EuropaGospodarkaPolska

Młodzież NEET, czyli niewykorzystany potencjał ludzki

Jak wynika z tygodnika PIE, w Polsce istnieją dobre warunki do rozwoju. Rosnące zatrudnienie w dziale B+R (badania i rozwój) daje powody do optymizmu. Jednakże problemem w Polsce i całej UE jest młodzież NEET, a więc osoby w wieku 20-34 lata nieuczące się, niedokształcające się oraz niepracujące.

Coraz więcej Polaków pracuje w sektorze B+R

Jak wynika z poniższego wykresu liczba osób pracujących w sektorze B+R w Polsce wzrasta. W roku 2016 prawie 214 tys. Polaków pracowało w branży badawczo-rozwojowej. W kolejnych latach liczba takich osób znacząco rosła. W 2019 było to już ponad 271 tys. Polaków. Daje to wzrost na poziomie 26,7 proc. Na rynku pracy rośnie popyt na osoby wysoko wykwalifikowane. Zadowalające jest jednak to, że rosnące zatrudnienie w tym sektorze wskazuje na to, że rośnie także podaż takich osób.

Działalność badawczo-rozwojowa jest niezwykle istotnym elementem gospodarki. Zgodnie z przyjętą definicją działalność B+R podejmowana jest w celu zwiększenia zasobu wiedzy oraz wykorzystywania owych zasobów do tworzenia nowych zastosowań. W ten o to sposób polska gospodarka może stawać się bardziej nowoczesna, co pozwala na przykład ulepszać procesy produkcyjne oraz wprowadzać nowe produkty na rynek przez przedsiębiorstwa.

Zobacz także: Polacy wyjeżdżają z Norwegii! Polska coraz lepszym miejscem do życia?

Wykres 1. Personel B+R w Polsce w latach 2016-2019

Zatrudnienie w dziale B+R rośnie w Polsce z roku na rok.

Źródło: PIE

Zobacz także: Inflacja w Polsce jeszcze wyższa! GUS podał dane za grudzień

Młodzież NEET, czyli niewykorzystany kapitał ludzki

Spływające dane na temat społeczności NEET sugerują, że jest to spory problem natury systemowej w skali całej Unii Europejskiej. Poniższy wykres podkreśla, że w wielu krajach (w Polsce także) odsetek takich osób jest stosunkowo wysoki. Najgorzej jest w krajach na południu Europy, czyli we Włoszech, Grecji oraz Hiszpanii. W każdym z tych trzech państw udział osób nieuczących się oraz niepracujących w grupie wiekowej 20-34 lata wynosi ponad 20 proc. Natomiast najlepsza sytuacja pod tym względem panuje w krajach Europy Północnej oraz Centralnej (Holandia, Szwecja i Luksemburg). Tam udział takich osób jest poniżej 10 procent. Natomiast w Polsce odsetek osób NEET w wieku 20-34 lata to 16,7 proc. Mimo że wskaźnik ten jest wciąż zbyt wysoki, doszło w tym aspekcie do poprawy w naszym kraju. Jeszcze w 2013 osób, takie osoby stanowiły aż 20,9 procent osób w przedziale wiekowym 20-34 lata.

Wykres 2. Odsetek osób NEET w wieku 20-34 lata w UE w 2020 r.

Wysoki odsetek osób NEET w wieku 20-34 lata to spory problem w skali całej UE.

Źródło: PIE

Zobacz także: Nowa Zelandia wprowadzi zakaz palenia dla przyszłych pokoleń

Niemniej jednak osoby zaliczające się do kategorii NEET stanowią spore wyzwanie dla Unii Europejskiej oraz Polski. Jak wskazuje PIE, co trzeci Włoch/Włoszka w wieku 20-34 lata nie pracuje ani się nie uczy bądź dokształca. Z kolei na Węgrzech jest to co piąta osoba, a w Polsce co szósta. Należy przy tym podkreślić, że do społeczności NEET zalicza się również osoby niepełnosprawne, które nie mogą pracować lub rodziców, którzy poświęcili się wychowywaniu dzieci.

Tak czy inaczej, polityka w Polsce oraz na szczeblu unijnym powinna inicjować działania motywujące i wspierające takie osoby do podjęcia aktywności zawodowej bądź naukowej. Bowiem utrata potencjału takich osób oznacza reperkusje gospodarcze, społeczne oraz polityczne. Reasumując, w Polsce są powody do optymizmu, biorąc pod uwagę wzrost zatrudnienia w dziale B+R oraz spadek odsetka osób NEET. Chcąc jednak osiągać dynamiczny rozwój gospodarczy, jednym z celów polityki gospodarczej powinno być większe wykorzystanie dostępnego kapitału ludzkiego.

Zobacz także: Wpływ kryzysu gospodarczego na młode osoby [BADANIA]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker