Europa

Nisko opłacani pracownicy stanowią aż 15,3 zatrudnionych w UE

W 2018 roku nisko opłacani pracownicy stanowili aż 15,3 proc. zatrudnionych w Unii Europejskiej. W zestawieniu zdecydowanie przodują kraje Europy Środkowej.

Nisko opłacani pracownicy, czyli zarabiając maksymalnie 2/3 mediany płacy godzinowej

Pracownicy niskopłatni to z definicji Eurostatu osoby, które zarabiały maksymalnie 2/3 mediany płacy godzinowej. W związku z tym nie porównujemy płac do całej UE — gdzie z oczywistych względów Europa Środkowa byłaby na końcach zestawienia — a do warunków krajowych.

W stosunku do 2014 roku sytuacji w UE nieco się poprawiła. Wówczas pracownicy nisko opłacani stanowili 16,4 proc. wszystkich pracujących w UE.

Zdecydowanie częściej nisko opłacane są kobiety. W przypadku kobiet odsetek wynosi 18,2 proc. pracujących, z kolei w przypadku mężczyzn jest to 12,5 proc. W 2014 roku było to odpowiednio 19,9 proc. i 13,2 proc.

Zobacz także: Polski sukces gospodarczy w dobie pandemii, co za niego odpowiada?

Polska w niechlubnej czołówce

Pod względem odsetka osób pracujących za niskie wynagrodzenia niechlubnym liderem jest Łotwa, gdzie jest to 23,5 proc. Tuż za nią są pozostałe dwie nadbałtyckie republiki – Litwa z rezultatem 22,3 proc. oraz Estonia z wynikiem 22 proc.  

Tuż za podium znajduje się Polska z wynikiem 21,9 proc. oraz Bułgaria z rezultatem 21,4 proc. Te dane pokazują także jak dużo do nadrobienia mają kraje Europy Środkowej w kontekście rynku pracy.

Dla porównania najmniej niskopłatnych pracowników jest w Szwecji, gdzie stanowią oni 3,6 proc. zatrudnionych. Na drugim miejscu w zestawieniu jest Portugalia z rezultatem na poziomie 4 proc., a tuż za nią Finlandia z wynikiem 5 proc.

Poniżej poziomu 10 proc. są również Włochy (8,5 proc.), Francja (8,6 proc.) i Dania (8,6 proc.).

W przypadku krajów o najniższym współczynniku można zauważyć dwie grupy. Kraje Skandynawskie, gdzie rynek pracy jest na naprawdę dobrym poziomie oraz Kraje Południa, gdzie odsetek niskopłatnych pracowników jest niski, jednak stopa bezrobocia i stan rynku pracy pozostawiają wiele do życzenia.

Zobacz także: TVP wypłaciło pracownikom ponad 15 milionów złotych nagród

Najmłodsi i najgorzej wykształceni w najgorszej sytuacji płacowej

Uwzględniając wiek pracowników, największy odsetek niskopłatnych stanowisk w UE jest w grupie najmłodszych, czyli poniżej 30. roku życia. Aż 26,3 proc. zatrudnionych w tej grupie wiekowej jest uznawanych za pracowników nisko opłacanych. W starszych grupach wiekowych sytuacja była lepsza. Wśród pracowników po 50. roku życia niskopłatni stanowili 13,9 proc., a w grupie 30-49 lat było to 12,6 proc.

Biorąc natomiast pod uwagę wykształcenie, to 27,1 proc. najgorzej wykształcanych pracowników było  pracownikami nisko opłacanymi. W przypadku osób ze średnim wykształceniem było to już 18 proc., a wśród najlepiej wykształconych słabo opłacane osoby stanowiły 4,6 proc. pracujących.

W 2018 r. największy udział osób o niskich dochodach odnotowany w był w gastronomii i hotelarstwie, gdzie wyniósł aż 39 proc.

Historia polskiego rynku pracy na wykresach

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker