Polska

Gniazdownictwo: młodzi Polacy bardzo często mieszkają z rodzicami

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane odnośnie tego, jak powszechnym zjawiskiem jest gniazdownictwo.  Okazało się, że młodzi Polacy zaskakująco często bardzo często mieszkają z rodzicami.

Gniazdownictwo: młodzi Polacy bardzo często mieszkają z rodzicami

GUS przeprowadził badanie na grupie Polaków w wieku 25-34 lata, z którego wynika, że 36 proc. młodych Polaków to tzw. gniazdownicy. GUS definiuje gniazdowników jako osoby w wieku 25-34 lata, które mieszkają z rodzicami i nie założyły własnej rodziny.

W przypadku badania Eurostatu odsetek ten był jeszcze wyższy i wyniósł 45 proc. Zarazem był to rezultat znacznie przewyższający średnią UE, która wyniosła 28,6 proc.

Zobacz także: Młodzi Polacy to ekonomiczni ignoranci. W przeciwieństwie do Niemców

W Polsce największa koncentracja gniazdowników występuje na obszarach peryferyjnych naszego kraju, co GUS definiuje m.in. jako przygraniczne gminy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Po przeciwnej stronie zestawienia są największe aglomeracje z ich sąsiedztwem oraz Kaszuby – tam odsetek gniazdowników jest najniższy.

mapa gniazdownicy

– Gniazdownikami są najczęściej mężczyźni. W 2018 roku udział mężczyzn w wieku od 25 do 34 lat, którzy mieszkali ze swoimi rodzicami wyniósł 43 proc., podczas gdy wśród kobiet stanowił on 29 proc. Odsetek gniazdowników maleje wraz z ich wiekiem. Z roku na rok nieznacznie, ale stopniowo zwiększa się natomiast dysproporcja kobiet i mężczyzn w ich strukturze. W starszych rocznikach występuje większy udział mężczyzn, którzy mieszkają w domu rodzinnym – podaje GUS.

Zobacz także: Młodzi Polacy są znacznie mniej religijni niż ich rodzice

Gniazdownictwo — pieniądze i opieka nad rodzicami głównymi powodami

Z badania GUS wynika, że 60 proc. gniazdowników nie posiadało żadnego dochodu lub osiągało średni miesięczny dochód poniżej płacy minimalnej, która w 2018 roku wynosiła 2100 zł brutto. Te dane wyraźnie pokazują, że to dochody są największym problemem w usamodzielnieniu się młodych Polaków. Potwierdzać to może również rozkład geograficzny gniazdowników. Miejsca gdzie jest największy ich odsetek to obszary województw z najwyższymi stopami bezrobocia, z kolei najmniejszy odsetek gniazdowników jest właśnie w dużych aglomeracjach, gdzie z uzyskaniem pracy na ogół nie ma problemu.

Kolejny powodem gniazdownictwa, na który wskazuje GUS jest opieka nad rodzicami. Z badania wynika, że 29 proc. gniazdowników mieszka z jednym rodzicem, a ponad 30 proc. z tych osób mieszka z rodzicem, który jest w wieku poprodukcyjnym. Z kolei w przypadku najstarszych gniazdowników jest to już 60 proc. GUS wskazuje, że 42 proc. gniazdowników nie ma rodzeństwa lub z nim nie mieszka.

Wzorce ekonomiczne problemem

Statystycy w badaniu wskazują także, że problemem są wzorce aktywności ekonomicznej. Prawie co szósty gniazdownik nie pracuje i mieszka co najmniej z jednym niepracującym rodzicem. Podobny odsetek występuje w przypadku nieaktywnych zawodowo gniazdowników, których rodzic lub rodzice są bezrobotni, bierni zawodowo lub w wieku poprodukcyjnym.

Młodzież NEET, czyli niewykorzystany potencjał ludzki

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker