Polska

Inflacja w 2020 roku: mieszkania, energia i żywność napędzały wzrost cen

Główny Urząd Statystyczny opublikował szczegółowe dane, z których wynika, że inflacja w 2020 roku wyniosła 3,4 proc. Jest rezultat o 0,9 p. proc. wyższy niż cel inflacyjny NBP.

Inflacja w 2020 roku, co drożało najszybciej?

Najszybciej w 2020 roku rosły ceny użytkowania domów, mieszkań i nośników energii, które podrożały o 7,3 proc. Istotnie urosły również ceny w restauracjach i hotelach, które podrożały o 5,8 proc. Wzrost usług w gastronomii i hotelarstwie jest efektem m.in. pandemii Covid-19, w wyniku której właściciele biznesów próbowali odrabiać straty wywołane wiosennym lockdownem. Podobnie mogło być w przypadku edukacji, której ceny wzrosły o 5,4 proc. Jednocześnie w trzech wymienionych kategoriach ceny były najszybciej rosnącymi w gospodarce.

Zobacz także: Dlaczego w inflacja w biedniejszych krajach jest większa?

Wyraźnie mocniej niż wyznacza to cel inflacyjny rosły ceny w kategorii „zdrowie” – o 4,8 proc., „żywność i napoje bezalkoholowe” – o 4,7 proc. oraz „napoje alkoholowe i wyrobów tytoniowe” – o 4,4 proc.

Inflacja w 2020 roku, co potaniało?

Z kolei ceny spadły w dwóch kategoriach. Odzież i obuwie oraz transport. Deflacja wyniosła w tym przypadku 2,6 proc. oraz 5,6 proc. W przypadku transportu szczególne znaczenie miało załamanie cen ropy naftowej na skutek kryzysu.

Zmiany cen w poszczególnych kategoriach w 2020 roku, opracowanie własne na podstawie danych GUS

zmiany cen 2020

Zobacz także: Szczepionka na COVID warunkiem szybkiego powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu

Należy pamiętać o różnych wagach w koszyku inflacyjnym

Należy zwrócić również uwagę, że poszczególne kategorie mają różną wagę w koszyku inflacyjnym przygotowanym przez GUS. Zdecydowanie największy wpływ na ogólny poziom inflacji ma żywnośc i napoje bezalkoholowe, których waga w koszyku wynosi ponad 25 proc. Istotne znaczenie w kształtowaniu ogólnego poziomu cen mają także koszty nośników energii i użytkowania mieszkania, któe mają wagę ponad 18 proc. Poniżej szczegółowa rozpiska wag w koszyku inflacyjnym GUS.

wagi

Porównując zmiany cenowe w poszczególnych kategoriach wraz z ich wagami w koszyku inflacyjnym okaże się, że najwyższy wpływ na inflację miały koszty nośników energii i użytkowania mieszkania oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Tylko te dwie rzeczy odpowiadały za inflację na poziomie 2,5 proc. w skali roku.

Wpływ poszczególnych kosztów na wysokość inflacji

zmiany w inflacji

Nie ma czegoś takiego jak realna inflacja. Właściwą liczy GUS

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker