Polska

Inflacja w 2020 roku: mieszkania, energia i żywność napędzały wzrost cen

Główny Urząd Statystyczny opublikował szczegółowe dane, z których wynika, że inflacja w 2020 roku wyniosła 3,4 proc. Jest rezultat o 0,9 p. proc. wyższy niż cel inflacyjny NBP.

Inflacja w 2020 roku, co drożało najszybciej?

Najszybciej w 2020 roku rosły ceny użytkowania domów, mieszkań i nośników energii, które podrożały o 7,3 proc. Istotnie urosły również ceny w restauracjach i hotelach, które podrożały o 5,8 proc. Wzrost usług w gastronomii i hotelarstwie jest efektem m.in. pandemii Covid-19, w wyniku której właściciele biznesów próbowali odrabiać straty wywołane wiosennym lockdownem. Podobnie mogło być w przypadku edukacji, której ceny wzrosły o 5,4 proc. Jednocześnie w trzech wymienionych kategoriach ceny były najszybciej rosnącymi w gospodarce.

Zobacz także: Dlaczego w inflacja w biedniejszych krajach jest większa?

Wyraźnie mocniej niż wyznacza to cel inflacyjny rosły ceny w kategorii „zdrowie” – o 4,8 proc., „żywność i napoje bezalkoholowe” – o 4,7 proc. oraz „napoje alkoholowe i wyrobów tytoniowe” – o 4,4 proc.

Inflacja w 2020 roku, co potaniało?

Z kolei ceny spadły w dwóch kategoriach. Odzież i obuwie oraz transport. Deflacja wyniosła w tym przypadku 2,6 proc. oraz 5,6 proc. W przypadku transportu szczególne znaczenie miało załamanie cen ropy naftowej na skutek kryzysu.

Zmiany cen w poszczególnych kategoriach w 2020 roku, opracowanie własne na podstawie danych GUS

zmiany cen 2020

Zobacz także: Szczepionka na COVID warunkiem szybkiego powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu

Należy pamiętać o różnych wagach w koszyku inflacyjnym

Należy zwrócić również uwagę, że poszczególne kategorie mają różną wagę w koszyku inflacyjnym przygotowanym przez GUS. Zdecydowanie największy wpływ na ogólny poziom inflacji ma żywnośc i napoje bezalkoholowe, których waga w koszyku wynosi ponad 25 proc. Istotne znaczenie w kształtowaniu ogólnego poziomu cen mają także koszty nośników energii i użytkowania mieszkania, któe mają wagę ponad 18 proc. Poniżej szczegółowa rozpiska wag w koszyku inflacyjnym GUS.

wagi

Porównując zmiany cenowe w poszczególnych kategoriach wraz z ich wagami w koszyku inflacyjnym okaże się, że najwyższy wpływ na inflację miały koszty nośników energii i użytkowania mieszkania oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Tylko te dwie rzeczy odpowiadały za inflację na poziomie 2,5 proc. w skali roku.

Wpływ poszczególnych kosztów na wysokość inflacji

zmiany w inflacji

Nie ma czegoś takiego jak realna inflacja. Właściwą liczy GUS

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker