Polska

Produkcja przemysłowa w lutym jeszcze na plusie, ale wzrost jest niższy

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,9 proc. w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,9 proc., natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 2,2 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

W okresie styczeń – luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w lutym br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 5,9 proc., dóbr zaopatrzeniowych – o 5,2 proc., dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,6 proc., dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,6 proc., a dóbr związanych z energią – o 1,3 proc..

Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 16,8 proc., urządzeń elektrycznych – o 12,1 proc., wyrobów z metali – o 11,5 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 5,6 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,8 proc., w produkcji odzieży – o 7,7 proc., wyrobów tekstylnych – o 1,2 proc.

Wzrost produkcji za luty jest wyraźnie niższy niż przed rokiem, co nie jest niczym niespodziewanym. Od kilku miesięcy dynamika wzrostu malała. Nie wiadomo jednak jaki wpływ na lutowe spowolnienie wzrostu miała epidemia koronawirusa, której prawdziwe skutki poznamy w odczytach marcowych.

Chcesz rzetelnego dziennikarstwa? Wesprzyj nas na Patronite!

patornite2


Polecane artykuły

Back to top button