Polska

Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce rośnie!

Jak wynika z badania CBOS, poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce urosło w ostatnim czasie do najwyższego poziomu od 10 lat. Nadal jednak więcej osób jest przeciwna temu pomysłowi.

Jak wynika ze zrealizowanego w maju przez CBOS, badania opinii Polaków, nastawienie do energetyki jądrowej w Polsce uległo poprawie

— Budowa elektrowni jądrowych ma swoich zwolenników i przeciwników. Gdyby poproszono Pana(ią) o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy takich elektrowni w naszym kraju, to czy była(a)by Pan(i) za czy przeciw? -pytali ankieterzy.

Zobacz także: Energetyka jądrowa stymuluje gospodarkę i zwiększa zatrudnienie

Odsetek osób popierających taką inwestycję wzrósł o 5 pp. i osiągnął wartość 39%. To najwyższy wynik od 10 lat. Z kolei odsetek przeciwników spadł z poziomu 50% do 45%. To z kolei najniższy odsetek od 2011 roku. 16% nie mogło się zdecydować. Oznacza to, że mimo zmniejszenia się różnicy o 10 pp., przeciwników jest stale więcej.

Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce: katastrofa w Fukushimie odwróciła trend

Jedynym okresem, w którym więcej Polaków popierało takie rozwiązanie, były lata 2009-10. Po 2010 roku poparcie spadło z 46% do 35% w 2013. Jak zaznaczają autorzy badania, było to związane z katastrofą w Fukushimie.

— Katastrofa w Fukushimie w 2011 roku nasiliła sceptyczny stosunek Polaków do energetyki jądrowej, który od tamtego czasu przeważa nad poparciem. Obecnie jednak przewaga ta jest mniejsza niż przed laty – komentują badacze.

Poparcie dla energetyki jądrowej

Mimo niechęci większości Polaków rząd planuje budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Dzięki inwestycjom już w połowie lat 40. blisko 1/4 energii elektrycznej w naszym kraju ma pochodzić z niskoemisyjnych elektrowni jądrowych. Pierwszy reaktor ma być gotowy w 2033 roku. Obecnie blisko 70% energii w kraju pochodzi z węgla. To powoduje, że rosnąca na rynku praw do emisji CO2 bańka, wpływa na ceny w sklepach. Prąd stanowi kilkanaście procent ceny owoców i nabiału.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL. Respondet mógł wybrać metodę badania. Spośród 1163 osób biorących w badaniu, 54,8% wybrało CAPI, 30,0% CATI, a 15,2% CAWI.

Najszybciej na świecie reaktory jądrowe stawiają Japończycy, a najwięcej Chińczycy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker