Polska

Najlepszy wynik produkcji przemysłowej od 2006 roku

W Polsce zanotowano najlepszy wynik produkcji przemysłowej od 2006 roku. Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu tego roku o 18,9% r/r. Tak dobry wynik to efekt kilku czynników.

Najlepszy wynik produkcji przemysłowej od 2006 roku

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,9% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 18,6%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,9 % wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,9%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,3% wyższym w porównaniu z lutym br. 

Zobacz także: Brytyjski przemysł samochodowy jest w kryzysie

Wzrost napędzała przede wszystkim produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych, która zwiększyła się o 52,1%. Do takich dóbr należy AGD, meble czy RTV. Są to produkty, na które drastycznie wzrósł popyt w czasie pandemii. Zamknięci w domach europejczycy zaczęli zwracać większą uwagę na sprzęt domowy. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 26,6%, dóbr zaopatrzeniowych – o 21,9%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,8%, a dóbr związanych z energią – o 0,4%.

Jak informuje GUS, w br., w stosunku do marca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Produkcja urządzeń elektrycznych wzrosła o 57,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych o 54,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 51,1%, mebli o 35,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 31,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 28,3%, wyrobów z metali o 20,3%, maszyn i urządzeń o 16,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 16,1%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 17,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 16,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 11,1%.

Tak dobry wynik to między innymi zasługa tzw. efektu bazy

Tak dobry wynik to między innymi zasługa tzw. efektu bazy. W marcu 2020 zaczął się w Polsce lockdown, co zmniejszyło wynik przemysłu. Dzięki temu w przyszłym miesiącu możemy spodziewać się nawet 40% wzrostu. Jak zauważyli ekonomiści Pekao, to wynik, dzięki któremu produkcja przemysłowa jest obecnie ponad trendem z kilku ostatnich lat. Prezentuje to poniższy wykres:

Są też złe wiadomości – Nabiera też tempa wzrost cen producentów (I: +1,0% r/r, II: +2,2% r/r, III: 3,9% r/r). Tak wysokiego rocznego tempa wzrostu PPI jak w marcu tego roku nie obserwowaliśmy od blisko 4 lat. Sprzyja temu wzrost cen surowców na świecie, wyższe koszty transportu oraz słabszy PLN” – komentują analitycy Pekao.

Tak duży wzrost spowodowany jest problemami logistycznymi na świecie, które pogłębiła ostatnio blokada kanału Sueskiego.

Na podstawie danych GUS

Przemysł paliw kopalnych otrzymuje w dotacjach 11 mln dolarów na minutę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker