Komentarze I Analizy

Religijność Polaków: Młodzi Polacy są znacznie mniej religijni niż ich rodzice

Największe różnice między pokoleniowe w religijności występują w Polsce

Jak wynika z danych Pew Research Center religijność Polaków jest w coraz gorszym stanie. W Polsce istnieje największa różnica międzypokoleniowa na świecie pod względem istotności wiary w życiu oraz cotygodniowym uczestnictwie w nabożeństwach

Religijność wśród młodych Polaków ma się coraz gorzej

Pew Research Center przeprowadziło badanie w 106 krajach świata, w których zapytało obywateli tych państw o kwestie związane z religijnością. Jednym z pytań było, jak istotna jest religia w ich życiu. Jak się okazało, największa różnica pomiędzy pokoleniami jest w Polsce i wynosi aż 23 p. proc.

istota religi2 wykres

Religia jest ważna dla zaledwie 16 proc. Polaków w wieku poniżej 40 lat, ale za to dla blisko 40 proc. osób starszych. Jest to największa różnica międzypokoleniowa spośród badanych krajów. Tylko o 1 p. proc. mniejsza różnica jest w Grecji, jednak w tym przypadku wyjściowe dane są o wiele większe. Religia jest ważna dla aż 41 proc. Greków poniżej 40. roku życia i 63 proc. starszych mieszkańców Hellady.

Młodzi Polacy najrzadziej uczestniczą w cotygodniowych nabożeństwach

Polska króluje także w innym zestawieniu – cotygodniowego uczestnictwa w nabożeństwach. Według Pew Research Center w cotygodniowych nabożeństwach uczestniczy 26 proc. Polaków poniżej 40. roku życia. W przypadku osób powyżej 40. roku życia frekwencja wynosi już 55 proc.

Różnica na poziomie 29 p. proc. jest bezapelacyjnie największa w całym badaniu. W będącej na drugim miejscu Kolumbii jest to rozwarstwienie na poziomie 19 p. proc., a w trzeciej Tunezji na poziomie 17 p. proc.

uczestnictwo we mszach

Eksperci Pew Research Center postanowili skomentować tak wysokie rozwarstwienie w Polsce:

Niezwykle duża różnica między grupami wiekowymi w Polsce może wynikać ze związku polskiego Kościoła Katolickiego z nacjonalizmem, polską tożsamością i oporem wobec Związku Radzieckiego w okresie komunizmu. Młodsi Polacy nie doświadczyli tego okresu bezpośrednio, ale mógł on mieć trwały wpływ na starsze pokolenie.

Codzienna modlitwa wśród Polaków jest mało popularna

Jesteśmy także na drugim miejscu na świecie pod względem codziennej modlitwy. W Polsce różnica między osobami poniżej 40. roku życia, a powyżej tego wieku w odmawianiu codziennej modlitwy wynosi 25 p. proc. Wyższa różnica jest tylko w przypadku Japończyków, gdzie wynosi 29 p. proc.

codzienna modlitwa

 

Identyfikacja z religią pokazuje, że religijność Polaków nie jest aż tak niska

Co ciekawe w przypadku identyfikowania się z chrześcijaństwem różnica między obydwoma grupami wynosi w Polsce zaledwie 6 p. proc. – o tyle mniej procentowo młodszych Polaków utożsamia się z tą religią. Jest to różnica daleka od najwyższej, która wynosi aż 28 p. proc. i notowana jest w Kanadzie.

Zobacz także: Religijność znacznie osłabia wzrost gospodarczy

Trudno jednoznacznie stwierdzić, że Polska podlega masowej laicyzacji, gdyż przytoczone na końcu dane nieco temu zaprzeczają. Niemniej jednak wcześniejsze statystyki mogą wskazywać na to, że młodym Polakom jest nie po drodze z wiarą i/lub z Kościołem Katolickim.

Polscy naukowcy zbadali wpływ modlitwy na długość życia biskupów

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker