km. Obecnie trwają prace związane z wyposażaniem budynków rozdzielni w urządzenia elektroenergetyczne.

Zobacz także: Energetyka wiatrowa w Niemczech znowu przegrywa z biurokracją

Wkrótce pierwsze testy

Zakończenie budowy Farmy Wiatrowej Przykona oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na drugi kwartał 2020 r. Testy odbędą się w I kwartale br.

W skład Farmy Wiatrowej Przykona wchodzi 9 wiatrowych generatorów energii. Każdy z nich ma zainstalowaną turbinę typu V-126 o mocy 3,45 MW. Wiatraki Energi to jedne z największych aktualnie instalowanych w Polsce. Ich dostawcą jest firma Vestas. Wiatraki mają imponującą wysokość: 117 m – do piasty turbiny natomiast długość łopaty wynosi 63 m. W najwyższym punkcie, wiatraki osiągają wysokość ok. 180 m nad poziomem terenu.

fw przykona energa 011

Moc zainstalowana wyniesie 31,05 MW, a roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na ok. 75 GWh. Nowa inwestycja Grupy Energa w grudniu 2019 r. wygrała aukcję OZE ogłoszoną przez URE.

Nowa farma wiatrowa w Przykonie na miejscu po kopalni

Nowa farma wiatrowa w Przykonie powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w Gminie Przykona (pow. turecki). Tam także powstaje także kolejna inwestycja Energi –  farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy 19,83 MWe.

Zobacz także: Czy napęd wiatrowy dla statków, to krok milowy w zerowej emisyjności?

Inwestycje zlokalizowane są na terenach poeksploatacyjnych kopalni węgla brunatnego Adamów. Działalność Grupy Energa wpisuje się w rewitalizację wspomnianego obszaru. Dzięki tym przedsięwzięciom tereny poprzemysłowe zmieniają się w obszar produkcji zielonej energii. Nowa farma wiatrowa w Przykonie została zaprojektowana w oparciu o najnowsze dostępne technologie przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa obsługi.

Silna pozycja Energi w OZE

Powstająca farma wiatrowa w Przykonie jest kolejną inwestycją Energi, która ma na celu realizację założeń Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa, zakładającą dalsze utrzymanie pozycji w zakresie wytwarzania energii odnawialnej. Moc zainstalowana obiektów OZE w Grupie Energa wzrośnie o 6%, a w przypadku farm wiatrowych – 15% w stosunku do obecnie posiadanych.

energa few przykona 194

W Grupie Energa obecne  udział produkcji OZE w ogólnej produkcji energii Grupy Energa wynosi 36%. Natomiast udział mocy OZE w całkowitej mocy źródeł wytwórczych Grupy Energa wynosi 38%. Jest to największy udział procentowy z dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Takie działanie to nie tylko naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce i wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Jest to zgodne z polityką rządu w obszarze wytwarzania energii.

Energa planuje dalszy rozwój OZE. Wśród tych przedsięwzięć są m.in.: farma fotowoltaiczna o mocy 8 MWe w Borkach Wielbarskich, farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy 19,83 MWe (pow. turecki) oraz największy polski magazyn bateryjny energii przy farmie wiatrowej w Bystrej (niedaleko Gdańska), o docelowej mocy 6 MWe i pojemności 27 MWh.

Energetyka wiatrowa będzie filarem zielonej transformacji

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker