Komentarze I Analizy

Nowy Ład a zdrowie. Większe nakłady i wyższe wynagrodzenia medyków

Nowy Ład zakłada zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, wyższe świadczenie medyków oraz cyfryzację systemu – tak wynika z informacji, do których udało nam się dotrzeć.

7% na zdrowie w ciągu kilku lat

Naszej redakcji udało uzyskać się kolejne informacje na temat Nowego Ładu i założeń, które dotyczą ochrony zdrowia. Zdrowie jest jednym z ważniejszych filarów, na których ma opierać się Nowy Ład. Z tego powodu postanowiliśmy dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat.

Koronnym postulatem rządu w ramach Nowego Ładu, jest przeznaczenie 7% PKB na ochronę zdrowia. Taki poziom wydatków ma zostać osiągnięty w ciągu 6-7 lat – tak przynajmniej wynika z informacji, które uzyskaliśmy. Większe nakłady mają sfinansować inwestycje, cyfryzację, nowe kadry oraz nowe terapie.

Wyższe mają być także świadczenia dla medyków. Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych ma wynieść trzykrotność płacy minimalnej. Zwiększone mają być także świadczenia dla absolwentów odbywających staże podyplomowe oraz lekarzy rezydentów w dziedzinach priorytetowych.

Zobacz także: Polska ma jeden z najbardziej niedofinansowanych systemów ochrony zdrowia w UE

Dodatkowo mają zostać przygotowane regulacje dla tzw. asystenta medycznego. Miałaby to być osoba, która będzie wsparciem dla „białego personelu”. Łatwiejsze ma być także wejście do zawodu dla pielęgniarek.

Co ciekawe, medycy po egzaminie lub ci powracający zza granicy mają mieć możliwość uzyskania kredytu na start. Zwiększona ma zostać także liczba specjalistów. Dostępny będzie kredyt na studia niestacjonarne oraz stypendia na studia medyczne i specjalizacje. Będą one bezzwrotne pod warunkiem odpracowania ich w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Nowy Ład a Zdrowie. Programy badawcze na Covid-19 i dofinansowanie zbiórek

Prócz tego ma zostać uruchomionych fundusz modernizacji szpitali, który pozwoli na odnowienie placówek. Co ciekawe ma powstać Fundusz Medyczny. Z tego co udało nam się dowiedzieć, ma on posłużyć dofinansowaniu zbiórek na drogie terapie, onkologię oraz realizację badań nad nowymi terapiami. Jeśli w tym przypadku chodzi o zbiórki np. na Siepomaga, to jest to dla mnie mocno niezrozumiałe. Czy zamiast bawić się w dofinansowania zbiórek nie lepiej po prostu sfinansować leczenie ludzi, którzy go potrzebują?

Zobacz także: Infrastruktura w Nowym Ładzie jest bardzo szeroko omawiana

Pojawiła się jeszcze jedna ciekawa informacja. Polscy naukowcy mają otrzymać wsparcie finansowe, które pozwoli opracować leki i szczepionki na inne mutacje Covid-19. Może zabrzmię trochę szyderczo, ale takie działania należało podjąć rok temu. Jeśli nasze ustalenia okażą się prawdą i faktycznie w Nowym Ładzie znajdzie się ten zapis, to wówczas będzie to zwykła propaganda. Takie badania należało zacząć finansować w marcu 2020 roku, a nie dwa lata później, gdy mamy już kilka szczepionek, a inne kraje są daleko z przodu z badaniami.

Profilaktyka dla osób 40+ oraz Krajowa Sieć Onkologiczna i Kardiologiczna

Z innych rzeczy, o których warto wspomnieć w kontekście ochrony zdrowia, to m.in. profilaktyka osób 40+. W ramach programu, badania profilaktyczne Polaków wieku 40 lat i więcej mają zostać połączone z okresowymi badaniami medycyny pracy.

Powstać ma także Krajowa Sieć Onkologiczna oraz Krajowa Sieć Kardiologiczna. W przypadku pierwszego programu pacjenci mają mieć lepszy dostęp do badań oraz terapii. W drugim przypadku pacjenci mają otrzymać nieograniczony dostęp do diagnostyki kardiologicznej. Działania te mają obniżyć śmiertelność z powodu chorób sercowych i naczyniowych.

Zapowiedzi są piękne. Miejmy nadzieję, że na zapowiedziach się nie skończy i działania w ochronie zdrowia faktycznie będą miały miejsce. Mam nadzieję, że rząd traktuje tę kwestię na poważnie, gdyż sytuacja w polskim systemie ochrony zdrowia jest coraz poważniejsza. Obecnie średni wiek pielęgniarki wynosi 52 lata i z roku na rok ma rosnąć. Ponadto Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w UE. To wszystko sprawia, że działania w zakresie ochrony zdrowia to konieczność.

Filip Lamański

Nowy Ład dla pracowników. Co czeka osoby zatrudnione?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker