Europa

Nisko opłacani pracownicy stanowią aż 15,3 zatrudnionych w UE

W 2018 roku nisko opłacani pracownicy stanowili aż 15,3 proc. zatrudnionych w Unii Europejskiej. W zestawieniu zdecydowanie przodują kraje Europy Środkowej.

Nisko opłacani pracownicy, czyli zarabiając maksymalnie 2/3 mediany płacy godzinowej

Pracownicy niskopłatni to z definicji Eurostatu osoby, które zarabiały maksymalnie 2/3 mediany płacy godzinowej. W związku z tym nie porównujemy płac do całej UE — gdzie z oczywistych względów Europa Środkowa byłaby na końcach zestawienia — a do warunków krajowych.

W stosunku do 2014 roku sytuacji w UE nieco się poprawiła. Wówczas pracownicy nisko opłacani stanowili 16,4 proc. wszystkich pracujących w UE.

Zdecydowanie częściej nisko opłacane są kobiety. W przypadku kobiet odsetek wynosi 18,2 proc. pracujących, z kolei w przypadku mężczyzn jest to 12,5 proc. W 2014 roku było to odpowiednio 19,9 proc. i 13,2 proc.

Zobacz także: Polski sukces gospodarczy w dobie pandemii, co za niego odpowiada?

Polska w niechlubnej czołówce

Pod względem odsetka osób pracujących za niskie wynagrodzenia niechlubnym liderem jest Łotwa, gdzie jest to 23,5 proc. Tuż za nią są pozostałe dwie nadbałtyckie republiki – Litwa z rezultatem 22,3 proc. oraz Estonia z wynikiem 22 proc.  

Tuż za podium znajduje się Polska z wynikiem 21,9 proc. oraz Bułgaria z rezultatem 21,4 proc. Te dane pokazują także jak dużo do nadrobienia mają kraje Europy Środkowej w kontekście rynku pracy.

Dla porównania najmniej niskopłatnych pracowników jest w Szwecji, gdzie stanowią oni 3,6 proc. zatrudnionych. Na drugim miejscu w zestawieniu jest Portugalia z rezultatem na poziomie 4 proc., a tuż za nią Finlandia z wynikiem 5 proc.

Poniżej poziomu 10 proc. są również Włochy (8,5 proc.), Francja (8,6 proc.) i Dania (8,6 proc.).

W przypadku krajów o najniższym współczynniku można zauważyć dwie grupy. Kraje Skandynawskie, gdzie rynek pracy jest na naprawdę dobrym poziomie oraz Kraje Południa, gdzie odsetek niskopłatnych pracowników jest niski, jednak stopa bezrobocia i stan rynku pracy pozostawiają wiele do życzenia.

Zobacz także: TVP wypłaciło pracownikom ponad 15 milionów złotych nagród

Najmłodsi i najgorzej wykształceni w najgorszej sytuacji płacowej

Uwzględniając wiek pracowników, największy odsetek niskopłatnych stanowisk w UE jest w grupie najmłodszych, czyli poniżej 30. roku życia. Aż 26,3 proc. zatrudnionych w tej grupie wiekowej jest uznawanych za pracowników nisko opłacanych. W starszych grupach wiekowych sytuacja była lepsza. Wśród pracowników po 50. roku życia niskopłatni stanowili 13,9 proc., a w grupie 30-49 lat było to 12,6 proc.

Biorąc natomiast pod uwagę wykształcenie, to 27,1 proc. najgorzej wykształcanych pracowników było  pracownikami nisko opłacanymi. W przypadku osób ze średnim wykształceniem było to już 18 proc., a wśród najlepiej wykształconych słabo opłacane osoby stanowiły 4,6 proc. pracujących.

W 2018 r. największy udział osób o niskich dochodach odnotowany w był w gastronomii i hotelarstwie, gdzie wyniósł aż 39 proc.

Historia polskiego rynku pracy na wykresach

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker